Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Beth i'w gofnodi a phryd

Crocws ar agor

I ennill tystysgrif Gwyddonydd Gwych a chael cyfle i ennill taith gweithgaredd natur, mae'n rhaid i'r disgyblion anfon eu cofnodion tywydd wythnosol a dyddiadau blodeuo eu planhigion. Gweler y manylion isod.

Dyddiadau blodeuo'r Crocws

Rhaid i bob disgybl gofnodi a mewnbynnu dyddiad blodeuo eu Crocws cyntaf. Mae'r blodyn ar agor pan allwch chi weld y tu mewn i'r petalau (gweler y llun).

I wneud hyn, rhaid logio i mewn gan ddefnyddio enw a chyfrinair eich dosbarth, Rydyn ni'n gofyn i bob disgybl anfon data er mwyn mesur dyddiad blodeuo cymedrol eich ysgol. Cofnodwch y dyddiad pan mae'ch Crocws cyntaf yn agor a'i uchder ar y diwrnod hwnnw.

Mesurwch uchder y blodyn o'i ben i lawr i'r pridd. Mae'r rhan fwyaf o Grocysau'n agor rhwng canol Ionawr a diwedd Mawrth. Edrychwch ar fapiau ac adroddiad y llynedd i gael rhagor o wybodaeth. *Yn ystod gwyliau'r ysgol - ewch â'r planhigyn adref gyda chi os yw'r blodyn ar fin agor! Cadwch y planhigyn yn yr awyr agored a nodwch pryd mae'r blodyn cyntaf yn agor a'i uchder ar y diwrnod hwnnw.

» Anfon dyddiadau blodeuo'r Crocws

Dyddiadau blodeuo'r Genhinen Bedr

Rhaid i bob disgybl gofnodi a mewnbynnu dyddiad blodeuo eu Cenhinen gyntaf. Mae'r blodyn ar agor pan allwch chi weld y tu mewn i'r petalau (gweler y llun).

I wneud hyn, rhaid logio i mewn gan ddefnyddio enw a chyfrinair eich dosbarth. Gwelwch y Canllaw Athrawon am help gyda hyn. Rydyn ni'n gofyn i bob disgybl anfon data er mwyn mesur dyddiad blodeuo cymedrol eich ysgol. Cofnodwch y dyddiad pan mae'ch Cenhinen Bedr gyntaf yn agor a'i huchder ar y diwrnod hwnnw.

Mesurwch uchder y blodyn o'i ben i lawr i'r pridd. Mae Cennin Pedr fel arfer yn agor rhwng dechrau Chwefror a chanol Ebrill. Edrychwch ar fapiau ac adroddiad y llynedd i gael rhagor o wybodaeth. *Yn ystod gwyliau'r ysgol — ewch â'r planhigyn adref gyda chi os yw'r blodyn ar fin agor! Cadwch y planhigyn yn yr awyr agored a nodwch pryd mae'r blodyn cyntaf yn agor a'i uchder ar y diwrnod hwnnw.

» Anfon dyddiadau blodeuo'r Genhinen Bedr

Cofnodion tywydd yr ysgolion

Cofnodwch dywydd yr ysgol yn wythnosol gan nodi tymereddau (C) a glawiad (mm). Wythnosau cofnodi: 31 Hydref — 31 Mawrth — ag eithrio dyddiau cau neu wyliau.,

» Anfon cofnodion tywydd yr ysgol