Morwriaeth a Thrafnidiaeth

Curadur: David Jenkins BA, PhD (Uwch Guradur Adrannol)

Model o'r llong lannau ager Velinheli.
Model o'r llong lannau ager Velinheli.
Sgwner Hannah Jane o Borthmadog
Dyma baentiad o'r sgwner Hannah Jane o Borthmadog, a adeiladwyd ym Mhwllheli yn 1867.
Car Benz 1900
Cyflymder uchaf y car Benz 1900 yw 16mya.
Ceir Gilbern
Cynhyrchwyd ceir Gilbern yn Llanilltud Faerdref o 1959 i 1973. Dengys y ddelwedd hon gar Mark II ar y chwith a Mark III ar y dde. Mae'r naill a'r llall wedi cadw ei rif cofrestru gwreiddiol.
Cerbyd
Cwblhawyd y gwaith o adfer y cerbyd hwn yn 1997.
Tram
Roedd y tram hwn yn cael ei redeg gan Gwmni Tramffyrdd Caerdydd ac fe deithiai yn ardal Cathays o'r ddinas. Wedi i'w ddyddiau fel tram ddirwyn i ben, gwasanaethodd fel bar te am dros hanner canrif cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Amgueddfa yn 1971. Cwblhawyd y gwaith o'i adfer yn 1983.
Model o Cockington Manor
Model o Cockington Manor (rhif 7806), un o locomotifau Rheilffordd y Great Western.

Mae casgliadau morwrol Amgueddfa Cymru yn cynnwys eitemau sy'n amrywio o ran maint a phwrpas o nodwydd gwneuthurwr hwyliau i fad achub o lawn faint! O ddiddordeb arbennig yw'r casgliadau o longau model sy'n cynnwys dros 150 o fodelau o longau y byddai wedi bod yn bosibl i'w gweld yn hwylio glannau Cymru yn ystod y ddwy ganrif a aeth heibio, a'r casgliad o ddarluniau llongau, 250 o longau o bob math wedi'u portreadu ar gyfer yr oesoedd a ddêl mewn dyfrliw, gouache ac olew.

Car Benz 1900, y cerbyd hynaf i'w oroesi a fu ym meddiant Cymro; enghreifftiau o'r Gilbern, yr unig gar a wnaed yng Nghymru; cerbyd Rheilffordd y Cambrian, wedi'i adfer i'w hen ogoniant; a thram ceffyl o Gaerdydd - dyma rai yn unig o'r eitemau mawr yng nghasgliad trafnidiaeth yr adran. Mae hefyd gasgliad mawr o fodelau rheilffordd graddfa 7mm, sy'n portreadu'r rheilffyrdd yng Nghymru cyn dyddiau'r grwpio a chyn gwladoli.

Ymchwiliau hanes morwrol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.