Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Rheoli'r Casgliadau

Curadur: Carolyn Charles BA

Mae gan yr Adran Ddiwydiant gasgliad o tua 297,700 o eitemau, gan gynnwys gwrthrychau tri dimensiwn, dogfennau, ffotograffau, llyfrau, gwaith celf, ffilmiau a recordiau sain. Mae dau aelod o staff llawn amser yn gyfrifol am reoli'r casgliadau yn yr Adran a'u prif gyfrifoldebau yw sicrhau atebolrwydd yr Amgueddfa am ei chasgliadau wrth iddynt gael eu derbyn i'r Adran drwy Amgueddfa Lechi Cymru, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a'r casgliadau sy'n dod yn uniongyrchol i'r Ganolfan Gasgliadau. Felly, gellir crynhoi eu prif ddyletswyddau fel a ganlyn: sicrhau perchnogaeth gyfreithiol derbynion posibl; cofnodi gwrthrychau newydd a dderbynnir gan yr Adran; ailgofnodi'r casgliadau; cynnal a chadw cofnodion lleoliad; a gweinyddu benthyciadau i mewn ac allan o'r Adran.

Ym 1996 dechreuodd yr Adran Ddiwydiant osod dogfeniad ei chasgliad ar gyfrifiadur, a hyd yma, gyda chymorth Cynorthwy-ydd CMS, mae dros 76,000 o eitemau'r Adran Ddiwydiant ar System Rheoli Casgliadau Amgueddfa Cymru.

Mae'r Adran wedi dechrau'r gwaith o fewnbynnu ei chasgliad ffotograffig cyfeiriol ac erbyn hyn mae 50,000 o gofnodion ar y bas data.

Gweler y manylion cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â rheoli'r casgliadau.