Cwestiynau a ofynnir yn fynych

Sut gallaf olrhain gyrfa forwrol perthynas i mi?

Cwestiwn anodd i'w ateb gan fod cynifer o ffynonellau y mae modd i chi wneud defnydd ohonynt! Cyhoeddir yr arweiniad gorau i'r ffynonellau hyn gan Yr Archifdy Gwladol, sef Records of Merchant Shipping and Seamen (Readers' Guide No. 20) gan Kelvin Smith, Christopher Watts a Michael Watts, sydd ar gael yn ein llyfrgell gyfeiriadurol. Neu gallwch ymweld â gwefan Yr Archifdy Gwladol: www.pro.gov.uk. Cedwir mwy o wybodaeth forwrol a gwybodaeth am longau gan Lloyd's Registers o Fenchurch Street, Llundain ac yn Llyfrgell Neuadd y Gorfforaeth yn Llundain.

A oes gennych chi luniau o'r llongau yr hwyliodd fy nhad-cu arnynt?

Gall fod, os ydych chi'n gwybod enwau'r llongau! Efallai fod ei lyfr rhyddhau yn eich meddiant, llyfr tebyg i basbort a gofnodai ei holl fordeithiau a'r llongau yr hwyliodd arnynt. Mae gennym ffotograffau o bron 6,000 o longau yn ein harchif ffotograffig ond maent wedi'u mynegeio yn ôl enwau'r llongau. Felly, heb enwau'r llongau, fedrwn ni ddim eich helpu.

A fedrwch chi roi unrhyw wybodaeth i mi am Drake/Cook/Nelson/Scott yr Antarctig/y Golden Hind/HMS Discovery/HMS Victory/Terra Nova, ac yn y blaen?

Os am wybodaeth gyffredinol am forwyr enwog a'u llongau, gweler y llyfr Oxford Companion to Ships and the Sea, a olygwyd gan Peter Kemp. Mae'r llyfr ar gael yn ein llyfrgell gyfeiriadurol, neu yn eich llyfrgell leol.

Gan mai o Gaerdydd yr hwyliodd Scott ar fwrdd y Terra Nova yn 1910, mae ein harchif ffotograffig yn cynnwys nifer o luniau o ymadawiad y llong. Mae blaenddelw'r Terra Nova yn ein casgliad hefyd.

Arferai perthynas i mi weithio mewn pwll glo. Sut gallaf i gael hyd i wybodaeth amdano?

Nid oes gan yr Adran Ddiwydiant gofnodion am lowyr unigol (yn wir, nid oes cofnodion o'r math yma i'w cael yn unman) ac, felly, ni fedrwn gynnig ateb i ymholiad o'r math yma. Ond fe fyddai'n bosibl i chi ymgymryd â pheth gwaith ymchwil i hanes eich teulu er mwyn ceisio ateb y cwestiwn hwn. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â'r archifdy lleol sy'n gwasanaethu'r ardal lle roedd eich perthynas yn gweithio, a'r Archifdy Gwladol yn Llundain.

Os oes gennych ddiddordeb mewn amodau gwaith glöwr, yna gallwch bori yn yr Inspector of Mines Reports sydd yn ein Llyfrgell.

Hefyd, gweld: Adnoddau Ymchwil
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.