Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiatâd eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Ionawr 2013

Egin ac eira!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 17 Ionawr 2013
Amgueddfa yn yr eira.
Egin Cennin Pedr - 1cm o daldra.
Egin Crocws - 0.5cm o uchder.
Bylbiau flynedd ddiwethaf - tyfu'n llawer talach.
» View full post to see all images

Hiâ Cyfeillion Bylbiau!

Rwy'n amau y bydd llawer o'n potiau o dan eira ar gyfer y dyddiau nesaf! Bydd hyn yn golygu y bydd llawer o ysgolion ar gau. Os ydych yn cael eira rhowch nodyn yn yr adran sylwadau pan fyddwch yn anfon eich cofnodion tywydd.

Dilynwch y ddolen hon i weld yr holl gofnodion tywydd sydd wedi cael eu hanfon i'r graddau. Dewiswch ysgol, yna 'tywydd'.

Dyma rai lluniau o fy egin. Byddwch yn gweld bod y rhai wnes i blannu yn hydref 2011 wedi tyfu llawer mwy na'r rhai wnes i blannu hydref 2012.

Os oes gennych egin yn barod, cymerwch olwg ar fy lluniau i helpu gweithio allan beth yw beth.

Dyma fideo sy'n dangos sut y bydd eich egin yn tyfu.

Eich cwestiynau:

St Mary's Catholic Primary School: We have no records for Monday because it was an inset day. Some of our daffodil bulbs have come through the soil. We have taken photographs and will send them by e-mail. Prof.P: I look forward to seeing them St.Mary’s.

Ladybank Primary School: Thank you for our new thermometer! Prof.P: No worries, thanks for letting me know it arrived safely.

Glyncollen Primary School: Our bulbs have started to grow over the holidays. We hope the frost doesn't get to them. Yr.4. Prof.P: Don’t worry year 4, they are quite tough.

SS Philip and James Primary School:
Happy New Year!  A few daffodil shoots are peeping out of the ground and in one or two pots. Quite a few shoots are emerging in the 'Mystery Bulbs' pot and they are a red/green colour compared to the daffodils shoots which are green. Prof.P: How exciting, not seen my mystery bulb shoots yet.

Greyfriars RC Primary School:
Some are sprouting already! All is good. I am really enjoying this project! Prof.P: glad to hear the bulbs are starting to grow and that you are enjoying.

St Joseph's Primary School (Penarth)
Happy New Year Prof.Plant. We have started to notice a few green shoots in some of our pots and are very excited about the plants beginning to grow. We have talked about the weather forecast for next week and think that we may be sending you photos of snow covered pots! (St. Joseph's Primary School, Penarth.) Prof.P: Yes you were right. Some snow in Cardiff but not enough!

Rhydypenau Primary School:
when we got back to school after the Christmas holidays, our rainfall gauge was full, so we must have had a lot of rain in a fortnight. Prof.P: Yes, we had lots of rain over the holidays – a bit too much! Many people had flooding which must have been awful at Christmas.

Henllys CIW Primary:
Some shoots but no flowers. Prof.P: The flowers will come soon.

Auchtertool Primary School:
When we came back from our Christmas break some of our bulbs were showing growth - not only the ones in pots but also some of those we had planted in the ground! Prof.P: Excellent news!

Ysgol Porth Y Felin:
hello p.p the plants are growing quite quickly but we didn't write down Monday because of teacher training. Prof.P: Thanks for letting me know.

Ysgol Nant Y Coed:
This week the bulbs have started to grow, mostly the mystery bulb. The weather was warm at the beginning and at the end it was cold. Prof.P: Great update, Nant Y Coed.

Tynewater Primary School:
We had 50mm of rainfall on Tuesday because we had been on holiday for two weeks and nobody had emptied the rain gauge. Prof.P: Yes, mine was the same. Thanks for noting the reason.

Dechrau newydd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Ionawr 2013
Athro'r Ardd

Blwyddyn Newydd Dda - Gwyddonwyr Gwych! Gobeithio chi wedi cael siawns i ymlacio a nawr yn barod i ymchwilio!

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn pethau'n dechrau mynd yn gyffrous iawn. Nawr yw'r amser i wylio eich potiau i weld os oes unrhyw beth yn dechrau tyfu. Mae fy egin cennin Pedr eisoes wedi ymddangos! Danfon llun i mi os mae eginech chi wedi dechrau ymddangos.

Gallai gymryd mis arall neu hyd yn oed chwe wythnos tan fy mlodau yn ymddangos. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ein tywydd - os yw'n troi'n wirioneddol oer, yna bydd y twf yn arafu. Os bydd yn aros yn gynnes byddant yn tyfu yn gyflymach.

Y cam nesaf... Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i ddarganfod sut i gadw cofnodion blodau. Cofiwch fod yn rhaid i bob un ohonoch roi gwybod i mi pan fydd eich blodau ar agor er mwyn derbyn eich Tystysgrif Gwyddonwyr Gwych.

2012 oedd yr ail flwyddyn wlypaf ar gofnod yn y DU a'r gwlypaf erioed yn Lloegr, y Swyddfa Dywydd gyhoeddi.

Mae'r glaw a oedd yn achosi mwy na 8,000 o gartrefi a busnesau i ddioddef llifogydd arwain at gyfanswm o 1,330.7 mm o law ar gyfer y flwyddyn, dim ond 6.6mm byr o'r flwyddyn y DU gwlypaf a gofnodwyd yn 2000 (1337.3mm).

Dadansoddiad gan y Swyddfa Dywydd yn awgrymu y gall y DU yn mynd yn fwy gwlypach fel newid yn yr hinsawdd yn achosi aer cynhesach i gario mwy o dd?r. Dyddiau o law eithafol - glaw disgwyliedig unwaith bob 100 diwrnod - wedi digwydd bob 70 diwrnod yn 2012. Am ragor o wybodaeth am hyn gweler adroddiad hwn gan y Guardian.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.