Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Nwmismateg: Projectau a Chyhoeddiadau

Loose Change

Dros y blynyddoedd diwethaf, daethpwyd o hyd i nifer o gelciau arian yng Nghymru. Er enghraifft, cafwyd casgliad o ddarnau arian Rhufeinig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, darnau canoloesol yn Llan-faes, Ynys Môn a chelc rhyfel cartref yn Nhregwynt. Cafodd y casgliadau eu hastudio, gan arwain at gyhoeddiadau academaidd. Cawsant hefyd eu dwyn i sylw ehangach drwy gyfrwng nifer o ddarlithoedd i gymdeithasau lleol a chyrff eraill sydd â diddordeb.

Fel cyflwyniad cyffredinol i nwmismateg, yn ddiweddar cyhoeddwyd llyfr ar y pwnc: Loose Change: a guide to common coins and medals.

(Gellir archebu ein llyfrau drwy alw (029) 2057 3155, neu e-bostiwch sioplyfrau@amgueddfacymru.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.)

Edward Besly, Ceidwad Cynorthwyol Archaeoleg a Nwmismateg

Projectau ymchwil: Yr Adran Archaeoleg a Niwmismateg