Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiatâd eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Mawrth 2014

Blodau i bawb!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 14 Mawrth 2014
Tystysgrif Gwyddonydd Gwych — Fyddwch chi'n cael un gyda'ch enw arni?
Crocysau a chocynau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Athro'r Ardd yn cofnodi'r tywydd gyda Phensel Gwyddonydd Gwych!

Waw gyfeillion y gwanwyn! Mae cymaint ohonoch chi wedi gweld eich planhigion yn blodeuo ers y blog diwethaf! Mae’n rhaid bod meysydd chwarae a gerddi yr ysgolion yn werth eu gweld. Diolch am eich cofnodion blodau i gyd.

Pa ysgolion sydd wedi gweld eu blodau cyntaf?

Mae Ysgol Gynradd St Bernadette yn yr Alban ac Ysgol Gynradd WR Abergwili, Ysgol Gynradd Parc Darran, Ysgol Gynradd CIW Henllys, Ysgol Gynradd WR Llanishen Fach, Ysgol Bro Tawe ac Ysgol Gynradd Dolgellau yng Nghymru i gyd wedi gweld eu blodau cyntaf. Yn Lloegr, mae ysgolion Balshaw Lane Community Primary School, Dallas Road Community School, Golden Hill School, Holy Trinity CE Primary School, Manor Road Primary School, Red Marsh School, St Mary’s Catholic Primary School, St Michaels CE (Aided) Primary School, St Nicholas Primary School and The Blessed Sacrament Catholic Primary School i gyd wedi anfon eu cofnodion blodau cyntaf. Llongyfarchiadau i chi gyd!

Dim ond 3 wythnos i anfon eich cofnodion

Fyddwch chi’n ennill tystysgrif Gwyddonydd Gwych eleni? Y dyddiad cau i anfon eich cofnodion blodau yw 28 Mawrth. Os byddwch chi’n anfon eich cofnodion tywydd a blodau ata i (os ydyn nhw wedi agor) byddwch chi’n dod yn Wyddonydd Gwych! Bydd pob Gwyddonydd Gwych yn derbyn Tystysgrif a Phensel. Bydd cyfle i chi hefyd ennill Taith Natur neu hadau i dyfu blodau’r haul eich hun!

Ydych chi’n artist? Beth am gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr? 20 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer hon hefyd. Rydw i’n chwilio am ddarluniau botanegol – sef darluniau o blanhigion mewn arddull wyddonol. Rwy’n siŵr y gallwch chi dynnu lluniau gwych, ond cofiwch labelu rhannau’r Cennin Pedr yn glir hefyd. Gallwch chi weld yr enillwyr, a’r esiamplau gorau o’r llynedd drwy ddilyn y ddolen hon. Bydd yr enillwyr yn derbyn pecyn gwylio adar gyda binocwlars bach i’r dosbarth, a’r goreuon eraill yn derbyn bag o hadau blodau i’r ardd!

Dyw fy mhlanhigion i mewn potiau yn dal heb flodeuo, ond mae’r crocysau draw yng ngardd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn werth eu gweld. Mae’r gwenyn yn eu mwynhau nhw hefyd y ôl y ffotograff yma! Allwch chi weld bod paill melyn dros gorff y gacynen? Pan fydd e’n hedfan at flodyn arall bydd e’n trosglwyddo’r paill o un blodyn i’r llall – dyma sut mae blodau yn cael eu ffrwythloni!

Eich cwestiynau, fy atebion:

Raglan VC Primary: Still no sign of the flowers this week! We are having some good weather. Prof P: Don’t worry Raglan School, mine haven’t flowered yet either. Hopefully the good weather will help our plants to flower.

Cutteslowe Primary School: Monday 17th - school closed, no heating or hot water. Prof P: Brrrr that sounds very chilly.

Manor Road Primary School (Lancashire): One of are crocus bulbs are starting to flower. Prof P: Fantastic news Manor Road, Congratulations!

Chatelherault Primary School: Wk 10: Most of our plants have started to too grow. It has raining a lot and some snow. Prof P: We didn’t have any snow at all in Cardiff this year, but we did have lots of rain.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: It has been so exciting this week as the buds all suddenly started to appear and on Friday some crocus flowers opened! The daffodils have suddenly grown and we know it won't be long before they too flower. They just love the sunshine! Prof P: Hooray! It’s such a lovely feeling to see your flowers open isn’t it?

Greyfriars RC Primary School: S - ten of our crocuses have budded. Prof P: Great news S. at Greyfriars, I’m sure the other crocuses won’t be far behind.

Dallas Road Community Primary School: Super Fun!!! Prof P: I’m so glad you think so Dallas Road! Science IS Super Fun!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Cofnodion blodau cyntaf yr Alban!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 7 Mawrth 2014

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Ladywell am fod yr ysgol gyntaf o’r Alban i anfon eu cofnodion blodau! Anfonodd Ysgol Gynradd Lakeside, Caerdydd eu cofnodion blodau cyntaf hefyd – agorodd eu crocws cyntaf a’u cennin Pedr cyntaf yn yr un wythnos! Da iawn chi gyfeillion y gwanwyn.

Tair wythnos… Dyddiad cau anfon eich cofnodion tywydd a blodau ata i yw dydd Gwener 28 Mawrth, felly dim ond tair wythnos sydd ar ôl!

