Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Beiddgar a Hardd: Artist tecstilau Kaffe Fassett yn dod i Orllewin Cymru

Mae un o artistiaid tecstilau mwyaf adnabyddus y byd yn dod i Orllewin Cymru am y tro cyntaf eleni, a hynny er mwyn cynnal nid un, ond dwy arddangosfa o’i waith neilltuol. Ganwyd Kaffe Fassett yn America ond mae’r artist wedi bod yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain ers sawl degawd. Mae’n adnabyddus am ddylunio tecstilau gwefreiddiol a defnyddio lliw mewn modd tanllyd a dramatig. Gan ddechrau gyda gweuwaith nôl yn y 1960au, dros y blynyddoedd mae wedi defnyddio techneg blaen nodwydd, mosaigau, rygiau, cwiltiau a llawer mwy. Am y tro cyntaf mae Kaffe Fassett yn arddangos yng Nghymru ac mae’n gyfle arbennig i weld dwy elfen o’i waith. Ei gwiltiau fydd canolbwynt yr arddangosfa yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig yn Llanbed (9 Mawrth-2 Tachwedd) , tra bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre, yn arddangos ei weuwaith o 8 Mawrth-2 Tachwedd).

 

Ei weuwaith fydd yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wlân Cymru – eto mae’r pwyslais ar liw a phatrwm a bydd y darnau yn si?r o ysbrydoli ymwelwyr. Ei weuwaith ddaeth â Kaffe i sylw’r byd yn y lle cyntaf – cafodd ei gynllun cyntaf dudalen gyfan yng nghylchgrawn Vogue Knitting. Ers hynny, mae wedi dylunio casgliadau di-ri ac wedi ysgrifennu amryw o lyfrau ar weu, ynghyd ag ar gwiltiau a phynciau eraill, gyda nifer o’r rhain ar werth yn siop yr Amgueddfa ac yn siop Canolfan y Cwilt.

Meddai Jen Jones o Ganolfan y Cwilt, “Mae hwn yn gyfle unigryw i weld gwaith yr artist dawnus hyn yng Nghymru, cyfle na ellir ei golli. Mae ei ddefnydd o batrwm, lliw ac arlliw heb ei ail. Yma yng Nghanolfan y Cwilt bydd cwiltiau beiddgar a lliwgar Kaffe yn cael eu harddangos ochr yn ochr â hen gwiltiau Cymreig unlliw â’u crefftwaith arbennig. Gwledd weledol wirioneddol.”

Yn ogystal â’r arddangosfeydd, bydd cyfle unigryw hefyd i glywed mwy gan y dyn ei hun, ac i elwa’n uniongyrchol o’i arbenigedd, wrth iddo gynnal Gweithdy arbennig ‘The S-Block Quilt’ gyda Brandon Mably yng Nghanolfan y Cwilt yn Llanbed ar Dydd Sadwrn, 30 Mawrth. Cost y gweithdy yw £135. Bydd yn dychwelyd i Lanbed ar 1 Ebrill i draddodi darlith ‘Concentrate on Colour’ yn yr Hen Neuadd yn y Brifysgol, gyda’r tocynnau’n £16 yr un. Rhaid archebu tocynnau o flaen llaw i’r ddau ddigwyddiad yma. Am wybodaeth ac i archebu, cysylltwch â Chanolfan y Cwilt Cymreig ar (01570) 422 088 neu (01570) 480 610. Mae manylion pellach ar gael ar eu gwefan, www.welshquilts.com.

Yn yr Amgueddfa Wlân, bydd Brandon Mably, sy’n cydweithio â Kaffe, yn cynnal Gweithdy Gwau un diwrnod ar Ebrill 2, gyda’r thema, ‘Persian Poppy Design’. Mae’r cwrs yn ysbrydoli gweuwyr i hogi eu hymwybyddiaeth o liw ac yn rhoi’r hyder iddyn nhw ddefnyddio eu patrymau lliw eu hunain mewn unrhyw gynlluniau yn y dyfodol. Rhaid archebu lle ar y cwrs o flaen llaw ar (029) 2057 3070, gyda phris y tocynnau yn £40. Mae manylion pellach ar wefan yr Amgueddfa www.amgueddfacymru.ac.uk/gwlan.

Mae’n fraint i’r ddau leoliad groesawu Kaffe Fassett a’i waith i Ddyffryn Teifi a gobeithio y gwnaiff pobol yr ardal a thu hwnt fachu ar y cyfle unigryw i weld ei waith yn cael ei arddangos yma.

DIWEDD

Dyddiad: 11 Mawrth 2013
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.