Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2013

Hydref oren

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Tachwedd 2013
Ffermdy Abernodwydd yn yr Hydref.
Coed ffawydden
Robin goch yn edrych am fwyd.

Mae’r coed yn brydferth yn Sain Ffagan yr wythnos hon! Rwyf wrth fy modd a lliwiau’r hydref.

Pa liw yw'r dail lle rydych yn byw, brown, coch, melyn neu wedi cwympo?

Mae'r coed fel y bylbiau gwanwyn yn newid gyda’r tymheredd lleol. Heb fod yn rhy oer yng Nghaerdydd eto, felly mewn mannau mae dal rhai dail gwyrdd. Ond os mae’n oer yn ardal chi gall y dail eisoes wedi cwympo.

85 o gofnodion yn yr wythnos hon - diolch i bob un ohonoch sydd yn mynd allan bob dydd i gadw eich cofnodion tywydd!

Mae'r tymheredd oeraf a gofnodwyd hyd yn hyn yn -1 gradd Celsius a gofnodwyd gan Ysgol Gynradd St Blanes yn yr Alban. St Blanes: “Mae'n mor oer heddiw oedd rhaid i ni wisgo ein hetiau, sgarffiau a menig pan aethom y tu allan i gymryd ein darlleniadau tywydd.  Roedd ein glawiad wedi troi'n rhew! Ni’n CARU prosiect hwn, er bod ein dannedd yn rhincian!” Cymerwch olwg ar ble maen nhw ar y map neu edrychwch ar eu tymheredd.

Mae'r glaw mwyaf wedi ei gofnodi yn Ysgol Bro Eirwg - 140mm! Bro Eirwg: Rydym wedi mwynhau casglu data'r wythnos hon. Pryd fydd y bylbiau yn dechrau tyfu.? A.Ardd: Byddant yn cael eu tyfu o dan y pridd yn barod ond dylai egin yn ymddangos uwchben y pridd o fis Ionawr ymlaen.

Eich cwestiynau - fy atebion:

 • Culross Primary School. Very cold week - children enjoyed measuring rainfall and looking at temperatures. We also discussed the importance of trying to record results at the same time each day. Prof.P: Very good - this is important for ensuring a fair test!
 • St. Blanes Primary School. We are excited to go out into the school garden everyday to check our rain gauge and thermometer! Ysgol Sychdyn: We have enjoyed recording the weather data. Prof.P: Fantastic - you'll be weather experts soon!
 • Cawthorne's Endowed Primary School. Hello Professor Plant this is a very good idea.      Prof.P: thanks you very much!
 • St. Mary's Catholic Primary School. Thank you Professor Plant for sending us the bulbs. We enjoyed planting them and can't wait to see what they look like when they grow. From Year 1 children at St Mary's in Leyland. Prof.P: I'm sure the flowers will be beautiful Year 1!

Plannu a mesur

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Tachwedd 2013
Cawsom brynhawn hyfryd yn blannu eu bylbiau cennin pedr a crocws. Ysgol SS Philip and James CE Primary
Cafodd y plant amser gwych ac yn wirioneddol gyffrous ac yn frwdfrydig am y prosiect. Ysgol Brunshaw
Roedd y tywydd yn garedig i ni! Edrych ymlaen at ein harsylwadau a chofnodi. Ysgol Stanford in the Vale.
» View full post to see all images

Mae dros chwe fil o fylbiau wedi cael eu plannu ar draws y DU gan y Gwyddonwyr Gwych sydd yn cadw cofnodion tywydd i ymchwilio newid yn yr hinsawdd.

Roedd y tywydd yn ystod yr wythnos plannu yn wlyb iawn, ond er hyn, wnaeth y disgyblion mwynhau garddio yn yr awyr iach. Creodd y disgyblion labeli ar gyfer eu planhigion a mabwysiadu'r bylbiau y bydd yn gofalu am dan wanwyn nesaf. Edrychwch ar rai o'r lluniau a anfonwyd i mewn o ysgolion.