Os ydych chi wedi bod yn cadw cofnodion ond heb eu hanfon nhw eto cofiwch frysio – mae pob un o’ch cofnodion tywydd a blodau yn bwysig i fi! Bydd pob cofnod anfonwch chi ata i yn gwneud Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn yn well ac yn fwy cywir.

Os nad ydy’ch blodau wedi agor eto, peidiwch poeni. Gall tipyn ddigwydd mewn tair wythnos, yn enwedig os bydd yr haul yn tywynnu!

Hoffech ddefnyddio’ch planhigion i gynnal Astudiaeth Gwyddoniaeth Gwych? Rydw i wedi casglu rhai syniadau ar gyfer arbrofion allwch chi eu cynnal yn y dosbarth! Allwch chi dwyllo eich crocws? All eich cennin Pedr symud? Edrychwch ar Syniadau Athro'r Ardd am brojectau ymchwil. Yn ogystal ag arbrofion cyffrous, gallwch chi hefyd ddarllen fy hoff gerdd Saesneg! Cennin Pedr yw’r testun, a dyma’r pennill cyntaf:

 

Daffodils

I wander’d lonely as a cloud

That floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

gan William Wordsworth (1770-1850).

 

Ydych chi erioed wedi meddwl ysgrifennu cerdd am y gwanwyn? Neu beth am gerdd i’ch hoff blanhigyn? Rhowch gynnig ar farddoni!

Your questions, my answers:

Ladywell Primary School: We have had our computer system upgraded in school and it has been difficult for us to send weekly weather reports because we lost a lot of data which was stored on our apple mac and which we cant convert to PC. However we have been taking temperatures and it has not really been cold and we have had a lot of rain. Some of our plants didn't grow very well but our first daffodil opened today 25th February and it is 28 cm tall. We have another one about to open and some others not far away. We hope this is ok with you and we will send more information soon. Prof P: Sorry to hear you have had computer trouble Ladywell School, don’t worry, I completely understand. Thanks very much for sending your first flower record! Keep up the good work and send in your other flower records when they open.

Lakeside Primary: Daffodil comment: Only one is open and the one that has opened has only got half a pot of compost, we think it was knocked over and some soil lost so perhaps less soil has led to quicker flowering, but why? Prof P: Great question Lakeside! Do you have any ideas? This is my theory: A bulb closer to the surface may flower sooner because it warms up quicker and has less soil to push through when it starts to grow. So why don’t we plant them all close to the surface? Well, if there is a very cold winter the frost can damage bulbs that are too close to the surface, and then they may not grow at all.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: We all brought our wellies into school this week so that we can go out and look at our bulbs whatever the weather. We went to check on them all on Friday and measured how tall the leaves were, and started recording them in a table like we had been doing in maths. We hope to do this every week now then we can make a graph of the results. Still no sign of flowers yet! Prof P: What a fantastic idea! I love making graphs, they are a great way to see what the numbers are telling me. You must be very dedicated scientists to bring your wellies in to school so you can measure your leaves. Well done, I am very impressed!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Chwefror 2014

Gwanwyn yn Gwawrio

Postiwyd gan Catalena Angele ar 28 Chwefror 2014
Mae fy nghennin Pedr talaf yn 80mm o uchder.
Dim ond 30mm yw uchder fy nghrocws i.
Cennin Pedr chrocysau yn blodeuo ym Mharc Bute, Caerdydd.

Mae’r haul yn disgleirio drwy ffenest fy swyddfa yng Nghaerdydd ac mae’n teimlo fel gwanwyn o’r diwedd! Dyw fy mhlanhigion i ddim yn barod i flodeuo eto – mae’r cennin Pedr talaf yn 80mm o uchder a’r crocws talaf yn ddim ond 30mm o uchder – ond dwi’n siŵr y byddan nhw’n mwynhau’r heulwen! Fe dynnais i lun o’r cennin Pedr a’r crocysau yn eu blodau ym Mharc Bute yng Nghaerdydd y bore ’ma. On’d ydyn nhw’n brydferth?

Pa ysgolion sydd wedi cofnodi eu blodau cyntaf?

Cofnododd Ysgol Glan Cleddau bod eu crocws cyntaf wedi blodeuo, ac mae Ysgol Gynradd yr Archesgob Hutton yn Lloegr wedi cofnodi bod eu cennin Pedr cyntaf wedi blodeuo.Llongyfarchiadau, a da iawn chi am anfon eich cofnodion!

Dyma Ysgol Gynradd Rougemont yn anfon y neges hon: Mae cyffro mawr yma yn Ysgol Rougemont Athro’r ardd ... mae ein BYLBIAU DIRGEL wedi dechrau blodeuo! Mae nhw’n edrych yn iach iawn gyda choesau byrrach na’r cennin Pedr a blannon ni. Rydyn ni’n meddwl taw Narcissus ydyn nhw, Tete a Tete efallai? Byddwn ni’n anfon ffotograff cyn hir. Athro’r Ardd: Mae hynna’n gyffrous iawn Ysgol Rougemont, a da iawn chi am ymchwilio i weld pa fath o Narcissus ydyn nhw – gwyddoniaeth gwych! Rwy’n edrych ymlaen i weld y ffotograffau.

