Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Roald Dahl yn ysbrydoli Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Y penwythnos hwn, caiff ymwelwyr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau brofi amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Roald Dahl.

» Mwy

Cofnod Dyddiadur: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Amgueddfa Cymru  

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10.15am-1pm, Dydd Iau 11 Medi 2014

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 10.15am-1pm ar ddydd Iau 11 Medi 2014.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

» Mwy

Amgueddfa Wlân Cymru yn dathlu Byw yn y Wlad

Dewch draw i ddathlu byw yn y wlad gyda ni y penwythnos hwn (dydd Sadwrn 20 Medi, 10am-3pm) yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-Fach Felindre.

» Mwy

Agor Fflach Amgueddfa yng Nghaerdydd

I ddathlu cynnal Gŵyl Amgueddfeydd Cymru am y tro cyntaf ac i gyd-fynd â Chynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd mae partneriaeth newydd yn cael ei lansio rhwng Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn creu Fflach Amgueddfa dan arweiniad y cyhoedd.

» Mwy

Rhyfeddodau Rhufain yng Nghaerllion dros yr haf

Ymgollwch yn hud yr Ymerodraeth yng Nghaerllion ym mis Awst. Ar y 16 Awst 2014 bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn dathlu dwy fil o flynyddoedd ers marw Ymerawdwr cyntaf Rhufain, Augustus drwy eich gwahodd i fod yn Ymerawdwr am y Dydd! Cymerwch ran yn ein gweithdy a chreu toga, torch i’r pen a cheiniogau. 19 Awst, 11am-5pm.

» Mwy

Arddangosfa o brintiau propaganda’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Cymru ar fin lansio cyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

» Mwy

Diwrnod o hwyl i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynhelir diwrnod arbennig, llawn hwyl i gydnabod gwaith caled gofalwyr ifanc o bob cwr o Gaerdydd a Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf 2014 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Cadw llygad barcud ar fyd natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae gwyddonwyr yn arsylwi bob dydd, ond sut mae hyn yn arwain at ddarganfyddiadau newydd? Caiff y cyfan ei esbonio yn Mi Wela i... Natur Mae’r arddangosfa newydd sbon yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 19 Gorffennaf ac yn gyfle i’r teulu cyfan roi cynnig ar arsylwi a chofnodi byd natur.

» Mwy

» Archif Newyddion