Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cynhanes Diweddarach: Projectau a Chyhoeddiadau

Yn ddiweddar mae gwaith ymchwil yr Adran i Oes yr Efydd wedi canolbwyntio bron yn llwyr ar astudio a chofnodi arteffactau efydd ac aur, rhai sydd eisoes yng nghasgliadau'r amgueddfa yn ogystal â rhai a gafodd eu darganfod gan beiriannau canfod metel. Cyhoeddwyd llawer o'r gwaith mewn cyfnodolion archaeolegol. Project nodedig iawn, a gefnogir gan yr Adran, yw astudiaeth fetelegol o arteffactau efydd o Gymru gan Dr Peter Northover, Prifysgol Rhydychen.

Yn ystod 1992 a 1993, bu Kenneth Brassil, sydd bellach yn yr adran Addysg a Dehongli, yn cloddio nifer o ffosydd yn agos at y safle lle daethpwyd o hyd i ddysgl enwog Cerrig-y-drudion o Oes yr Haearn. Dangosai'r ffosydd hyn olion tai crwn pren, gan ddangos bod pobl yn Oes yr Haearn wedi byw yno. Yn y blynyddoedd diwethaf hefyd, bu'r Adran yn cefnogi nifer o brojectau gwaith maes yng Nghymru. Yn eu plith bu arolwg o'r mwynglawdd copor ym Mynydd Copa, Cwmystwyth a gwaith cloddio yno, sef project dan arweiniad Simon Timberlake o'r Grp Ymchwil i Fwyngloddiau Cynnar.

Ar hyn o bryd, mae Adam Gwilt a Mary Davis yn gweithio ar broject ymchwil ar sail y casgliadau, gan gynnal profion dadansoddol ar efydd, pres ac enamel o Oes yr Haearn. Yn ogystal, mae'r staff yn cyfrannu at broject sy'n ailddadansoddi'r casgliad pwysig o waith metel defodol o Oes yr Haearn a gafwyd yn Llyn Cerrig Bach, Ynys Môn. Philip McDonald a'r Athro William Manning, Prifysgol Caerdydd, sy'n gwneud y prif waith dadansoddi.

Yn ystod 1994, croesawodd yr amgueddfa arddangosfa deithiol i ddathlu blwyddyn Ewropeaidd Oes yr Efydd. Hefyd cafodd rhai o brif themâu Cynhanes Diweddar eu harchwilio dros y blynyddoedd diwethaf, yn ein harddangosfeydd 'Celfyddyd, Defod a Marwolaeth a'r 'Celtiaid yng Nghymru'.

Adam Gwilt, Cynhanesydd Diweddarach

Projectau ymchwil: Yr Adran Archaeoleg a Niwmismateg