Dywedodd Ysgol Arbennig Kilmaron: ARSYLWI BYLBIAU’R LLYNEDD. Rydyn ni wedi bod yn monitro bylbiau crocws a chennin Pedr y llynedd i weld os yw’r hen fylbiau yn blodeuo cyn y rhai newydd. Ar ôl gwyliau hanner tymor dyma ni’n canfod bod bylbiau crocws y llynedd wedi blodeuo tra bod bylbiau eleni wedi blodeuo tua 7-10 diwrnod yn ddiweddarach. Rydyn ni’n gobeithio anfon cofnodion eleni tua diwedd yr wythnos nesaf. Athro’r Ardd:Arsylwi ac ymchwilio arbennig Ysgol Kilmaron! Rydych chi’n iawn bod bylbiau hŷn fel arfer yn blodeuo yn gynt na bylbiau newydd ifanc, ond y rheswm dros hyn yw eu bod nhw wedi cael blwyddyn ychwanegol i dyfu a storio bwyd.

 

Ys gwn i ble fydd y blodau nesaf yn agor? Gallwch chi weld ble mae’r blodau wedi agor hyd yn hyn drwy edrych ar y map yma.Os nad yw eich blodau chi wedi agor eto, gwyliwch nhw’n ofalus. Gallan nhw agor unrhyw ddiwrnod!

Cofiwch anfon eich cofnodion blodau ata i cyn gynted fydd y blodau’n agor. Os nad ydych chi’n cofio sut i wneud hyn, defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint Cadw cofnodion blodau, a darllen y dudalen Beth i'w gofnodi a phryd ar y wefan.

CYNGOR CRAFF:

 1. Gall pob disgybl yn y dosbarth anfon eu cofnodion blodau. Mae’r holl ddata fyddwn ni’n ei dderbyn yn cael ei ddefnyddio i ganfod dyddiad blodeuo cyfartalog pob ysgol. Gwyliwch y siart crocysau a’r siart cennin Pedr i weld y tablau yn newid wrth i fwy o ddata gyrraedd. Mae’n bwysig ofnadwy bod pob disgybl yn anfon eu cofnodion, fel bod y wefan yn gallu cyfrifo dyddiad blodeuo cyfartalog yr ysgol.
 2. Bydd y cennin Pedr yn troi ei ben i lawr ychydig cyn blodeuo. Fydd y blodyn ddim wedyn yn llenwi â d?r ar ôl agor.
 3. Rhaid i chi gyd anfon eich cofnodion blodau er mwyn ennill y Gystadleuaeth Gwyddonwyr Gwych!

Eich cwestiynau, fy atebion:

Your questions, my answers:

Ysgol Terrig: It snowed heavily on Monday morning and stopped about lunch time. Our bulbs are starting to grow :) Prof P: I’m glad your bulbs are growing, did you go out to play in the snow?

Raglan VC Primary: We missed Tuesday because it was raining cat's and dog's, and we had bike training. Prof P: I love that saying! Can you imagine what it would be like if it really did rain cats and dogs? How would we measure that in our rain gauge?

Chatelherault Primary School: Sorry we did not record information on Thursday because we were away all day at a school trip. We were excited to see little green shoots in some of the plants. Prof P: Thanks for letting me know Chatelherault, I hope you had fun on your school trip.

Greyfriars RC Primary School: The plants are growing well and it's wonderful seeing them grow up. The mystery bulbs are really a mystery. from A and A :) Prof P: I hope your mystery will soon be solved Greyfriars!

Arkholme CE Primary School: Unfortunately the plant pots are standing in water this week. Let's hope next week is drier. The mystery bulbs are growing better than the others. Flower buds just appearing. From H. Prof P: I am sure your plants will survive the rain Arkholme, keep watching those flower buds!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Bwrw glaw yn sobor iawn...

Postiwyd gan Catalena Angele ar 21 Chwefror 2014
Map y Swyddfa Dywydd yn dangos glawiad yn y DU yn Ionawr 2014.

On’d oedd mis Ionawr yn wlyb a gwyntog gyfeillion y gwanwyn? Dwi’n siŵr ei bod hi wedi bwrw bob dydd! Ond faint o law welson ni, o’i gymharu â’r cyfartaledd?

Mae Gwyddonwyr Tywydd y Swyddfa Dywydd wedi creu’r map yma o’r DU i ddangos faint o law a ddisgynnodd ym mis Ionawr. Gallwch chi gael golwg fanylach drwy ddilyn y ddolen.

Sut wnaethon nhw gyfrifo’r cyfartaledd glawiad? Mae Gwyddonwyr y Swyddfa Dywydd wedi bod yn cadw cofnodion tywydd am amser maith! Dyma nhw’n canfod cyfanswm y glawiad yn Ionawr am 30 mlynedd (rhwng 1981 a 2010) cyn rhannu â 30 i weld cyfartaledd blynyddol y glawiad.

Allwch chi weld y ddau liw glas tywyll? Disgynnodd rhwng dwy a thair gwaith yn fwy o law na’r cyfartaledd yn yr ardaloedd yma yn ystod mis Ionawr? Allwch chi weld yr ardaloedd du yn ne Lloegr a dwyrain yr Alban? Roedd y glawiad yn yr ardaloedd yma dros dair gwaith yn fwy na’r cyfartaledd yn ystod mis Ionawr!

Cyngor craff i ddefnyddio’r map:

 • Mae 100% o’r cyfartaledd yn golygu ei bod hi wedi glawio yr un faint â’r cyfartaledd.
 • Mae 200% o’r cyfartaledd yn golygu ei bod hi wedi glawio ddwywaith cymaint â’r cyfartaledd.

