Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Brand newydd bara lawr

Lansio brand bara lawr newydd yng Nghaerdydd i apelio at y cwsmer iau, metropolitan

Bydd arddangosfa newydd, Gwymon yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 9 Mehefin 2013, ac yn ail-frandio, ac ail-becynnu’r bara lawr traddodiadol ar gyfer y cwsmer modern sydd am fyw bywyd iach.

 

Gwymon yw arddangosfa ddiweddaraf yr artist o Abertawe Dan Rees. Fe ddatblygodd o’i flas am fwyd wedi’i wneud o wymon, a bydd yn archebu’r cynnyrch Cymreig yn rheolaidd o’i stiwdio ym Merlin.

 

Mae gwymon wedi bod yn ganolog i fwyd Asia ers miloedd o flynyddoedd ac mae cwsmeriaid y gorllewin bellach yn dod yn ymwybodol o daioni cynnyrch sy’n llawn haearn, protein a fitaminau. Ond cred Dan Rees taw cyfyng yw apêl bara lawr o hyd Welsh a gaiff ei hyrwyddo a’i werthu fel cynnyrch ‘treftadaeth’ neu anarferol.

 

Yn ei arddangosfa, mae’r artist yn herio’r categoreiddio cul hwn trwy ddefnyddio strategaethau byd hysbysebu i ail-frandio bara lawr ar gyfer y cwsmer ifanc, metropolitan, cyfoes. Trwy gyfrwng ystod eang o gyfryngau – o ffotograffiaeth, dylunio pecyn, a cherflunwaith – mae Dan Rees yn rhoi bara lawr Cymreig ar flaen y gad yn y chwyldro bwyd gwyrdd newydd.

 

“Mae gen i ddiddordeb mewn edrych ar ragdybiaeth o hunaniaeth Cymru gyda bod yn Geltaidd yn fath o draddodiad,” meddai Dan Rees. “Caiff yr un cynnyrch (gwymon) ei farchnata a’i werthu yn Japan lle caiff ei weld o flaen ei oes bron.”

 

Bydd bwyty Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n cael ei rhedeg gan gwmni Elior, yn cynnig bwydydd yn cynnwys bara lawr am bythefnos o’r 9fed o Fehefin, sef y diwrnod bydd Gwymon yn agor i’r cyhoedd. Cefnogir yr arddangosfa, fydd yn cau ar ddydd Sul, 1 Medi gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

 

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

 

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru.

Dyddiad: 6 Mehefin 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.