Sut y gall cymynroddion fod o gymorth i ni

Gall eich cymynrodd fod o gymorth i ni mewn sawl ffordd: i wella sylwedd ein hamgueddfeydd, i'n cynorthwyo i gadw ein casgliadau gwerthfawr neu i brynu eitemau penodol ar ran y genedl. Byddwch chi'n teimlo'n fodlon o wybod, ni waeth faint y byddwch yn ei roi, y byddwch yn cynorthwyo'r cenedlaethau sydd i ddod i fwynhau a gwerthfawrogi hanes cyfoethog ac amrywiol Cymru.

Yn ddiweddar bu cymynrodd mawr o £500,000 o gymorth i ni gaffael celfyddydwaith pwysig ar ran y genedl – trwy brynu Henry Knight of Tythegston and his three children gan Johan Zoffany. Roedd hwn yn llun yr oedd y rhoddwr yn arbennig o hoff ohono, ac roedd yn bleser gallu gwireddu dymuniad cynhaliwr am oes, wrth hefyd ddiogelu dyfodol y celfyddydwaith.

Nid yw pob cymynrodd mor sylweddol i'n galluogi i brynu gweithiau fel hyn. Rydyn ni'n gwerthfawrogi rhoddion o bob maint, rhai bach a rhai mawr, gan eu bod oll yn chwarae rhan wrth gadw casgliadau cenedlaethol Cymru ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Gallai cymynrodd o £1,000 ein cynorthwyo i gynnal cyfres o weithdai i ysgolion, a fyddai'n cynnwys plant lleol na fyddai o bosib yn cael cyfle i ymweld ag amgueddfeydd fel arall. Mae'n bwysig bod plant yn teimlo eu bod yn gallu mwynhau ein casgliadau, fel y gallant wneud y gorau ohonynt mewn blynyddoedd i ddod.

Mae ein bri ledled y byd yn dibynnu ar ein medrau cadwraeth ac ymchwil. Gallai £10,000 helpu i hyfforddi cadwraethwr a meithrin y sgiliau prin i ofalu am ein casgliadau mwyaf bregus a'n galluogi i ddysgu cymaint mwy am y byd o'n cwmpas.

Sicrhewch fod eich dymuniadau'n cael eu gwireddu. Bydd eich cyfreithiwr yn egluro sut y mae cynnwys cymynrodd yn eich Ewyllys, sy'n hawdd pa un a oes gennych Ewyllys yn barod ai peidio. Mae nifer o ffyrdd y gellir gwneud hyn, a'r mwyaf poblogaidd o'r rhain yw cymynrodd gweddillol. Mae hyn yn golygu rhoi yr hyn sydd yn weddill ar ôl talu unrhyw dreuliau ac ar ôl i'ch ffrindiau a'ch teulu dderbyn yn union yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.