Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Grwpiau sy'n ymweld Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad. Dylai pob grŵp archebu cyn ymweld i’n galluogi i hwyluso'r ymweliad.

Gweithiau Celf 1900-1930au

Mae arddangosfaRichard Wilson i’w gweld yn lle ein gweithiau celf 1900-1930au am y tro. Byddant yn dychwelyd ar 20 Rhagfyr.

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 11 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cyn yr ymweliad...

I archebu ac am fanylion pellach cysylltwch â:

Ffôn: (029) 2039 3325
Ffacs: (029) 2057 3321
E-bostwch ni

Ar ôl i chi gyrraedd...

Yn ystod eich taith/ymweliad…

Bydd dilyn y canllawiau canlynol yn sicrhau bod yr ymweliad yn brofiad pleserus i bawb:

Cyfleusterau

Parcio i fysiau

Mae lle parcio i ddau fws o flaen yr Amgueddfa. Yn ddelfrydol, dylid defnyddio'r rhain ar gyfer gollwng a chasglu ymwelwyr yn unig. Mae llefydd parcio i fysys ar Heol Corbett – gall Croeso Cymru gynnig rhagor o wybodaeth.

Maes parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr y tu ôl i'r Amgueddfa. Prynwch docyn parcio i adael y maes parcio am £5 yn siop yr Amgueddfa yn y Brif Neuadd. Mae parcio am ddim bobl â bathodyn anabledd. Ewch â'ch bathodyn i'r siop i gael tocyn parcio. Mae llefydd parcio ar Heol Gerddi’r Gorsedd o flaen yr Amgueddfa hefyd.

Siop

Mae siop yr Amgueddfa wedi'i lleoli yn y Brif Neuadd. Gall pob aelod o'r grwp hawlio gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa pan yn gwario mwy na £5. Gallwch cael eich hoff llun ar eich wal adre - gofynnwch am y gwasanaeth Argraffu yn ôl y Galw. Mae'r holl wariant yn y Siop yn cyfrannu at gostau cynnal yr Amgueddfa.

Bwyd a Diod

Mae Bwyty Oriel ar islawr yr Amgueddfa ar agor o 10am - 2.30pm ac yn gwerthu cinio cynnes ac oer o 12pm. Mae amrywiaeth o frechdanau a baguettes, cawl cartref, cacennau a diodydd poeth ac oer. Rydyn ni'n croesawu teuluoedd ac mae pecynnau cinio, prif brydau bach a phrydau arbennig ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol ar gael i blant.

Mae'r Siop Goffi yn y Brif Neuadd ac yn lle gwych i fwynhau yr adeilad ei hun. Yma rydyn ni'n gwerthu dewis o gacennau cartref a brechdanau, ynghyd â diodydd poeth ac oer. Mae’r Siop Goffi ar agor 10.30am-4.30pm.

Cofiwch y gall pob aelod o'r grŵp hawlio gostyngiad o 10% yng nghaffi a bwyty'r Amgueddfa. Os ydych chi am i ni gadw byrddau ar eich cyfer yn y bwyty, ffoniwch 029 2057 3336.

Edrychwn ymlaen at groesawu eich grŵp i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd!