Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

Arddangosfa o brintiau propaganda’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Cymru ar fin lansio cyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

» Mwy

Diwrnod o hwyl i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cynhelir diwrnod arbennig, llawn hwyl i gydnabod gwaith caled gofalwyr ifanc o bob cwr o Gaerdydd a Bro Morgannwg ar ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf 2014 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

» Mwy

Cadw llygad barcud ar fyd natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae gwyddonwyr yn arsylwi bob dydd, ond sut mae hyn yn arwain at ddarganfyddiadau newydd? Caiff y cyfan ei esbonio yn Mi Wela i... Natur Mae’r arddangosfa newydd sbon yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 19 Gorffennaf ac yn gyfle i’r teulu cyfan roi cynnig ar arsylwi a chofnodi byd natur.

» Mwy

Geiriau’r Bardd yn yr Amgueddfa

I ddathlu canmlwyddiant geni un o feibion enwocaf Abertawe mae’r bardd a’r arbenigwr ar Dylan Thomas, Peter Thabit Jones, wedi dewis nifer o ddyfyniadau byr i’w dangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

» Mwy

Arddangosfa yn rhoi artist gorau Cymru yn ôl ar y llwyfan rhyngwladol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn llwyfannu arddangosfa yn dathlu bywyd a gwaith ‘tad paentio tirluniau Prydain’ Richard Wilson

» Mwy

‘Dyn ni ‘na eto? Dathlu hwyl carafanio mewn arddangosfa newydd dros yr haf

Dros yr haf byddwn ni’n annog ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i hel atgofion am wyliau’r gorffennol wrth fwynhau arddangosfa newydd sy’n adrodd hanes dyddiau cynnar carafanio yng Nghymru.

» Mwy

Y Ceffyl Rhyfel yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Darganfod darn o arfwisg ceffyl yng Nghae’r Priordy, Caerllion yn 2010 oedd yr ysbrydoliaeth i arddangosfa newydd yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn edrych ar rôl y ceffyl ym Myddin Rhufain. Mae Equus – Y Ceffyl Rhyfel yn agor yng Nghaerllion ar dydd Gwener 27 Mehefin yn dangos sut y byddai Byddin Rhufain yn defnyddio ceffylau ac yn cymharu hyn â rôl ceffylau yn y Rhyfel Byd Cyntaf bron i 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Yn rhan o’r arddangosfa bydd replica pen ceffyl ag arno ail-gread arbennig o arfwisg pen, chamfron, a’r cyfan ar agor i’r cyhoedd rhwng 27 June a 30 Ionawr 2015.

» Mwy

Y Dodo yn dod i Gaerdydd

Y Dodo yn dod i gynhadledd ryngwladol

Cynhadledd hanes natur fawr yn dod i Gymru am y tro cyntaf

» Mwy

Datganiad i’r wasg ynghylch gweithredu diwydiannol ar 18 Mehefin 2014

“Bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio rhyw gymaint ar safleoedd Amgueddfa Cymru rhwng 12pm a 2pm heddiw (dydd Mercher, 18 Mehefin 2014). Fodd bynnag, bydd pedair o’r saith safle’n aros ar agor yn ystod y ddwy awr honno ac rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau parhad ein gwasanaethau i’r cyhoedd drwy gydol y dydd. Rydym yn argymell i’n hymwelwyr fynd i’r wefan am ragor o wybodaeth cyn ymweld ag unrhyw un o’r safleoedd.

» Mwy

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn lansio Prynhawniau Plu

Mae hen bethau mewn ffasiwn unwaith eto, ac mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn lansio cyfres o becynnau parti plu lle gallwch chi fwynhau crefftau hen ffasiwn a chreu gemwaith.

» Mwy

» Archif Newyddion