Llyfrgell

Oherwydd prinder staff, nid ydym yn medru darparu gwasanaeth ymholiadau archif na llyfrgell ar hyn o bryd.

Pwrpas

Reading Room

Mae'r Llyfrgell yn Sain Ffagan yn darparu adnoddau a gwasanaeth, i staff yr Amgueddfa yn bennaf, i hyrwyddo pob agwedd ar eu gwaith: adnabod gwrthrychau, eu dehongli yn eu cefndir sosio-hanesyddol, gofalu amdanynt, ateb ymholiadau, paratoi arddangosfeydd, ac yn y blaen. Croesewir hefyd aelodau o'r cyhoedd i ddefnyddio'r Llyfrgell. Defnyddir hi'n enwedig gan fyfyrwyr a gweithwyr cyfryngau, yn ogystal ag unigolion. Mae'r Llyfrgell hefyd yn ateb ymholiadau a dderbynnir dros y ffôn a thrwy'r post.

Ystod

Gellir diffinio ystod pynciol casgliad y Llyfrgell yn syml â thermau megis, bywyd gwerin, ethnoleg, hanes cymdeithasegol, ond mae'r rheiny, mewn gwirionedd, yn cynnwys pynciau mor amrywiol â'r canlynol:

Library Shelves

Crefydd; cymdeithaseg; gwleidyddiaeth; ymfudo; hanes economaidd; trosedd a chosb; addysg; masnach; trafnidiaeth; arferion, llên a chwedlau gwerin; llên plant; diarhebion; sosioieithyddiaeth; tafodieitheg; technoleg; meddygaeth; amaethu a bywyd cefn gwlad; coginio a chadw tŷ crefftau; gwneuthur nwyddau a nwyddau gwneuthuredig; adeiladau; pensaernïaeth frodorol; cerddoriaeth, canu a dawnsio gwerin; yr eisteddfod; gweithgarwch hamdden; daearyddiaeth, topograffeg; bywgraff, cofiannau ac hunangofiannau; achyddiaeth; enwau personau a lleoedd; herodraeth; hanes Cymru; offerynnau cerdd; crefftwaith; clociau; arfau; dodrefn; tecstilau; gwisg a chyfwisg.

Priod faes yr Amgueddfa yw hanes y pynciau hyn yng Nghymru yn y cyfnod ôl-ganoloesol, ond mewn gwirionedd ni ellir eu dehongli'n gywir heb ystyried eu cyd-destunau Prydeinig, Ewropig, ac, i raddau llai, byd-eang, ac adlewyrchir hyn yng nghasgliad y Llyfrgell hefyd. Mae'n cynnwys tua 40,000 o gyfrolau, tua 200 o fapiau, a thua 260 o deitlau cylchgrawn a dderbynnir yn rheolaidd.

Hanes

Mae gwreiddiau'r Llyfrgell yn mynd yn ôl i'r 1920au, pryd yr astudid diwylliant gwerin Cymru, a'i ddehongli, o fewn Adran Archaeoleg yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ac y cesglid llyfrau ar y pwnc. Pan sefydlwyd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 1948 symudodd y staff perthnasol a'r llyfrau ar fywyd gwerin i Sain Ffagan. Parhaodd y casgliad o lyfrau bywyd gwerin i gael ei weinyddu o'r Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, tan 1969, pryd y sefydlwyd Llyfrgell Sain Ffagan ac iddi gyfleusterau pwrpasol newydd, ac y penodwyd ei llyfrgellydd proffesiynol ei hunan i'w rheoli.

Oriau ac Amodau

Reading Room

Mae'r Llyfrgell ar agor i aelodau o'r cyhoedd Llun – Gwener, 9.30am–1pm, 1.45–4.30pm. Mae hi ar gau ar benwythnosau ac ar ddyddiau gwyl cenedlaethol. Dylai aelodau o'r cyhoedd a ddymuno ddefnyddio'r Llyfrgell gysylltu â'r Llyfrgellydd ymlaen llaw i wneud trefniant, naill ai trwy ffonio (029) 2057 3446 (rhif uniongyrchol y Llyfrgellydd) neu (029) 2057 3500 (y ganolfan ffôn), neu trwy ysgrifennu at: y Llyfrgellydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB, CYMRU, UK. Sylwer taw llyfrgell ymgynghori yw hon; ni roddir llyfrau ar fenthyg i unigolion, ond gellir rhoi llyfrau ar fenthyg i lyfrgelloedd eraill trwy gynlluniau cyd-fenthyca cydnabyddedig.

Ymholiadau

Mae nifer o restri darllen ar gael ar bynciau y ceir ymholiadau yn eu cylch yn fynych, e.e. Cymru (cyffredinol), Pensaernïaeth frodorol, Hel achau, Hanes lleol, Dyfodiad diwydiant i dde-ddwyrain Cymru, Terfysgoedd Beca, Brad y Llyfrau Gleision, Y cwrwgl, Dawnsio gwerin, Dodrefn, Walydd maen sych, Amodau cymdeithasol yng nghefn gwlad, Y delyn yng Nghymru, Y porthmon ac heolydd porthmyn.

Gweler hefyd ddalennau Llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.