Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Celf yn sbardun addysg gyda help y Glannau

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe wedi troi at Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am ysbrydoliaeth ar gyfer project cenedlaethol amlwg.

Mae’r plant artistig wedi bod yn dysgu am hanes Cymru er mwyn datblygu syniadau ar gyfer cynllun Take One Picture yr Oriel Genedlaethol.

Lansiwyd y cynllun yn 2005, can ddefnyddio un paentiad yn yr Oriel Genedlaethol fel sbardun i waith ar draws y cwricwlwm mewn ystafelloedd dosbarth cynradd.

Bydd athrawon yn derbyn print o baentiad, a sialens yr ysgolion yw defnyddio’r ddelwedd mewn modd dychmygus.

Dyma ysgol Ynystawe yn edrych ar y llun enwog Still Life with a Drinking Horn gan Willem Kalf (tua 1653). Yn y paentiad gellir gweld gwrthrychau fel cimwch, llestr yfed cain, carped, lemwn ar hanner ei agor a chorn yfed byfflo ar grud arian cain.

Roedd y paentiad yn sbardun i’r disgyblion fynychu sesiynau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gan gynnwys Food from the Sea, sy’n trafod rôl bwysig y môr yn hanes Cymru, traddodiad yr arfer o gasglu cocos ym Mae Abertawe a diwydiant cregyn gleision gogledd Cymru. Dyma  nhw hefyd yn dysgu nifer o ffeithiau diddorol am bob math o fwyd sy’n cael ei bysgota yn nyfroedd Cymru – cimychiaid, crancod, wystrys, gwichiaid a bara lawr traddodiadol.

Wrth siarad am weithio gyda’r Amgueddfa, meddai’r Dirprwy Brifathrawes Sarah Williams: “Mae’r dull hwn o ddysgu wedi sbarduno dychymyg y disgyblion gan roi cyfle iddyn nhw fod yn greadigol wrth ymchwilio, arsylwi, cofnodi, arbrofi, datblygu syniadau a chreu.

“Mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych i ddysgu am hanes o lygad y ffynnon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.”

Siaradodd y Swyddog Addysg, Mandy Westcott, am gyfraniad yr Amgueddfa gan ddweud: “Roeddem wrth ein bodd yn cael cyfle i weithio gydag ysgol Ynystawe a’u helpu gyda’r project. Roedd yn gyfle gwych iddyn nhw ddatblygu eu dealltwriaeth o hanes morwrol Cymru a chasglu syniadau newydd i’w defnyddio yn eu project.”

Caiff y gwaith celf terfynol ei arddangos yn yr Oriel Genedlaethol o 22 Mehefin i 22 Medi.

DIWEDD

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Marie Szymonski ar (029) 2057 3616.

Dyddiad: 25 Mehefin 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.