Uchafbwyntiau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Prif neuadd
Oriel

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

Dewch i weld ein cyfoeth diwydiannol a morwrol mewn cyfuniad o arddangosfeydd rhyngweithiol ac arloesol, law yn llaw a rhai mwy traddodiadol. Dyma gyfle i ymwelwyr gael profiad ymarferol, heb ei ail, yn ein hamgueddfa genedlaethol ddiweddaraf.

Cafodd y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru effaith aruthrol ar Bobl, Cymunedau a Bywydau, heb sôn am weddill y byd. Byddwch yn ail-fyw hanes mewn cyfuniad cyffrous o’r hen a’r newydd yng nghanol datblygiadau diweddaraf ardal forwrol y ddinas.

Mae gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gartref gwefreiddiol, sef hen warws rhestredig sy'n cysylltu ag adeilad newydd sbon o lechi a gwydr. Yma gallwch ddarganfod y Drafnidiaeth, Deunyddiau a Rhwydweithiau oedd yn mor bwysig, a'r 'pethau mawr' sydd wedi cyfrannu gymaint tuag at hanes diwydiannol ein cenedl.

Chi biau’r dewis yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Cewch brofi’r holl arddangosfeydd ac arddangosiadau a phori drwy’r wybodaeth fel y mynnoch. Dewch i ymgolli yn hanes cyfoethog a chyfareddol diwydiant ac arloesi yng Nghymru, lle mae technoleg newydd yn cyflwyno’r gorffennol ar flaen eich bysedd.

Gweld ein Digwyddiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Yr adeilad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adeilad godidog sy'n cyfuno pensaernïaeth hen a newydd yw cartref yr Amgueddfa. Mae adeilad rhestredig Gradd II yr hen warws (a cartref Amgueddfa Diwydiant a Môr Abertawe gynt), a adeiladwyd ym 1902, yn cyferbynnu â'r adeilad gwydr a llechi modern a thrawiadol a gynlluniwyd gan y penseiri Wilkinson Eyre, sydd wedi ennill Gwobr Stirling.

Agorwyd yr adeilad £35 miliwn hwn yn 2005, a dyma un o brojectau mwyaf uchelgeisiol Amgueddfa Cymru. Fe'i datblygwyd ar y cyd â Chyngor Dinas a Sir Abertawe, a chafwyd grant o £11 miliwn o Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wedi derbyn sawl anrhydedd, gan gynnwys y project adfywio gorau wedi'i seilio ar ddylunio gan UK Regeneration Awards, a gwobrau gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain a'r Ymddiriedolaeth Ddinesig.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.