Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2012

Llifogydd

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 23 Tachwedd 2012
Y tywydd o Ysgol Rhydypennau.

Yr wythnos hon wedi gweld llifogydd ar draws llawer o ardaloedd yn y DU - gweler y lluniau yn y dolenni isod. Adroddodd Ysgol Stepaside lifogydd yn uchel mewn sawl ardal.

Rwy'n amau y bydd rhai ysgolion ar gau heddiw ac efallai ddim yn gallu danfon eu cofnodion. Wyf yn gobeithio y bydd pawb yn ddiogel ac yn sych.

Yn fy ngardd cawsom 30mm o law ddydd Mercher ac roedd rhaid i mi achub broga a oedd yn hopian ar hyd ffordd brysur ar fy ffordd adref! Adroddodd Ysgol Harwell 15mm o law a Ysgol Rhydypenau yng Nghaerdydd a Ysdol Balmerino tu allan i Dundee 30mm o law!

 • Cymru - http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20458267
 • Yr Alban - http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-20439824
 • Lloegr - http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-devon-20441316

Wythnos diwethaf roedd 57 o ysgolion wedi danfon eu cofnodi tywydd - diolch yn fawr i chi gyd!

Astudiwch y cofnodion. Os hoffech gweld faint o law mae pawb wedi cael, dilynwch y ddolen hon ac yna dewiswch yr ysgol yr hoffech ei astudio. Gwnwech yn siwr bod eich cofnodion yn cael eu dangos yn gywir a gadewch i mi wybod os oes unrhyw broblemau.

Eich cwestiynau, fy atebion:

RAF Benson Primary School: We would like to send our records on a Thursday as it is the evening of our gardening club. Prof.P: No problem, doing it like this, but as the web site is set-up to only allow you to send in a week of weather at a time, you will only be able to upload the weather from the week before. Thanks.

Medlar with Wesham CE Primary School: Why aren't our bulbs growing yet we are impatient. Prof.P: they will be growing - but under the ground. Ask your teacher if you could grow one of your spare bulbs in a clear gel so you can watch the roots growing, but you must be patient. If they grew above the soil now they could be harmed by the winter frost.

Ysgol Porth Y Felin: We are interested by the fact that all the temperatures are nearly the same and it only rained on Monday. Prof.P: My temperatures have been fairly similar too, temperature wise it is very mild at the moment. Test if your thermometer definitely working properly?

Westwood CP School: Cold day on Friday! We had a little shower. That is the 1mm of rainfall. Prof.P: great accurate recording Westwood!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Cofnodion tywydd yn hedfan i mewn!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Tachwedd 2012
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
Lyfryn origami bach

Wiw! Dyna ddechrau gwych i gofnodi tywydd eleni. Mae pedwar deg chwech o ysgolion wedi danfon cofnodion i mewn ac mae mwy yn dod fel yr wyf deipio! Cafodd y prosiect ei grybwyll hefyd yn y South Wales Echo a'r Oxford Times.

Wiw! Dyna ddechrau gwych i gofnodi tywydd eleni. Mae pedwar deg chwech o ysgolion wedi danfon cofnodion i mewn ac mae mwy yn dod fel yr wyf deipio! Cafodd y prosiect ei grybwyll hefyd yn y South Wales Echo a'r Oxford Times

Os ydych chi erioed wedi meddwl beth yw eich bylbiau yn wneud unwaith mae wedi’i phlannu,  beth am wneud y llyfryn origami bach hwn! Bywyd cudd y bwlb gan Athro'r Ardd. (Fersiwn lliw) (Fersiwn llenwi'r bylchau) (Sut i wneud)

Mae llawer ohonoch wedi anfon sylwadau a chwestiynau - gwelwch fy atebion isod:

Ysgol Nant Y Coed - "We have had rain this week but not enough to measure. We've enjoyed keeping the records this week" Prof.P: "Thanks for the info and delighted to hear you are enjoying being a scientist!"

St Mary's Catholic Primary School - "Hello, we have had no rain this week". Prof. P: "Hi St Mary's - Welcome to the project - keep up the good work!"

Greyfriars RC Primary School - "Hi we are really enjoying this" Prof.P: "So glad you are enjoying!"

