Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Agor Fflach Amgueddfa yng Nghaerdydd

I ddathlu cynnal Gŵyl Amgueddfeydd Cymru am y tro cyntaf ac i gyd-fynd â Chynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd mae partneriaeth newydd yn cael ei lansio rhwng Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn creu Fflach Amgueddfa dan arweiniad y cyhoedd.

» Mwy

Rhyfeddodau Rhufain yng Nghaerllion dros yr haf

Ymgollwch yn hud yr Ymerodraeth yng Nghaerllion ym mis Awst. Ar y 16 Awst 2014 bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn dathlu dwy fil o flynyddoedd ers marw Ymerawdwr cyntaf Rhufain, Augustus drwy eich gwahodd i fod yn Ymerawdwr am y Dydd! Cymerwch ran yn ein gweithdy a chreu toga, torch i’r pen a cheiniogau. 19 Awst, 11am-5pm.

» Mwy

Arddangosfa o brintiau propaganda’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Cymru ar fin lansio cyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

» Mwy

Diwrnod o hwyl i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynhelir diwrnod arbennig, llawn hwyl i gydnabod gwaith caled gofalwyr ifanc o bob cwr o Gaerdydd a Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf 2014 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Cadw llygad barcud ar fyd natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae gwyddonwyr yn arsylwi bob dydd, ond sut mae hyn yn arwain at ddarganfyddiadau newydd? Caiff y cyfan ei esbonio yn Mi Wela i... Natur Mae’r arddangosfa newydd sbon yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 19 Gorffennaf ac yn gyfle i’r teulu cyfan roi cynnig ar arsylwi a chofnodi byd natur.

» Mwy

Geiriau’r Bardd yn yr Amgueddfa

I ddathlu canmlwyddiant geni un o feibion enwocaf Abertawe mae’r bardd a’r arbenigwr ar Dylan Thomas, Peter Thabit Jones, wedi dewis nifer o ddyfyniadau byr i’w dangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Arddangosfa yn rhoi artist gorau Cymru yn ôl ar y llwyfan rhyngwladol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn llwyfannu arddangosfa yn dathlu bywyd a gwaith ‘tad paentio tirluniau Prydain’ Richard Wilson

» Mwy

‘Dyn ni ‘na eto? Dathlu hwyl carafanio mewn arddangosfa newydd dros yr haf

Dros yr haf byddwn ni’n annog ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i hel atgofion am wyliau’r gorffennol wrth fwynhau arddangosfa newydd sy’n adrodd hanes dyddiau cynnar carafanio yng Nghymru.

» Mwy

» Archif Newyddion