Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Celf yn sbardun addysg gyda help y Glannau

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe wedi troi at Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am ysbrydoliaeth ar gyfer project cenedlaethol amlwg.

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Mae’r plant artistig wedi bod yn dysgu am hanes Cymru er mwyn datblygu syniadau ar gyfer cynllun Take One Picture yr Oriel Genedlaethol.

Lansiwyd y cynllun yn 2005, can ddefnyddio un paentiad yn yr Oriel Genedlaethol fel sbardun i waith ar draws y cwricwlwm mewn ystafelloedd dosbarth cynradd.

Bydd athrawon yn derbyn print o baentiad, a sialens yr ysgolion yw defnyddio’r ddelwedd mewn modd dychmygus.

Dyma ysgol Ynystawe yn edrych ar y llun enwog Still Life with a Drinking Horn gan Willem Kalf (tua 1653). Yn y paentiad gellir gweld gwrthrychau fel cimwch, llestr yfed cain, carped, lemwn ar hanner ei agor a chorn yfed byfflo ar grud arian cain.

Roedd y paentiad yn sbardun i’r disgyblion fynychu sesiynau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gan gynnwys Food from the Sea, sy’n trafod rôl bwysig y môr yn hanes Cymru, traddodiad yr arfer o gasglu cocos ym Mae Abertawe a diwydiant cregyn gleision gogledd Cymru. Dyma  nhw hefyd yn dysgu nifer o ffeithiau diddorol am bob math o fwyd sy’n cael ei bysgota yn nyfroedd Cymru – cimychiaid, crancod, wystrys, gwichiaid a bara lawr traddodiadol.

Wrth siarad am weithio gyda’r Amgueddfa, meddai’r Dirprwy Brifathrawes Sarah Williams: “Mae’r dull hwn o ddysgu wedi sbarduno dychymyg y disgyblion gan roi cyfle iddyn nhw fod yn greadigol wrth ymchwilio, arsylwi, cofnodi, arbrofi, datblygu syniadau a chreu.

“Mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych i ddysgu am hanes o lygad y ffynnon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.”

Siaradodd y Swyddog Addysg, Mandy Westcott, am gyfraniad yr Amgueddfa gan ddweud: “Roeddem wrth ein bodd yn cael cyfle i weithio gydag ysgol Ynystawe a’u helpu gyda’r project. Roedd yn gyfle gwych iddyn nhw ddatblygu eu dealltwriaeth o hanes morwrol Cymru a chasglu syniadau newydd i’w defnyddio yn eu project.”

Caiff y gwaith celf terfynol ei arddangos yn yr Oriel Genedlaethol o 22 Mehefin i 22 Medi.

DIWEDD

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Marie Szymonski ar (029) 2057 3616.

Dyddiad: 25 Mehefin 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.