Nether Kellet Primary School - "It has been hard to remember to keep track of the bulb project since it's only our first week. We forgot to cheek on Wednesday so we went on the weather forecast. Do you own the museum we are gathering information for? We really enjoyed collecting the weather information and are 'into' the project now!" Prof.P: "Yes I agree it can be tricky to remember in the beginning, good idea to check with your local forecast when you forget, delighted that you are enjoying it now! I don't own the Museum but I work here so I guess it own me ;-) The Museum is owned by the people of Wales, part of my job is to help people understand and enjoy the weird and wonderful collections we have. I'm very lucky!"

Thorneyholme RC Primary School - "We are enjoying growing and looking after our bulbs.
We love your hair-do and your glasses!!" Prof.P: "Thanks no one has ever complimented me on my hair or glasses before - you've made my day! Glad you're enjoying!"

Ysgol Clocaenog - "Diolch am y bylbiau. Mae hi wedi bod yn wythnos dda i'r bylbiau oherwydd dydi hi ddim wedi bod yn rhy oer ac mae hi wedi bwrw glaw. Athro'r Ardd: Dim problem, dwi'n falch i glywed bod y tywydd yn dda i'r bylbiau".

Medlar with Wesham CE Primary School - "Hi Professor plant. We have not yet watered our plants because it has rained a lot. Prof.P: "Yes that is good, it's important that your bulbs don't get too wet or too dry."

Glyncollen Primary School - "Thank you for the bulbs. We are looking forward to when they grow." Prof.P: "You're welcome! You should start to see some growth after Christmas!”

Ysgol Deganwy - "We have moved our pots to the south side of our mobile classroom against a wall. There has been some building work on the previous north side which meant we couldn't put our pots there." Prof.P: Thanks for letting me know. They should get a lot more sun on the South side too.

Henllys CIW Primary - "Rainfall on Thursday 8 November was 0.5 mm; Rainfall on Friday 9 November was 0.1mm." Prof.P: "Thanks for these details - very accurate recording!"

St Joseph's Primary School (Penarth) - "We were interested to see that the temperature remained the same for Wednesday, Thursday and Friday, even though we thought that it felt colder." Prof.P: "That is interesting; sometimes the wind can make it feel colder. It you have two thermometers you could check if they say the same thing."

Westwood CP School - "Cloudy but dry week apart for some rain on Friday. Temperature are not too bad yet but I'm sure worse is to come!" Prof.P: "Thanks for the update and Welcome to the project again this year!"

Stanford in the Vale Primary School - "Dear Professor Plant. First week of observations...Monday really cold with sharp frosts to the ground...then Thursday warm and sunny blue sky's amazing. No rain has been recorded as we have had no rainfall. Best Wishes. Stanford in the Vale Gardening Club." Prof.P: "Thanks for the observations, a real mixture of weather - keep up the good work!"

Diolch

Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

www.twitter.com/professor_plant

 

Dechrau oer i'r ymchwiliad eleni!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 5 Tachwedd 2012
Bron pump rhadd celsius bore ma.
Mesurydd glaw - barod i mesur.

Heddiw, mae disgyblion ar draws y DU wedi dechrau cadw cofnodion tywydd ar gyfer yr ymchwiliad Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Hyd at ddiwedd mis Mawrth byddant yn cofnodi'r tymheredd a faint o law sy’n cwympo fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn.

Dim ond pum radd yn fy ngardd yng Nghaerdydd y bore mha. Flwyddyn ddiwethaf, roedd y tymheredd cyfartalog ar gyfer mis Tachwedd yn naw rhad Celsius. Rhannau o’r DU wedi cael eira heddiw, ac maent bellach mewn perygl o lifogydd pan fydd yr eira yn toddi! Gweler: http://www.guardian.co.uk/uk/2012/nov/05/flood-warnings-weekend-rain-snow

Gadewch i mi wybod os ydych yn cael unrhyw eira!

Edrychaf ymlaen at weld y cofnodion tywydd yn dod i mewn ar ddydd Gwener. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gofnodi - cysylltwch â mi.


Diolch yn fawr!

Athro'r Ardd.

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.