Gwasanaethau

Rhwymiadau Cain

Prif amcan y Llyfrgell yw darparu adnoddau gwybodaeth i staff yr Amgueddfa. Fodd bynnag, gall ddarparu adnoddau i ymchwilwyr bona fide sy'n chwilio am ddeunydd nad yw ar gael yn rhwydd o lyfrgelloedd eraill.

Os oes arnoch angen edrych ar ddeunyddiau’r llyfrgell, darllenwch y canllawiau a ganlyn er mwyn manteisio i’r eithaf ar yr wybodaeth sydd ar gael. Dewiswch un o’r opsiynau isod am ragor o wybodaeth:


Mynediad

Yn y Brif Lyfrgell ceir cyfleusterau darllen sy’n eich galluogi i edrych ar eitemau’r llyfrgelloedd adrannol. Gellir troi at rai casgliadau o fewn yr adrannau eu hunain, gan ddibynnu ar y cyfleusterau. Mae'n bosibl llungopïo (mae'r rheoliadau hawlfraint arferol yn bodoli): holwch am fanylion y costau. Mae'r lle i ddarllenwyr yn brin iawn ac mae'r holl lyfrau’n cael eu cadw mewn mannau nad oes gan ddarllenwyr hawl i fynd iddynt. Casgliadau cyfeiriol yn unig yw'r rhain.

Os oes gennych ymholiad ynghylch project ysgol, yna cysylltwch â'r Adran Ddysgu yn gyntaf. Mae'n debygol y bydd ganddynt ddeunydd addas yn ymwneud â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ar gyfer gwaith ymchwil yn bennaf y mae casgliad y llyfrgell.

Rhaid i ymwelwyr anfon e-bost neu ffonio’n ddigon buan i drefnu apwyntiad, gan fod y rhan fwyaf o'r deunydd yn cael ei gadw yn llyfrgelloedd yr adrannau, ac nid yw'n hawdd cael gafael arnynt. Bydd yn rhaid i chi roi manylion yr eitemau rydych am eu gweld gan nad yw natur y casgliadau yn caniatáu i chi 'bori' fel sy'n digwydd mewn llyfrgell arferol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr prifysgol ddod â thystiolaeth sy’n profi hynny.

Hyd yma, nid yw catalog y llyfrgell ar-lein, ond gallwch gysylltu â staff drwy e-bost neu dros y ffôn a gofyn iddynt chwilio drwy'r catalog cardiau am fanylion llyfrau, cyfnodolion a deunyddiau eraill.

Mae Llyfrgell yr Amgueddfa yn aelod o wasanaeth cydfenthyca y Llyfrgell Brydeinig. Os ydych yn dymuno troi at eitem yn ein casgliad ond yn methu trefnu ymweliad, mae'n bosibl y gallwn drefnu benthyciad rhwng llyfrgelloedd a'i anfon i'ch llyfrgell leol. Holwch am fanylion.

Nid oes tâl mynediad i lyfrgelloedd yr Amgueddfa.


Oriau Agor

Mae'r llyfrgell ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener 10.00am–4.45pm

Weithiau bydd yr oriau agor yn newid. Fe gewch wybod am unrhyw newidiadau wrth drefnu apwyntiad.

Os na allwch gadw apwyntiad, am ba reswm bynnag, a wnewch chi roi gwybod i ni. Yna gallwn neilltuo'r amser ar gyfer darllenydd arall.


Cysylltwch â ni

» Cysylltiadau a Chyfeiriadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.