Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Hydref 2012

Menig ymlaen!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 26 Hydref 2012
Plannu eich bylbiau - Powerpoint
Plannu yn Ysgol Stanford in the Vale.
Gwely blodau arbrawf ychwanegol yr Edina Trust.

Dwy fil o fylbiau yn cael eu plannu yn yr Alban heddiw!

Pob lwc i bawb yn yr Alban oherwydd fydd rhaid lapio'n gynnes wrth i'r tymheredd gwympo i  3 neu 4 radd! Mae’r tymheredd ar draws y DU wedi gostwng yn ddramatig heddiw ei gwneud ein teimlo'n debyg iawn i’r gaeaf.

Ysgolion yn Gymru a Lloegr yn gorffen ar gyfer hanner tymor a'r holl ysgolion yn paratoi ar gyfer gwneud ei gofnod tywydd 1af ar y 5ed o Dachwedd!

Cliciwch yma i baratoi ar gyfer cadw cofnodion

Cliciwch yma i sicrhau prawf teg wrth blannu  

Edrychwch ar y lluniau hyfryd a anfonwyd i mewn gan Ysgol Stanford in the Vale.

 Diolch yn fawr!

 Athro'r Ardd

Prawf teg i bedwardeg mil o fysedd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Hydref 2012

Pedwar a hanner mil o wyddonwyr ysgolion ar draws Cymru a Lloegr yn plannu bylbiau ar gyfer ymchwiliad hinsawdd syn cael ei rhedeg gan Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Mae pob disgybl yn plannu bylbiau ac yn dilyn methodoleg syml i sicrhau prawf teg.

Cyn plannu, maent yn dysgu sut i ofalu am fylbiau a chwblhau tystysgrifau mabwysiadu fel addewid i ofalu am eu bylbiau.

Hwn yw’r dechrau i’r cyfranogwyr y flwyddyn yma a fydd yn cofnodi amserau blodeuo ac amodau tywydd bob wythnos tan ddiwedd mis Mawrth.

Ymwelais ag ysgol St Joseph ym Mhenarth. Roeddwn yn synnu pa mor gyffrous a hapus i helpu oedd y disgyblion.

Ar holi, roedden amlwg bod y plant yn deall eu bod yn helpu gydag arbrawf mawr a beth oedd pwrpas y project.

Roeddwn wrth fy modd i glywed disgybl o Bl.3 yn gofyn "A yw'n brawf-deg os bydd yr holl ysgolion yn yr Alban yn plannu wythnos yn ddiweddarach?" Mae'n dangos ei bod yn wir yn meddwl am y logisteg yr astudiaeth ar raddfa fawr. Eglurais fod yr ysgolion yn yr Alban roedd yn plannu ar ddyddiad arall oherwydd bod eu gwyliau ysgol yn hollol wahanol i'r rhai yn Lloegr a Chymru ac y byddem yn edrych ar y data'r Alban ar wahân o ganlyniad.

Ar ôl ein trafodaeth aethom y tu allan i wneud y plannu - gweler fy lluniau.

Yn y cyfamser yng Ngorllewin Cymru, roedd Ysgol Stepaside hefyd yn prysur blannu . Dyma luniau o’r disgyblion sy'n cymryd rhan eleni.

Os oes gan unrhyw ysgolion eraill unrhyw ddelweddau y byddent yn hoffi rhannu, anfonwch nhw i mi.


Pob lwc gyda'r plannu'r wythnos hon yn Yr Alban - yr wyf yn gobeithio ei fod y tywydd yn aros yn sych!

Diolch yn fawr
Athro'r Ardd

Deuddeg mil o fylbiau yn paratoi i lanio mewn ysgolion ar draws y DU!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Hydref 2012
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
» View full post to see all images

Yr wythnos hon, chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ledled y DU yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr plannu bylbiau.

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio! Efallai fy mod yn awgrymu categori newydd i'r llyfr cofnodion Guinness ...

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 120 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn! Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto -  dilynwch y ddolen hon.

Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Mae plant Ysgol St Joseph ym Mhenarth yn gyffrous iawn i ddarllen fy llythyr ac yn awyddus iawn i helpu. Maent wedi ysgrifennu ataf ar bapur ddeilen ac wedi addo i blannu'r bylbiau a gofalu amdanynt. Diolch o galon St Joseph 's Rwyf wrth fy modd y rhain, syniad gwych!

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorb?r, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '.  Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn diogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.

Dim ond un wythnos tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.