Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

290 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Astudiaeth newydd yn canfod rhywogaethau gwlithod ychwanegol ym Mhrydain

Mae gwlithod o Ffrainc, Sbaen a’r Eidal yn ymlithro i Brydain

 

Mae astudiaeth newydd gan wyddonwyr Amgueddfa Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn y cyfnodolyn gwyddonol, PLOS One, yn dangos bod 20% yn fwy o rywogaethau o wlithod ym Mhrydain nag erioed o’r blaen. Mae’r rhan fwyaf eisoes yn gyffredin a gallant fod yn fygythiad newydd i arddwyr a byd amaeth.

 

 

 

 

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn treialu rhaglen iBeacon

Amgueddfa Cymru yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i dreialu technoleg Bluetooth Ynni Isel Diwylliant a Threftadaeth (Apple iBeacon), mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru ac ap a phlatfform Locly. Mae’r rhaglen yn cael ei threialu yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o safleoedd Amgueddfa Cymru, a bydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddynt grwydro’r safle.

» Mwy

Arddangosfa newydd yn edrych o’r newydd ar yr artist Ôl-Argraffiadol angof, y Cymro J. D. Innes

Yn ystod ei fywyd byr a thrasig, paentiodd yr artist o Gymro James Dickson Innes (1887-1914) weledigaeth unigryw o dirwedd Cymru mewn arddull Ôl-Argraffiadol hynod liwgar. I nodi can mlynedd ers marwolaeth yr artist, bydd yr arddangosfa Tirluniau gan J.D.Innes: Gogoniant y Gwyllt, o 12 Ebrill - 20 Gorffennaf 2014, yn rhoi golwg newydd i ni ar waith yr artist hwn a esgeuluswyd hyd yn hyn. Gyda chymorth hael Ymddiriedolaeth Celf Byrcheiniog, hon yw’r arddangosfa gyntaf o waith Innes mewn saith ar hugain o flynyddoedd.

» Mwy

Taliadau Premiwm a Chynllun Diswyddo

Ym mis Mai 2013, wrth gyhoeddi ei strwythur newydd, dywedodd Amgueddfa Cymru y byddai’n rhaid adolygu Taliadau Premiwm. Dyma un o gyfres o gamau gweithredu gan y sefydliad er mwyn sicrhau £2.25 miliwn o arbedion angenrheidiol (yn ogystal â cheisio cynyddu incwm arall o £0.25m). 

Taliadau ychwanegol i’r gyflog sylfaenol yw Taliadau Premiwm. Cânt eu talu i staff sydd dan gontract i weithio ar sail rota sy’n cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Ar hyn o bryd, mae tua hanner staff Amgueddfa Cymru yn cael eu talu £54.24 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sul a gŵyl y banc, a £30.06 y dydd (yn ychwanegol i’w cyflog sylfaenol) am weithio ar ddydd Sadwrn.

Oherwydd lleihad yn y gyllideb, ni all cynllun Taliadau Premiwm Amgueddfa Cymru barhau yn ei ffurf bresennol. Felly, mae’r sefydliad yn ymgynghori â’i staff a’r undebau llafur ynghylch gwahanol opsiynau.

Mae Amgueddfa Cymru hefyd yn adolygu ei Chynllun Diswyddo yn rhan o’r newidiadau.

Nid oes unrhyw ddiswyddiadau gorfodol wedi’u cynllunio o ganlyniad i’r ddau ymgynghoriad hyn.

» Mwy

Campwaith Constable o Eglwys Gadeiriol Caersallog yn cyrraedd Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor taith campwaith celf Prydeinig

» Mwy

Amgueddfa Cymru yn caffael casgliad mawr o waith John Piper

Mae cyfres o weithiau gan John Piper – yr artist neo-ramantaidd o ganol yr 20fed ganrif oedd â gweledigaeth unigryw o Gymru – wedi cael eu caffael ar gyfer y casgliad cenedlaethol, a hynny am bris hael. Prynwyd y gweithiau gan gasglwr preifat sydd â chysylltiad â Chymru diolch i gefnogaeth hael Cronfa Dreftadaeth y Loteri (£472,900), Ymddiriedolaeth Derek Williams (£350,000) a’r Gronfa Gelf (£80,000).

» Mwy
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.