Allwch chi ganfod eich cartref ar y map? Beth yw lliw y map yn eich ardal chi? faint o law ddisgynnodd yn lleol? Oedd mwy neu llai o law na’r cyfartaledd? Efallai y gall eich athro eich helpu i ateb y cwestiynau yma!

Eich cwestiynau, fy atebion:

Gladestry C.I.W. School: Our school was closed on Thursday because of a power cut so our head teacher recorded the results that day. Prof P: We done to your head teacher! I am very glad your head teacher is helping you with your investigation.

St Mellons Church in Wales Primary School: Hello Professor Plant. It has been so windy this week that our thermometer has blown off the wall and broken. We have been using the car thermometer. L, J and L-b. Prof P: Hello L, J and L-b at St Mellons School! I am very sorry to hear that your thermometer is broken, I will email your teacher and arrange to send you a new one. Well done for your quick thinking in using the car thermometer.

Bleasdale CE Primary School: It is very cold and wet. Prof P: I agree Bleasdale School!

Ysgol Gynradd Dolgellau: Yn anffodus mae ein thermometr wedi torri ar ol cael ei chwythu gan y gwynt mawr yn ystod yr wythnos. Athro’r Ardd: Trueni mawr i glywed hyn Ysgol Gynradd Dolgellau. Bydda i’n e-bostio eich athro i drefnu anfon thermomedr newydd atoch chi.

Manor Road Primary School (Lancashire): on Wednesday there was a red weather warning but luckily the plants stayed in place. Prof P: I’m very happy to hear that your plants are okay!

Stanford in the Vale Primary School: It is very rainy here but we are not flooded. Prof P: I am very glad to hear that Stanford! What colour is the rainfall map is your area?

Burscough Bridge Methodist School: The heavy gales have caused the rainfall measurements to be unreadable as the measuring vessel was continually disrupted and blown over. Prof P: Gosh it must have been very stormy. Thanks for letting me know, keep up the good work!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Blodau cyntaf Cymru a Lloegr!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 14 Chwefror 2014
Mae crocysau sy'n tyfu yn y ddaear ger Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn blodeuo'n barod.
Cennin Pedr yn tyfu yn y ddaear ger Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae nhw'n llawer talach na'r cennin Pedr sydd gyda fi mewn potiau!

Newyddion gwych gyfeillion y gwanwyn, mae’r cofnodion blodau cyntaf wedi cyrraedd!

Ysgol Gynradd North Road, Carnforth yn Swydd Gaerhirfryn, oedd yr ysgol gyntaf i anfon eu cofnodion ata i. Agorodd eu crocws cyntaf ar 4 Chwefror.

Ysgol Gynradd Wirfoddol Reoledig Raglan yn sir Fynwy, oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i anfon eu cofnodion blodau. Agorodd eu crocws cyntaf ar 7 Chwefror.

Da iawn i’r ddwy ysgol am anfon eu cofnodion ata i!

Mae Ysgol Gynradd yr Archesgob Hutton yn Lloegr hefyd wedi sylwi bod y crocysau a blanon nhw yn y ddaear yn dechrau tyfu. Bydd planhigion yn y ddaear yn aml yn blodeuo’n gynt na phlanhigion mewn potiau. Oes unrhyw un arall wedi sylwi ar hyn?

Mae’r cofnodion blodau wedi cyrraedd yn llawer cynt na’r llynedd. 1 Mawrth oedd dyddiad blodeuo cynharaf y crocysau y llynedd. Beth yw’r rheswm am hyn?

Wrth edrych ar ganlyniadau Project Bylbiau’r Gwanwyn dros y blynyddoedd, gallwn ni weld bod y dyddiadau blodeuo yn gynt gan fo glawiad yn uwch, y tymheredd yn uwch a mwy o oriau o heulwen. Meddyliwch pa dywydd ydych chi wedi ei brofi yn ddiweddar? Fydd y tywydd eleni yn helpu eich blodau i dyfu ys gwn i?

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Terrig: Our bulbs are now growing above the soil. Prof P: Fantastic new Ysgol Terrig, hopefully it won’t be long until you start to see flowers.

Glyncollen Primary School: we are very exited because are bulbs are going to open soon. next week we are going to measure them. Prof P: Great investigating Glyncollen, have fun with your measuring.

Manor Road Primary School (Lancashire): It rained a lot and it was very cold and windy. It has not been minus yet. Prof P: I haven’t recorded a minus temperature in Cardiff either.

Stanford in the Vale Primary School: We have had alot of rain recently but the bulbs continue to grow bigger and bigger. Prof P: It certainly has been very very rainy, I hope you haven’t had any flooding.

Greyfriars RC Primary School: Me and D. are watering the plants really well. We enjoyed it alot. D: I am really enjoying the bulbs. My one is called xdox and pop. It was supposed to be xbox and pop. Thank you enjoyed this week. Prof P: What funny names for your plants! Very imaginative.

Freuchie Primary School: The children were really excited on Monday 27th January when they realised that 40mm of water had been collected over the weekend! Prof P: Wow - that really is a lot of rain!