Dechreuodd yr ysgolion i gadw cofnodion tywydd. Maent yn dysgu sut i gofnodi tymheredd a mesur glawiad. Yna, maent yn llwytho cofnodion hyn i'n gwefan gan ddefnyddio eu sgiliau TGCh. Hyd yn hyn, derbyniwyd pum deg pedwar o gofnodion - sydd yn anhygoel!


Hoffwn ddweud helo arbennig i Isaac o Lancashire a ymwelodd ag Amgueddfa Caerdydd dros hanner tymor i ddweud helo. Yn anffodus, roeddwn yn gweithio yn plannu ein Gweirglodd Drefol newydd ar y pryd a ddim wedi cael siawns i gwrdd ag Isaac. Mae'n ddrwg gennym i colli chi Isaac - gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad â Chaerdydd.

Athro'r Ardd.

Eich sylwadau:

SS Philip and James CE Primary School: We're not sure our laminated labels will survive the winter so we wrote our names on the lollypop sticks and on the side of the pots in case the pictures fall off. Any other advice welcome! Here are some comments from the children: "I really liked comparing the size of the bulbs." "I enjoyed seeing the pointy part of the daffodil peeping through the compost." "Putting the soil in and getting my hands messy was the best bit". "It was really cool." Prof.P: Glad you enjoyed planting. Keeping the tags on the labels is tricky. I think what you have done is great. Some schools use a permanent white marker pen to write on the pots.

Kilmaron Special School: This year we have planted our bulbs in 4 different places to see if they grow better at the front of the school or at the back. We have planted some in the bulbs in a new bed and some in old beds to see if the soil makes a difference. Prof P: Great investigative skills Kilmaron - please let us know if you see any changes and if they are as you predict?

Glyncollen Primary School: Our bulbs are in good condition. We enjoyed planting them and can't wait to see them grow. Prof.P: Glad the bulbs are doing well and that you are enjoying the project again at Glyncollen.

Greyfriars RC Primary School: I am really enjoying it thank you for last year. I'm loving the bulbs mine are called Earl and Willum. Prof.P: I'm delighted to hear you enjoyed and are continuing to this year at Greyfriars.

Ladywell Primary School: We are really enjoying looking after the bulbs. We will be a few days behind everyone else as unfortunately they were knocked down and we had to replant the bulbs. We are thankful that you gave us more bulbs because they were destroyed. We are also thankful for including us in the project. Prof.P: Glad you got the bulbs and more importantly that you haven't given up!

Bleasdale CE Primary School: We have been scaring away the slugs! Prof.P: Many gardeners will be very interested to know how you are doing this Bleasdale. Let me know.

Raglan VC Primary: We removed lots of fallen leaves from the top of the pots. No watering required this week.

Ysgol Bro Eirwg: Ar ddydd Mercher cafon ni 19cm o law, sef 190mm - mae'r siart dim ond yn mynd i 100mm! Hefyd ar ddydd Gwener cafon ni 11cm o law, sef 110mm, yr un broblem gyda'r siart! Diolch Athro.Ardd: Llawer iawn o glaw! Wnai newid y furflen we - diolch.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: It's interesting to see the difference between the highest and the lowest temperatures in one week. We are very excited to be taking part in the project. We want to know what will happen. Prof.P: Hopefully in the spring you will have some beautiful flowers!

Culross Primary School: We are going to send our weather reports on Monday’s. On Friday the rainfall was 10 mm because it was hailstones on Thursday evening. Prof.P: Wow hailstones already! We had some in Cardiff too - I got soaked!

Burscough Bridge Methodist School: There was a high amount of rainfall this week and due to the weather conditions over Wednesday night the gauges tipped and lost the contents. Prof.P: I use a big lump of clay to help keep my rain gauge in place but most days it should be fine in the soil.

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.