Cwestiynau Cyson

Gofynnodd nifer o ddisgyblion gwestiynau diddorol iawn. Mae hyn yn dangos cystal gwyddonwyr ydynt! Gobeithio y bydd yr atebion hyn yn ddefnyddiol i chi i gyd.

Diolch, Athro'r Ardd

C. Pam fod cwymp y glaw yn codi fesul 10mm ar y ffurflen ar-lein?
Petai'r cwymp glaw yn codi fesul 1 yn hytrach na 10 byddai'r blychau dewis ar-lein yn rhy hir ac yn anodd iawn i'w defnyddio. Cwmpaswch eich rhifau i'r 10mm agosaf fel y gwnaeth disgyblion Ysgol Llangewydd, Ysgol Iau Hen Golwyn, Ysgol Llanbrynmair a Brackla Juniors.

C. Sut mae cofnodi dim cwymp glaw?
A. Cwestiwn da iawn! Diolch am nodi'r camgymeriad hwn – Ysgol Ffynnon Gynydd ac Ysgol Gynradd St. Pardarn! Rwyf wedi diweddaru'r wefan a gallwch gofnodi sero bellach. Rwyf hefyd wedi mynd at y bas data ac wedi ei addasu.

C. Pam ein bod yn mesur cwymp glaw mewn mm ac nid ml?
A. Yn draddodiadol, mae tywydd yn cael ei fesur mewn mm ac nid ml. Petaem yn mesur mewn ml byddai'n rhaid i ni i gyd gael silindrau yn union yr un faint. Wrth fesur mewn mm gallwch fesur gan ddefnyddio pot o unrhyw faint (tra bod yr ymylon yn syth) – bydd uchder y dŵr yn y potiau yr un fath bob tro. Er mwyn profi hyn – gadewch ddau botyn o wahanol maint – un wrth ochr y llall – allan yn y glaw. Pan fyddwch yn mesur cwymp y glaw mewn mm, bydd y dŵr yr un uchder ym mhob potyn.

C. Beth os ceir mwy na 100mm o law?
Ym mis Tachwedd, cafodd Ysgol Gynradd Hawthorn 300 ml o law! Dewiswyd y blwch 100mm a nodwyd y diwrnodau pan oedd mwy na 100mm o law yn y blwch sylwadau. Dyma'r ffordd gywir i gofnodi symiau uchel iawn o law.

C. Beth os fydd y glaw yn bwrw'r silindr glaw drosodd?
A. Digwyddodd hyn i Ysgol Esgob Morgan. Nodwyd iddi fwrw glaw yn y blwch sylwadau – sy'n ddefnyddiol iawn.

C. Beth os fyddwn yn cael tywydd rhewllyd, gwyntoedd cryfion neu eira?
A. Mae pob disgrifiad o'r tywydd yn ddefnyddiol iawn. Nodwch hwy yn y blwch sylwadau fel y gwnaeth Gwenfro Juniors pan gafwyd rhew dros nos ym mis Tachwedd.

C. Pryd ddylid cofnodi'r cofnodion tywydd ac a ddylai pob ysgol eu cofnodi ar yr un pryd – er mwyn sicrhau prawf teg?
A. Daeth y cwestiwn hwn oddi wrth Prendergast Juniors. Mewn byd delfrydol byddai pob ysgol yn cofnodi ar union yr un amser bob dydd, ond nid yw hyn yn bosibl gan bod amserlenni ysgolion yn amrywio. Dylai pob ysgol geisio cofnodi yn y prynhawn, tua'r un amser bob dydd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.