Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Y Rhufeiniaid: Projectau a Chyhoeddiadau

Y prif waith a gynhaliwyd fu'r cloddio rhwng 1981 a 1995 yn nhref Rufeinig Venta Silurum (Caer-went, Sir Fynwy), sef rhaglen ar y cyd â Cadw: Henebion Hanesyddol Cymru o 1984 ymlaen. Bu archaeolegwyr yn archwilio tri safle: sef t mawr mewn clos yng nghornel ogledd-orllewinol y dref (I.28N); y fforwm-basilica (VIII) yng nghanol y dref; a'r deml Rufeinig-Geltaidd gyfagos (IX). Mae'r gwaith a ddaeth i ben yn ddiweddar yn cael ei gasglu ynghyd a'i ddehongli ar gyfer ei arddangos i'r cyhoedd yn y tymor hir. Mae gwaith yn parhau ar y safle ar ôl gorffen cloddio, gan ganolbwyntio ar y fforwm-basilica dros y ddwy flynedd nesaf. Cyhoeddwyd manylion a chanllaw poblogaidd gan Cadw, sef R J Brewer, Tref Rufeinig Caer-went, a ailargraffwyd ym 1997.

Cyn bo hir, dechreuir project i orffen cyhoeddi'r gwaith cloddio a gynhaliwyd ym 1983-84 yn Bulmore, Bwrdeistref Casnewydd. Yr oedd cysylltiad agos rhwng yr aneddiad sifil hwn a'r gaer lengol yng Nghaerllion. Mae'r bobl oedd yn byw ar y safle hwn yn y 4edd ganrif yn destun gwaith ymchwil Doethuriaeth. Mae gwaith ar droed hefyd i adolygu'r catalog o ddarganfyddiadau a gafwyd yn ystod gwaith cloddio Vicus a gynhaliwyd gan V E Nash-Williams a George Boon, i'r de-orllewin o gaer Caerllion yn y 1950au a'r 1960au.

Cyn bo hir fe gyhoeddir cyfrol o draethodau er cof am y diweddar George Boon gan Gymdeithas Hynafiaethwyr Llundain ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, sef

Ceyrydd Rhufeinig a'u Llengoedd. Cyfrannwyd erthyglau gan rai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Prydain a thramor ar Astudiaethau Byddin Rhufain.

The future of Roman Military Archaeology

Fe ddaeth y gyfres o Ddarlithoedd Blynyddoedd Caerllion i ben bellach, ynghyd â'r gyfres o lyfrynnau oedd yn cyd-fynd â'r darlithoedd.

Mae Colin Wallace, Cymrawd Ymchwil y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, newydd gwblhau ei waith ar broject 'Cronoleg Cymru Rufeinig'. Cyhoeddir ffrwyth yr ymchwil cyn bo hir mewn rhifynnau o Studia Celtica.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfeillion AOCC ar gyfer 1998/9 i Ysgol Hanes ac Archaeoleg, Prifysgol Caerdydd, mewn partneriaeth â'r Adran. Bwriad y cynllun yw paratoi Casgliad Cyfeiriol Cenedlaethol o grochenwaith Rhufeinig a llawlyfr i hwyluso'r gwaith o'i ddefnyddio. Bydd y myfyriwr llwyddiannus yn cael ei arolygu gan Gymrawd Ymchwil yr Adran, sef Peter Webster, Prifysgol Caerdydd.

Richard Brewer, Ceidwad Archaeoleg a Nwmistmateg

Projectau Ymchwil: Yr Adran Archaeoleg a Niwmismateg