Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Enillwyr 2006-2007

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun eu crocysau a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau i'r bobl a gyflwynodd y darluniau gorau

1af, 2il a 3ydd

1af
1af: Dylan Jenkins, Oed:9, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.
2ail
2ail: Abigail Guest, Oed:9, Ysgol Gymunedol Pontsian
3ydd
3ydd: Madeleine Ellis-Wigley, Oed:11, Ysgol Gymunedol Pontsian

Goreuon y gweddill

<
Morgan Churchill
Morgan Churchill, Oed:8, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
Sophie Bridegeman
Sophie Bridegeman, Oed:9, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.
Morgan Smith
Morgan Smith, Oed:9, Ysgol Gymreag Cwm Garw
Molly Roberts
Molly Roberts, Oed:9, Ysgol Gymreag Cwm Garw.
Dylan Bell
Dylan Bell, Oed:9, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.
Morgane - Alice Richards
Morgane - Alice Richards, Oed:9, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.
Thomas Rees
Thomas Rees, Oed:8, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.
Ethan Stead
Ethan Stead, Oed:10, Ysgol Gymreag Cwm Garw.
Richard Jones
Richard Jones, Oed:10, Ysgol Gymunedol Pontsian
Gwenllian Thomas
Gwenllian Thomas, Oed:10, Ysgol Gymunedol Pontsian
Catrin Jane Puetz
Catrin Jane Puetz, Oed:11, Ysgol Gymunedol Pontsian