Casgliadau

Y Prif Lyfrgell

Castell Conwy
Yn y Brif Lyfrgell ceir y casgliad o lyfrau a chyfnodolion cyffredinol nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw adran arbennig. Yma hefyd cedwir y casgliad canolog o lyfrau cyfeiriol, gan roi mynediad da i'r holl staff.

Yn y rhan hon o'r llyfrgell y mae llyfrau cyfeiriol cyffredinol fel Encyclopaedia Britannica, Oxford English Dictionary, Who's Who, geiriaduron iaith ac atlasau.

Yn y Prif Lyfrgell hefyd y mae'r eitemau prin, bregus, sy'n cael eu cadw mewn casys llyfrau am resymau diogelwch a chadwraeth. Mae casgliad arall am astudiaethau amgueddfaol a chadwraeth yn prysur dyfu ac mae hwn hefyd yn cael ei gadw'n ganolog.

Archeoleg a Nwmismateg

Mae'r Llyfrgell adrannol hon wedi datblygu i fod yn un o'r casgliadau gorau o lyfrau a chyfnodolion archeolegol y tu allan i Lundain a Rhydgrawnt. Un o gryfderau'r llyfrgell archeoleg a nwmismateg yw'r deunyddiau ar archeoleg a hanes yr ymerodraeth Rufeinig.

Celf

Yn y llyfrgell gelf y mae monograffau ar arlunwyr, catalogau arddangosfeydd, catalogau arwerthiannau, cyfnodolion a deunydd o orielau ledled y byd. Mae'r casgliad o fonograffau yn cynnwys arlunwyr o'r Dadeni hyd at y dydd heddiw, gyda phwyslais arbennig ar arlunwyr sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa. Ceir llyfrau hefyd ar gerameg, gwydr, gwaith metel a chelfyddydau addurniadol eraill.

Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol (BioSyB)

Moth

Dyma’r adran ddiweddaraf yn yr Amgueddfa, a grëwyd wrth i'r hen adrannau botaneg a sŵoleg uno. Mae llyfrgelloedd y ddwy hen adran yn dal wedi’u lleoli ar wahân mewn mannau gwahanol yn yr amgueddfa.

Mae casgliadau'r llyfrgell fotaneg yn ddrych o weithgareddau curadurol mewn tri phrif faes: astudiaethau fasgwlaidd, cryptogamig a phaleobotanegol. Mae gan y llyfrgell gasgliad mawr o blanhigion ac yma hefyd mae casgliad CT ac E Vachell, sy’n cynnwys llyfrau ar blanhigion blodeuol Prydain yn bennaf.

Mae adran sŵoleg llyfrgell BioSyB yn cynnwys casgliadau yr un mor drawiadol gan arbenigo ar entomoleg, molysgiaid ac adareg. Ceir casgliad gwych o lyfrau a chyfnodolion ar gregynneg, a gyfrannwyd gan JR Le B Tomlin yn y 1940au a'r 1950au.

Daeareg

Mae'r llyfrgell ddaeareg yn adlewyrchu gweithgareddau curadurol yr adran gyda llyfrau a chyfnodolion ar baleontoleg, mwynyddiaeth, petroleg a chartograffeg. Yn yr archif ddaeareg hefyd mae casgliad o ohebiaeth sy'n ymwneud â Syr Henry Thomas de la Beche, sef sylfaenydd Arolwg Daearegol Gwledydd Prydain.

Casgliad Diwydiannol a Morol

Mae adran ddiwydiannol a morol y llyfrgell wedi’i lleoli yn Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd ar y diwydiant glo, hanes morol, cludiant a diwydiannau eraill, gyda phwyslais ar Gymru. Ceir casgliad gwych o ffotograffau yn ymwneud â chludiant a diwydiant.

Amgueddfa Lechi Cymru

Llyfrau am yr ardal a diwydiannau cysylltiol a geir yn llyfrgell Amgueddfa Lechi Cymru yn bennaf. Er bod casgliad bach o lyfrau ar fyd natur yng Nghymru, mae'r pwyslais ar hanes gogledd Cymru a'r diwydiant llechi yn arbennig.

Library Shelves

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn llyfrgell Sain Ffagan mae deunydd sy'n gysylltiedig â bywyd cymdeithasol, byd gwaith a diwylliant pob dosbarth yng Nghymru.

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae gan Amgueddfa Gwlân Cymru gasgliad bach o lyfrau yn ymwneud â'r diwydiant gwlân yng Nghymru. Rhan o lyfrgell Sain Ffagan yw’r casgliad hwn.

Casgliadau Eraill

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.