Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Rhagfyr 2012

Ddeuddeg cwsg

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Rhagfyr 2012
Athro'r Ardd yn gwisgo'i het Nadoligaidd.

Ni allaf gredu ei fod ond ddeuddeg cwsg tan Nadolig! Rwyf wedi anfon cerdyn Nadolig atoch chi gyd yn y post. Ddiolch i chi gyd am y gwaith caled rydych wedi ei wneud hyd yn hyn.

Dyma'r chweched wythnos a'r olaf o gofnodi tan Ionawr felli Nadolig Llawen oddi wrth Bwlb bychan a fi.

Rwyf wedi mwynhau'r holl sylwadau a chwestiynau dwi wedi cael yn ystod y flwyddyn hon ac yn edrych ymlaen at ateb mwy yn y Flwyddyn Newydd.

Wyf yn gobeithio bod chi gyd yn cael gwyliau gwych ac yn dychwelyd ym mis Ionawr yn awyddus i weld sut mae eich bylbiau yn ei wneud. Os ydych yn pryderu efallai na fydd eich bylbiau yn ddiogel dros y Nadolig, mynd â nhw adref gyda chi - ond cofiwch fod yn rhaid iddynt gael eu cadw y tu allan!

Mae'r tywydd wedi bod yn oer iawn mewn mannau yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf, ond rhagwelir y bydd yn cael cynhesach. Adroddodd Ysgol Harwell -10 ° c ddydd Iau diwethaf. Oer iawn yn wir! A allwch chi gadarnhau hyn yn gywir?

Fy hoff garol Nadolig yw'r 'Holly and the Ivy' oherwydd ei fod yn cynnwys dau o'n planhigion bytholwyrdd brodorol. Roedd y Celtiaid yn defnyddio planhigion hyn i ddathlu Byrddydd y Gaeaf ac wrth gwrs y maent yn cael eu defnyddio gan Gristnogion i ddathlu'r Nadolig.

Os nad ydych yn gwybod ei fod yma yn y geiriau: http://www.carols.org.uk/the_holly_and_the_ivy.htm

Eich cwestiynau, fy atebion:

Greyfriars RC Primary School: We are really enjoying this! Prof.P: So glad to hear it!

DarranPark Primary: There aren't any signs of growth yet. Prof.P: Give it time; you should see something in January.

GlyncollenPrimary School: We have seen a pattern in our temperatures this week. We have also found out a way to stop our rain gauge from falling over. We hope we don't have any snow next week. From Glyncollen year 4 Prof.P: Great to hear you are seeing patterns in your weather data and that you have found a way to stop your rain gauge from falling over. Please let me know how you do it?

BalcurviePrimary School: We have had a lot of ice this week and freezing temperatures. We also had snow over last weekend and on Thursday. Prof.P: I hope it gets warmer for you at the weekend!

St Joseph's Primary School (Penarth): We have noticed how much colder is has got this week. There has been some ice on our plant pots and we feel really sorry for the poor bulbs! Prof.P: Don’t worry too much I’m sure they will be fine.

KilmaronSpecialSchool: Records for rainfall on days with negative temperatures may not be correct as the water had frozen and expanded so reading may be higher than actual water collected Prof.P: Thanks for letting me know Kilmaron; I will make a note of it. If it happens again melt it before you measure. Thanks

Ysgol Pencae: It rained cats and dogs on Friday and was milder. Did it rain more in Cardiff? Prof.P: We only had 10mms of rain in Cardiff a quarter of what you recorded!

Adar ac aeron.

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 7 Rhagfyr 2012
Aderyn du yn bwyta afal sur.
Ben to rhewllyd.

Eira wedi gostwng yn Ysgol Gynradd Ladybank yn yr Alban ac yn Ysgol Nether Kellet mae’r glaw wedi rhewi yn eu mesurydd glaw! Yma yng Nghaerdydd, rydym wedi dechrau gweld rhew yn y boreau.

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae’r adar yn llwglyd iawn ac yn dechrau bwydo ar aeron. Dechreuodd yr aderyn du yma bwyta'r afalau surion oddi wrth y goeden ar waelod fy ngardd. Nid wyf yn torri llawr y goeden fel ei fod yn ffynhonnell dda o fwyd i'r adar yn y gaeaf. Mae hwn yn aderyn du benywaidd - maent yn frown ac nid oes ganddynt bigau melyn.

