Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cynhanes Cynnar: Projectau a Chyhoeddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu'r Adran yn ymchwilio i aneddiadau'r cyfnod Paleolithig yng Nghymru drwy gyfrwng gwaith y cyn Geidwad Archaeoleg, sef Dr Stephen Aldhouse-Green, gyda chymorth Miss Elizabeth Walker, Rheolwr y Casgliadau. Mae'r gwaith hwn hefyd wedi golygu ailasesu llawer iawn o ddeunydd o waith cloddio yn y gorffennol, gan gynnwys deunydd o safle enwof Ogof Paviland, Gyr ac Ogof Coygan.

Ogof Pontnewydd
Ymchwil Ogof Pontnewydd

Bu gwaith cloddio newydd mewn nifer o ogofâu yng Nghymru, gan gynnwys Pontnewydd, Cefn, Hoyles Mouth a Little Hoyle. Yma bu archaeolegwyr yn casglu deunydd newydd dan amodau gwyddonol modern. Yn sgîl y gwaith, darganfuwyd dannedd yn perthyn i rywun oedd yn byw tua 250,000 o flynyddoedd CC - y bobl gyntaf yng Nghymru.

Yn dilyn y gwaith hwn cyhoeddwyd nifer o erthyglau academaidd a monograff, a bwriedir cyhoeddi rhagor o waith. Yr un pryd cyhoeddwyd cyflwyniad poblogaidd i'r cyfnod hwn yng Nghymru, sef 'Helwyr Oes yr Iâ'. Roedd elfennau o ddiwylliant Paleolithig a Neolithig Cymru yn cael eu cynrychioli yn yr arddangosfa "Celfyddyd, Defod a Marwolaeth", a chafwyd cyhoeddiad i gyd-fynd â'r arddangosfa.

Mae'r Adran hefyd wedi paratoi catalog o'i chasgliadau Mesolithig a Neolithig (Catalogue of the Mesolithic and Neolithic collections at the National Museum of Wales, ISBN 0 7200 0516 7), bydd y cyntaf mewn cyfres o gatalogau newydd

Dr Steve Burrow, Cynhanesydd Cynnar

Projectau ymchwil: Yr Adran Archaeoleg a Niwmismateg