Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Dechrau danfon cofnodion

Mae'r ffurflen hon ar gyfer ysgolion sydd eisoes yn cymryd rhan yn y project ac sydd eisoes wedi cael eu potiau a'u bylbiau. Bydd y ffurflen hon yn eich galluogi i anfon cofnodion tywydd a blodeuo atom ni gaiff eu defnyddio i greu graffiau arlein y gallwch eu defnyddio i astudio tueddiadau daearyddol lleol. Rhaid i athro lenwi'r ffurflen hon ar gyfer pob blwyddyn y byddwch yn cymryd rhan yn y project. Gweler y Canllaw Athrawon am ragor o help wrth gofrestru.

Ffoniwch 029 2057 3304 neu e-bostiwch SCAN os cewch unrhyw broblemau wrth gofrestru.