Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Enillwyr 2007-2008

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun eu crocysau a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau i'r bobl a gyflwynodd y darluniau gorau

Oed: 10

1st
1st
2nd
2nd
3rd
3rd

Oed: 9

1st
2nd
2nd
3rd
3rd

Oed: 8

1st
1st
2nd
2nd
3rd
3rd

Bl: 3

1st
1st
2nd
2nd
3rd
3rd

Runners up:

Cân Gwrthryfel Rhondda
1af
1af: Dylan Jenkins, Oed:9, Ysgol Gymraeg Cwm Garw.