Woodplumpton St. Anne's Primary School: We are very excited because the first shoots are beginning to appear. It has been very wet but so far the temperature has not dropped below zero. We wonder if this is unusual. Prof P: Great question Woodplumpton! I have had a look back over our weather data for previous years and it looks like this is not that unusual. The average daytime temperature for the month has only dropped below zero once in the 8 years we have been running the Spring Bulbs investigation. This was in December 2011 when there was heavy snow. I do think it has been less cold this January than in previous years. I look forward to receiving the weather data from all the schools so I can compare all the data in my Spring Bulbs Report!

Newport Primary School: Horrible wet weather most of the week. Prof P: The trouble with the rain is that it gets in the way of playtime doesn’t it?

Manor Road Primary School (Lancashire): The weather has been cold, wet and windy this week. We have spotted our first shoots peeping through in our pots though. Prof P: It seems like your bulbs don’t mind the wet weather too much.

Chatelherault Primary School: Bad news some people have been pulling out our bulbs but some are growing. And we have had a lot of rain and sun. Prof P: Oh no! I’m sorry to hear that someone has disturbed your bulbs. I hope that the ones that are left will be okay. Sun and rain are the perfect combination to make them grow!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

 

Ionawr 2014

Blagur Bach

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Ionawr 2014
Egin cennin Pedr bychan – 1cm o daldra.
Bylbiau flynedd ddiwethaf - tyfu'n llawer talach.

Helo gyfeillion y gwanwyn.

Yw eich bylbiau chi’n tyfu? Cofiwch eu gwylio nhw’n ofalus o ddiwedd Ionawr oherwydd efallai y bydd egin bach gwyrdd yn dechrau gwthio drwy’r pridd – mae’n gyffrous iawn pan fydd y cyntaf yn ymddangos! Roeddwn i mor hapus pan edrychais i yn yr ardd yr wythnos hon a gweld bod egin bach yn fy mhotiau planhigion – mae nhw’n hyfryd!

Anfonodd Ysgol Gynradd Archbishop Hutton neges ata i: Rhuthrodd A. a J. draw yn dweud bod ein crocysau cyntaf wedi ymddangos dros y penwythnos ac rydyn ni wedi tynnu ffotograffau ohonyn nhw.

Newyddion gwych! Da iawn A. a J.! Rwy’n falch iawn bod y planhigion yn eich cyffroi chi. Byddwn i wrth fy modd yn gweld y ffotograffau, allwch chi eu e-bostio nhw ata i?

Rwy’n gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau’r ymchwiliad, ffrindiau. Pan fydd eich planhigion yn dechrau gwthio drwy’r pridd, beth am i chi dynnu lluniau hefyd? Os e-bostiwch chi’r lluniau ata i galla i eu dangos nhw ar y blog.

 

BETH NESAF…

 •  Daliwch ati gyda’r gwaith da o anfon eich cofnodion tywydd ata i.
 • Gwyliwch am yr egin cyntaf.
 • Gwyliwch bob dydd wrth iddyn nhw dyfu’n fwy.
 • Pan fydd eich blodau’n agor - dathlwch!! Yna cofnodwch y dyddiad a thaldra’r planhigyn.
 • Anfonwch eich Adroddiad Blodau ata i drwy’r wefan.

 Defnyddiwch fy nghyflwyniad Power Point i ddysgu sut i gadw cofnodion blodau.

 

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Bro Eirwg: Blwyddyn Newydd Dda Athro’r Ardd! Ar ôl y gwyliau roedd y casglydd glaw yn llawn, felly methu cymryd darlleniad cywir. Arthro’r Ardd: Blwyddyn Newydd Dda Ysgol Bro Eirwg! Diolch am roi gwybod i fi am eich problemau mesur glaw, bydda i’n nodi hyn. Peidiwch â phoeni, digwyddodd hyn i lawer o ysgolion oherwydd iddi fwrw cymaint o law dros y gwyliau.

Cawthorne's Endowed Primary School: Im sorry we missed Friday we still want to go to Wales!!! Please wish us luck in Manchester. Prof P: Wishing you lots and lots of luck with your Spring bulbs Cawthorne School! Just wanted to let you know that if you are an English School and you win the Super Scientist Prize, we will arrange a day out for you in England instead of you travelling to Wales. It will still be a Super fun day, I promise.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: sorry we forgot to take readings on two days - our teacher was not in school to remind us. There was a lot of rain over the holidays! We were surprised the temperatures were as high as they were. It felt colder. We talked about wind chill. Prof P: You are doing a great job and I am very pleased to hear you have talked about wind chill, it can make us feel VERY cold, can't it? Brrrrr.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: When we came back from our Christmas break the rainfall gauge was overflowing as nobody had been able to empty it over the holidays. The ground is getting very wet and muddy and we have to be careful collecting the information. Prof P: Be careful in the mud! We don't want any accidents, were you wearing your school shoes or your wellies?

Raglan VC Primary: Extreme rainfall on Wednesday evening. Prof P: There has been some very extreme weather recently Raglan, you are right!

Llanishen Fach C.P School: No rainfall measurement for Monday as rain gauge was full from holiday. Very high measurement for Friday rainfall - gauge was emptied on Weds and no rainfall Thursday during day. Prof P: Excellent weather reporting Llanishen Fach.

Stanford in the Vale Primary School: Monday we were off. We have noticed that the bulbs have started to sprout and are growing nicely. Prof P: Fantastic news!! Thanks for letting me know I hope you enjoy watching them grow!

Greyfriars RC Primary School: it was 50mm because that was all over the holidays. C: this is exciting and i dont know whats gonna happen. R: it was fun watering the plants with C. Prof P: Well done C and R, its great to hear you are working together and having fun.

