Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Cystadleuaeth darlunio

Cystadleuaeth tynnu llun blodyn: cystadlwch i ennill gwobrau gwych ar gyfer eich ysgol!

Mae Athro'r Ardd yn chwilio am luniau prydferth gyda labeli clir sy'n dangos gwahanol rannau o'r blodyn.

Gwobrau: I'w gadarnhau.

Dyddiad cau: 28 Mawrth 2014. Dylid anfon pob cais yn electronig at scan@amgueddfacymru.ac.uk neu os nad yw hyn yn bosibl, postiwch y cais at:

Athro'r Ardd,
Amgueddfa Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd, CF10 3NP.