Canoloesol a Diweddarach: Projectau a Chyhoeddiadau

Yn sgîl gwaith cloddio rhwng 1989 a 1993 ar grannog o'r canol oesoedd cynnar yn Llan-gors ger Aberhonddu (codwyd tua 890-93) a'r cloddio sy'n parhau ar safle Llanbedrgoch yn Ynys Môn, daeth gwybodaeth newydd i'r fei am aneddiadau canoloesol yng Nghymru. Bu gwaith maes hefyd yn ymchwilio i Graig Smalls oddi ar arfodir Sir Benfro, lle cafwyd dyrnfol cleddyf gwych wedi'i haddurno yn arddull Wrnes ac sy'n dyddio tua OC 1100. Ymddangosodd nifer o bapurau ac erthyglau byr, ac mae cyhoeddi'r gwaith cloddio yn Llan-gors arhyn o bryd.

Cloddio yn Llanbedrgoch

Bellach fe gyhoeddwyd gwaith ymchwil ar wahanol agweddau ar gwch canoloesol Magwyr Pîl (adeiladwyd tuag OC 1240) yn Adroddiad Ymchwil CBA 115 (1998). Bydd y gwaith yn parhau wrth i gynlluniau i arddangos y cwch gael eu datblygu.

Mae gwaith ymchwil ar y casgliadau hefyd ar y gweill - gemwaith canoloesol a thlysau bylchgrwn o'r canol oesoedd cynnar, yn ogystal ag eitemau a gafwyd wrth gloddio.

Bu'r Adran yn cynorthwyo gwaith y Parchedig David Williams sy'n catalogio'r casgliadau o seliau a matricsau seliau. Yn ddiweddar fe gyhoeddwyd ail gyfrol Catalog y Seliau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae'r Adran hefyd yn cefnogi cyhoeddiad Teiliau Canoloesol Cymru gan John M. Lewis, cyn Geidwad Cynorthwyol Hynafiaethau Canoloesol a Diweddarach. Bydd y cyhoeddiad hwn yn rhan o Gyfrifiad Teiliau Canoloesol Prydain. Mae Dr Mark Redknap wrthi ar hyn o bryd yn paratoi llyfr rhagarweiniol ar y Llychlynwyr yng Nghymru. Mae J.M. Lewis ac M. Redknap yn gweithio ar y cyd i baratoi adolygiad o The Early Christian Monuments of Wales (1950) gan V.E. Nash-Williams, sy'n cwmpasu siroedd Brycheiniog, Morgannwg, Mynwy, Maesyfed, Henffordd a Salop. Y gwaith hwn fydd y rhifyn cyntaf mewn cyfres sy'n cael ei pharatoi ar y cyd â Dr Nancy Edwards (Bangor), y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, a'r Comisiwn Brenhinol.

Dr Mark Redknap, Canoloeswr

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.