Ysgol Nant Y Coed: School was closed on Monday sorry professor plant. Prof P: That's okay Ysgol Nant Y Coed, keep up the good work!

John Cross CE Primary School: we had some problems because sheep got on to our field and knocked over the rain collector. Prof P: What cheeky sheep! Maybe they were interested in your investigation and came over to have a closer look.

 

Stormy Winter

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 17 Ionawr 2014
Delwedd Google Maps o Aberystwyth, Ceredigion.
Map Rhybudd Llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn dangos ardaloedd o Aberystwyth all ddioddef llifogydd.

Happy New Year Bulb buddies! I hope you all had a fun Christmas.

It has been a very stormy in the last few weeks in many parts of the UK. Weather scientists at the Met Office say that this is due to the jet stream – a narrow band of fast moving winds high up in the atmosphere. The jet stream blows from west to east across the Atlantic Ocean and can bring us stormy weather.

December 2013 was the windiest month in the UK since January 1993. It has also been very rainy - in Scotland December was the wettest month since 1910. That means it hasn’t rained that much in Scotland for over 100 years! What has the weather been like where you live?

All this rain and stormy weather has meant that there have been floods in parts of England, Wales and Scotland, and sadly some people’s houses were flooded at Christmas. In areas close to the seaside giant waves also caused flooding.  

 

SUPER SCIENTIST CHALLENGE:

Why do some areas flood and others don’t? Use these maps to investigate!

Study the first map of Aberystwyth in Wales, where there has been flooding. Can you see the wiggly lines called ‘contour lines’ that show the shape of the mountains and hills? Can you see the sea and the river shown in blue? When rain falls in the surrounding area it runs down the hills into the river then into the sea. If there is very heavy rainfall the river may flood. If it is very stormy there may be very large waves. Where do you think it might flood? Hint – flooding can happen in low lying areas and areas near rivers and the sea. This link has some animations about the different factors that cause a flood.

Study the second map from the Environment Agency – the purple areas show where there is risk of flooding. Is the flood risk where you thought it would be?

 

Now you can investigate the area where you live…

First search for your school on the first map. Can you see any contour lines? Where is the high land and the low land? Is there a river, lake or the sea nearby? Where might it flood?

Next search for your school on the second map. Make sure you tick the two boxes ‘Flood Warning areas’ and ‘Flood Alert areas’ on the left of the page, flood risk areas will then show up in purple. Is there a flood risk in your area? Is the flood risk where you thought it would be?

Rhagfyr 2013

Un wythnos gofnodi tan y Nadolig!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Rhagfyr 2013

Nadolig Llawen - Gyfeillion Bylbiau!

Ni allaf gredu mai dyma'r wythnos gyfnodi olaf yn 2013! Llongyfarchiadau am gadw cofnodion tywydd dros y chwe wythnos diwethaf! Nid oes angen i chi gadw mwy o gofnodion yn awr tan yr wythnos gyntaf yn Ionawr, 2014. Gallwch adael eich bylbiau yn yr ysgol dros y Nadolig ac ymlacio tan y flwyddyn newydd. Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn cael Nadolig gwych ar ôl gweithio mor galed y tymor hwn!

Rydym wedi cael tywydd ofnadwy yr wythnos hon, felly yr wyf yn gobeithio nad oedd ddifrod storm neu lifogydd yn eich ardal leol chi. Mae'r tywydd wedi achosi rhai problemau ofnadwy i bobl ar draws y DU - gweler y tywydd mewn lluniau http://www.bbc.co.uk/weather/feeds/25232374

Dywedodd Ysgol Gynradd Manor (Swydd Rydychen): Rydym yn drist iawn i ddweud bod yr holl potiau wedi chwythu drosodd. Tybed beth yr hoffech i ni ei wneud? Prof.P: Gyda'r tywydd ddiweddar, rwy'n siŵr bod llawer o'r potiau wedi chwythu drosodd ac angen ail-potio. Peidiwch â phoeni bydd eich bylbiau yn iawn os ydynt yn cael eu lleoli yn ddiogel yn ôl i'w potiau.
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i fy atebion i'ch sylwadau isod.

Nadolig Llawen oddi wrth yr Athro'r Ardd a Bwlb Bychan!

Eich cwestiynau:

St. Mary's Catholic Primary School, Leyland: Dear Professor Plant. On Tuesday and Friday this week, we think our temperature was so high because the sun was shining right on our thermometer. It felt so much colder - our teacher’s car thermometer showed 3 degrees. Next week, we are going to move our thermometer to a different place where the sun will not shine directly onto it. Love from Mrs Thompson's Year 1 Class. Prof:P: You've done the right thing here, it's important that thermometers are not placed in direct sunlight or they will show higher temperatures.

Raglan VC Primary: Rainfall on Mon included the weekend rainfall. A crocus bulb was starting to shoot (20/11/13), we covered it with a handful of compost. Prof.P: This is a good idea to keep the bulb warm but as long as the crocus bulb was planted 10cm beneath the soil then you shouldn't need to cover over any shoots in future.

Ysgol Bro Eirwg: Cwestiwn oddi wrth Rhys: Pam mae angen dwr ar y bylbiau? Athro'r Ardd:Ond angen rhoi dŵr i eich bylbiau os yw'r pridd yn y potiau yn mynd yn sych i gyffwrdd. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn dylai fod digon o ddŵr o'r glaw. Mae bylbiau yn amsugno ddŵr drwy eu gwreiddiau. Mae'r dŵr yn helpu'r planhigyn i tyfu eginau a pharatoi i flodeuo yn y gwanwyn.