Peidiwch ag anghofio i fwydo adar dros y gaeaf. Gwelwch y link yma ermwyn dysgu sut  sut i wneud cacen adar gyflym. Wnaeth chwe deg pump o ysgolion anfon mewn cofnodion tywydd yr wythnos hon! Diolch o galon i bawb ohonoch a anfonodd yn eich recordiadau.

Your questions, my answers:

TorView Community School: Please accept the above data as being CORRECT for TorView CommunitySchool. The previous 'temperature' details were wrongly submitted in degrees 'Fahrenheit' instead of 'centigrade.' Prof.P: Well spotted! Thanks for letting me know, I will remove the Fahrenheit data from your charts. 

Medlar with Wesham CE Primary School: Hi professor plant there has a little bit of rain so we have not had to water them much. They are not growing yet but they are staying healthy. We are being very patient but we just can't wait for them to grow. Prof.P: Good things come to those who wait! It’s so nice when the flowers open in the spring. It cheers me up every year!

RogietPrimary School: How are you professor plant? It has been very cold here in Rogiet. Prof.P: I’m good thanks Rogiet, been cold here too, but I’m wrapping up warm. I hope you are too?

Your school: Westwood CP School: When I measure the rainfall on a Monday do I count the rainfall that fell over the weekend too. Or should I empty the contents when I get to school on Monday and measure at our usual time of 2pm? St. Mary's RC Primary School (Lancashire): What happens on Monday when the rain gauge includes Saturdays and Sunday? Prof.P: Hi Westwood & St Mary’s! Good question! You should measure the rainfall that fell over the weekend, that way we will know exactly how much rain has fallen that week.

LadybankPrimary School: We think our thermometer is broken because it was snowing today and it read 15 degrees. Prof.P: I will send you a new one immediately. Enjoy the snow! I’m very jealous.

Ysgol Pencae (Conwy): We had lots of rain over the weekend. The weather has got colder. We are measuring our rainfall in ml with a homemade gauge, is this correct? Prof.P: Hi Ysgol Pencae. Great that you have managed to build your own rain gauge! Please could you measure the rainfall in mm rather than ml. Everyone across the country measures in mm so in order to compare we need it in mms. See this video about how to do this. You will be able to convert the mls back into mm by pouting the amounts you measured into your rain gauge and seeing what the mms are. Hope that makes sense. Thanks

Ysgol Capelulo: This week has been really cold and wet. It was very wet on Monday and really cold on Thursday, on Wednesday and Thursday there was no rainfall. This week in Wales it has been very windy. We enjoy taking other people out to help us take the readings. Goodbye. :) Prof.P: Great idea getting others involved, glad you are enjoying!

KilmaronSpecialSchool: We have had to move the location of our rain funnel as one of the pupils in another class was caught emptying it out. It is now hidden behind a bush outside our classroom window. Prof.P: Oh dear, good plan to hide it!

St Joseph's Primary School (Penarth): We have noticed how much the temperature has fallen this week and we are concerned about our poor bulbs getting too cold! Prof.P: Don’t worry they will be expecting it to be cold at this time of year.

Greyfriars RC Primary School: One of our pots has been knocked over we are worrying about vandalism. Prof.P: Oh no! If you re-plant them they are often fine. If the vandals are from outside the school perhaps you should think if there is anywhere safer around the school? If they are from in the school you should talk to them.

Your school: Ysgol Porth Y Felin: To PP the plants are fine we have 2 plants that have started to grow and the temperatures are quite close apart from Thursday, when it was very cold. Prof.P: Gosh growing already!

St Mary's CatholicPrimary School: It has been very cold this week; we hope our bulbs are tucked up nice and warm in their pots. Prof.P: I’m sure they will be fine!

Thorneyholme RC Primary School: Yo prof plant hows it rollin'!!!!????? Cute little bulbs are part of our school now. Prof.P: Great to hear they have settled in.

Nether Kellet Primary School: Today the water froze cool as ice!! Prof.P: Brrrrgh! To get the measurement you need to bring it in to defrost to water.

Diolch

Arthro'r Ardd

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.