Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Ffilmio a Ffotograffiaeth

Big Pit
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Castell Sain Ffagan
Castell Sain Ffagan

Croesawn bob cais ffilmio a ffotograffiaeth. Os hoffech ffilmio neu dynnu ffotograffau yn un o'n hamgueddfeydd, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu yr amgueddfa unigol.

Ar gyfer Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, cwblhewch y ffurflen isod a'i ddychwelyd at iwan.llwyd@amgueddfacymru.ac.uk.