Manor Road Primary School (Lancashire): It's been a blustery but fairly dry week here in Lancashire. Our bulb labels have suffered in the winds but hopefully the bulbs will be snug in their pots! Prof.P: Sorry your labels are ruined but glad your bulbs are safe :-)

Burscough Bridge Methodist School: Tuesday there was a small layering of snow. Prof.P: How exciting! Also bulbs need cold weather to trigger their growth at this time of year - so all good for the bulbs.

Ysgol Rhys Prichard: Tuesday rainfall fell as sleet. Thursday was the first real frost this winter. Prof.P: Again, this is great for the bulbs to trigger their growth.

Arkholme CE Primary School: There are some difficulties on a Monday morning because sometimes it might have rained over the weekend. Prof.P: Don't worry Arkholme - we expect all the schools taking part to have a higher reading on a Monday so this is not a problem.

Greyfriars RC Primary School: hi our bulbs are doing fine and the leaves on the trees in the school garden have fallen. The Scots Pine still has its needles. From Airlie and Athen. Prof.P: Yes the Scots pine is one of our few native plants to remain green in the winter. Can you think of anymore? These plants are often mentioned in carols.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: The weather is very varied each day; sunshine, cloud, breeze. On Sunday night it froze hard so even though the temperature was high in the sunshine, the compost in the pots was frozen. Prof.P: this is good for the bulbs at this time of year it tells them that it is winter now and that spring is on its way in a few months.

St. Ignatius Primary School: Again the bulbs have been vandalised over the weekend. The pots have been moved or tipped over. Our janitor is out at the moment trying to fix them and get everything back to normal. We are very upset and disappointed by this but we will continue to look after our plants as best we can. Prof.P: Very sorry to hear that this has happened again but delighted to hear that you are determined to continue. Is there anywhere else in the school that is safer to keep them?

Glyncollen Primary School: We are getting really good at recording our weather data. This week has been very cold. We hope the bulbs are warm in the earth. Prof.P: Don't worry the bulbs will be fine - they like it cold at this time of year. Glad to hear that you are getting good at keeping your weather records it's a very useful skill that you are learning.

Raglan VC Primary: 10% of pots are showing growth of bulbs. Prof.P: I like how you are reporting this. Good use of numeracy!

Burscough Bridge Methodist School: Thursday night seen the area hit by storms. Prof.P: Glad the school is safe.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: A terrible storm on Tuesday night which continued with a wet and windy Wednesday. The pots keep filling up with leaves as fast as we can clear them but no need to water yet. The children are enjoying looking at the scales on the rain gauge and thermometer and comparing them to the rulers we are using in maths. Prof.P: Great to hear you are enjoying comparing this will make you super at science. Don’t worry about the leaves too much the bulbs will find their way through the leaves without any problems.

Tachwedd 2013

Hydref oren

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Tachwedd 2013
Ffermdy Abernodwydd yn yr Hydref.
Coed ffawydden
Robin goch yn edrych am fwyd.

Mae’r coed yn brydferth yn Sain Ffagan yr wythnos hon! Rwyf wrth fy modd a lliwiau’r hydref.

Pa liw yw'r dail lle rydych yn byw, brown, coch, melyn neu wedi cwympo?

Mae'r coed fel y bylbiau gwanwyn yn newid gyda’r tymheredd lleol. Heb fod yn rhy oer yng Nghaerdydd eto, felly mewn mannau mae dal rhai dail gwyrdd. Ond os mae’n oer yn ardal chi gall y dail eisoes wedi cwympo.

85 o gofnodion yn yr wythnos hon - diolch i bob un ohonoch sydd yn mynd allan bob dydd i gadw eich cofnodion tywydd!

Mae'r tymheredd oeraf a gofnodwyd hyd yn hyn yn -1 gradd Celsius a gofnodwyd gan Ysgol Gynradd St Blanes yn yr Alban. St Blanes: “Mae'n mor oer heddiw oedd rhaid i ni wisgo ein hetiau, sgarffiau a menig pan aethom y tu allan i gymryd ein darlleniadau tywydd.  Roedd ein glawiad wedi troi'n rhew! Ni’n CARU prosiect hwn, er bod ein dannedd yn rhincian!” Cymerwch olwg ar ble maen nhw ar y map neu edrychwch ar eu tymheredd.

Mae'r glaw mwyaf wedi ei gofnodi yn Ysgol Bro Eirwg - 140mm! Bro Eirwg: Rydym wedi mwynhau casglu data'r wythnos hon. Pryd fydd y bylbiau yn dechrau tyfu.? A.Ardd: Byddant yn cael eu tyfu o dan y pridd yn barod ond dylai egin yn ymddangos uwchben y pridd o fis Ionawr ymlaen.

