Rydych chi yn:  >   >   > 

Datganiadau i'r Wasg

Amgueddfa Cymru yn derbyn grant ar gyfer celf gyfoes

Mudiadau celfyddydol Cymru'n dod ynghyd i gydnabod cefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston

Mae Amgueddfa Cymru wedi derbyn grant sylweddol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston i ddatblygu’r modd mae’n cyflwyno celf gyfoes ac i adeiladu ar lwyddiant agoriad yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol llynedd. Bydd yr Amgueddfa, ynghyd â mudiadau celfyddydol eraill o Gymru yn diolch i’r Ymddiriedolaeth yn swyddogol mewn digwyddiad arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd heno (6.30pm, 11 Hydref 2012).

Bydd yr arian a roddwyd i’r Amgueddfa – sydd dros £250,000 – yn cael ei fuddsoddi mewn gweithgareddau addysgiadol, arddangosfeydd celf arwyddocaol newydd ac arddangosfeydd unigol gan artistiaid rhyngwladol yn ogystal â thri chomisiwn newydd dros y tair blynedd nesaf. Gallai’r Amgueddfa hefyd ddewis defnyddio £50,000 fel arian cyfatebol, tuag at brynu darn o waith celf newydd.  

 

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston gan Mathew Prichard – un o gefnogwyr hirdymor Amgueddfa Cymru. Sefydlodd Mr Prichard yr Ymddiriedolaeth gyda breindaliadau cynhyrchiad West End The Mousetrap, sydd ar daith ar hyn o bryd am y tro cyntaf ers 60 mlynedd ac yn cael ei berfformio yn y New Theatre yng Nghaerdydd yr wythnos hon. 

 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cefnogi sawl mudiad ar draws Cymru gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Sinfonia Cymru, Coleg Byd Unedig yr Iwerydd ac Artes Mundi, a ddathlodd lansiad eu pumed arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wythnos diwethaf.

 

Meddai Elisabeth Elias, Llywydd Amgueddfa Cymru:

 

“Ar ran Amgueddfa Cymru, hoffwn ddiolch i Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston am ei hymroddiad a’i chefnogaeth i’n gwaith, sy’n galluogi’r Amgueddfa i fuddsoddi mewn arddangosfeydd a chomisiynau diddorol ac arloesol. Yn bersonol, hoffwn ddiolch i Mathew Prichard am ei ymroddiad cyson i ddiwylliant yng Nghymru.” 

Fel elusen, mae Amgueddfa Cymru wrth ei bodd y bydd y gefnogaeth hon yn ei galluogi i brynu darn o waith celf newydd pan fo arian cyhoeddus yn brin. 

 

Meddai John Walmsley, Prifathro Coleg Byd Unedig yr Iwerydd, y coleg chweched dosbarth rhyngwladol yng Nghastell Sain Dunwyd, Bro Morgannwg: 

 

“Mae Ymddiriedolaeth Setliad Mousetrap ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston wedi bod yn gefnogwyr brwd o Ganolfan Gelfyddydol Sain Dunwyd. Mae’n berthynas sy’n werthfawr iawn i ni. Rydym yn hynod falch bod Mathew wedi cytuno i gefnogi adnewyddu llyfrgell y coleg yn Llyfrgell Agatha Christie Library, gyda chyfraniad sylweddol. Bydd mynediad i’r fath adnodd yn gwella’n sylweddol y profiad addysgiadol unigryw a gynigir i dros 350 o fyfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym yn ddiolchgar iawn i Mathew am nodi a dathlu pen-blwydd The Mousetrap yn60 a’r Coleg yn 50 oed yn y fath fodd.”  

Dyddiad: 12 Hydref 2012
« Nôl i'r pennawdau newyddion
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.