Eich cwestiynau - fy atebion:

 • Culross Primary School. Very cold week - children enjoyed measuring rainfall and looking at temperatures. We also discussed the importance of trying to record results at the same time each day. Prof.P: Very good - this is important for ensuring a fair test!
 • St. Blanes Primary School. We are excited to go out into the school garden everyday to check our rain gauge and thermometer! Ysgol Sychdyn: We have enjoyed recording the weather data. Prof.P: Fantastic - you'll be weather experts soon!
 • Cawthorne's Endowed Primary School. Hello Professor Plant this is a very good idea.      Prof.P: thanks you very much!
 • St. Mary's Catholic Primary School. Thank you Professor Plant for sending us the bulbs. We enjoyed planting them and can't wait to see what they look like when they grow. From Year 1 children at St Mary's in Leyland. Prof.P: I'm sure the flowers will be beautiful Year 1!

Plannu a mesur

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Tachwedd 2013
Cawsom brynhawn hyfryd yn blannu eu bylbiau cennin pedr a crocws. Ysgol SS Philip and James CE Primary
Cafodd y plant amser gwych ac yn wirioneddol gyffrous ac yn frwdfrydig am y prosiect. Ysgol Brunshaw
Roedd y tywydd yn garedig i ni! Edrych ymlaen at ein harsylwadau a chofnodi. Ysgol Stanford in the Vale.
» View full post to see all images

Mae dros chwe fil o fylbiau wedi cael eu plannu ar draws y DU gan y Gwyddonwyr Gwych sydd yn cadw cofnodion tywydd i ymchwilio newid yn yr hinsawdd.

Roedd y tywydd yn ystod yr wythnos plannu yn wlyb iawn, ond er hyn, wnaeth y disgyblion mwynhau garddio yn yr awyr iach. Creodd y disgyblion labeli ar gyfer eu planhigion a mabwysiadu'r bylbiau y bydd yn gofalu am dan wanwyn nesaf. Edrychwch ar rai o'r lluniau a anfonwyd i mewn o ysgolion.

Dechreuodd yr ysgolion i gadw cofnodion tywydd. Maent yn dysgu sut i gofnodi tymheredd a mesur glawiad. Yna, maent yn llwytho cofnodion hyn i'n gwefan gan ddefnyddio eu sgiliau TGCh. Hyd yn hyn, derbyniwyd pum deg pedwar o gofnodion - sydd yn anhygoel!


Hoffwn ddweud helo arbennig i Isaac o Lancashire a ymwelodd ag Amgueddfa Caerdydd dros hanner tymor i ddweud helo. Yn anffodus, roeddwn yn gweithio yn plannu ein Gweirglodd Drefol newydd ar y pryd a ddim wedi cael siawns i gwrdd ag Isaac. Mae'n ddrwg gennym i colli chi Isaac - gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad â Chaerdydd.

Athro'r Ardd.

Eich sylwadau:

SS Philip and James CE Primary School: We're not sure our laminated labels will survive the winter so we wrote our names on the lollypop sticks and on the side of the pots in case the pictures fall off. Any other advice welcome! Here are some comments from the children: "I really liked comparing the size of the bulbs." "I enjoyed seeing the pointy part of the daffodil peeping through the compost." "Putting the soil in and getting my hands messy was the best bit". "It was really cool." Prof.P: Glad you enjoyed planting. Keeping the tags on the labels is tricky. I think what you have done is great. Some schools use a permanent white marker pen to write on the pots.

Kilmaron Special School: This year we have planted our bulbs in 4 different places to see if they grow better at the front of the school or at the back. We have planted some in the bulbs in a new bed and some in old beds to see if the soil makes a difference. Prof P: Great investigative skills Kilmaron - please let us know if you see any changes and if they are as you predict?

Glyncollen Primary School: Our bulbs are in good condition. We enjoyed planting them and can't wait to see them grow. Prof.P: Glad the bulbs are doing well and that you are enjoying the project again at Glyncollen.

Greyfriars RC Primary School: I am really enjoying it thank you for last year. I'm loving the bulbs mine are called Earl and Willum. Prof.P: I'm delighted to hear you enjoyed and are continuing to this year at Greyfriars.

Ladywell Primary School: We are really enjoying looking after the bulbs. We will be a few days behind everyone else as unfortunately they were knocked down and we had to replant the bulbs. We are thankful that you gave us more bulbs because they were destroyed. We are also thankful for including us in the project. Prof.P: Glad you got the bulbs and more importantly that you haven't given up!

Bleasdale CE Primary School: We have been scaring away the slugs! Prof.P: Many gardeners will be very interested to know how you are doing this Bleasdale. Let me know.

Raglan VC Primary: We removed lots of fallen leaves from the top of the pots. No watering required this week.

Ysgol Bro Eirwg: Ar ddydd Mercher cafon ni 19cm o law, sef 190mm - mae'r siart dim ond yn mynd i 100mm! Hefyd ar ddydd Gwener cafon ni 11cm o law, sef 110mm, yr un broblem gyda'r siart! Diolch Athro.Ardd: Llawer iawn o glaw! Wnai newid y furflen we - diolch.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: It's interesting to see the difference between the highest and the lowest temperatures in one week. We are very excited to be taking part in the project. We want to know what will happen. Prof.P: Hopefully in the spring you will have some beautiful flowers!

Culross Primary School: We are going to send our weather reports on Monday’s. On Friday the rainfall was 10 mm because it was hailstones on Thursday evening. Prof.P: Wow hailstones already! We had some in Cardiff too - I got soaked!

Burscough Bridge Methodist School: There was a high amount of rainfall this week and due to the weather conditions over Wednesday night the gauges tipped and lost the contents. Prof.P: I use a big lump of clay to help keep my rain gauge in place but most days it should be fine in the soil.

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.