Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Mawrth 2012

Ymlaciwch gyfeillion bylbiau...

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Mawrth 2012

Annwyl cyfeillion bylbiau

Ni allaf gredu ein bod yn ein hwythnos olaf o gofnodi!

Mae hyn yn y 20fed wythnos o gadw cofnodion - felly llongyfarchiadau i bob gwyddonydd ysgol sydd wedi bod allan yn y glaw, eira ac yn olaf y tywydd cynnes Mawrth anhygoel i gadw cofnodion.

Tymheredd uchaf a gofnodwyd yn yr ysgolion = 25C Dydd Gwener diwethaf yn Ysgol Gynradd Glyncollen, ger Abertawe.

Rwy'n gobeithio eich bod wedi mwynhau yr arbrawf a dysgu am gasdw blanhigion, tywydd lleol a newid yn yr hinsawdd. Diolch o galon am helpu fy gyda'r ymchwiliad pwysig hwn. Byddaf yn dyfarnu bawb sydd wedi cadw cofnodion gyda Tystysgrifau Gwyddonydd Gwych- a fydd yn cael ei anfon i'ch ysgol gan y 14 o Mai ynghyd â chrynodeb o ganlyniadau'r ymchwiliad.

Gwnewch yn si?r bod eich holl gofnodion yn cael eu hanfon mewn dydd Gwener hwn ynghyd ag unrhyw luniau am y gystadleuaeth darlunio sydd gennych. Gweler lluniau o ddisgyblion yn darlunio eu blodau.

Os nad yw eich blodau wedi blodeuo eto, ond mae ganddo flagur, fynd ag ef adref dros y Pasg ac ysgrifennu i lawr y dyddiad agor. Os yn anffodus, nid yw eich blodau wedi agor ac nid oes ganddo ffon yna anfonwch mewn cofnod dim blodau a byddwch wrth gwrs yn dal yma yn cael eich tystysgrif.

Tywydd twym!

Mae tymheredd o 22.8C (73F), yr uchaf yn y DU, Cofnodwyd yn Fyvie Castell yn Aberdeen, gan guro'r record Mawrth blaenorol o 22.2C yn 1965.

Porthmadog yng Ngwynedd oedd y lle cynhesaf yn y DU ar ddydd Sadwrn gyda thymheredd cynyddol i 22.2 Celsius, 72 Fahrenheit. Dyna tua 12 gradd yn uwch na'r cyfartaledd tymhorol ac yn gynhesach nag Malaga yn Sbaen!

Edrychaf ymlaen at anfon eich tystysgrifau ac egin blanhigion mas i chi ym mis Mai. Mwynhewch eich gwyliau Pasg, llawer, llawer o ddiolch. Athro'r Ardd.

P.s Byddaf yn blogio wythnos nesaf yn ar gyfer chi sydd dal yn ysgol - felly cofiwch anfon unrhyw sylwadau.

Eich Sylwadau:

Woodplumpton Primary: Two of our crocus bulbs did not open. Eleven of our daffodils have not opened yet. We are going to take them home today but will watch them and record the date and height if they do flower and send the results after Easter. Our mystery bulb opened! It's a yellow tulip! Ans: many thanks Woodplumpton!

Struan: Unfortunately someone snapped my flower. Ans: Very sorry to hear this Struan - and thanks for sending in your record.

Glyncollen Primary: We have had a lovely,mild week and today it is very warm. Our plants are growing well. We will be sorry to finish this investigation next week but we are going to tell Yr.3 all about it ready for next year. Thank you very much. Ans: Thank you Glyncollen I look forward to sending you your certificates and working with your school next year.

Really warming up know, and children upset to hear about the hosepipe ban, as we have little rain water in our water butts! Gardening Club, Stanford in the Vale Primary School. Ans: Yes we haven't had much rain this year. Hope you get some rain to fill up the water butts.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

 

 

 

 

 

 

Mapiau Gwanwyn & eirth gwyn

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Mawrth 2012

Hwn yw'r swyddogol cyntaf y gwanwyn. Mae'n cael ei alw 'equinox', sy'n golygu bod y dydd a'r nos bron yr un hyd.

Ym Mhegwn y Gogledd, yr eirth gwyn yn dathlu ymddangosiad cyntaf yr haul mewn chwe mis, ond ym Mhegwn y De'r pengwiniaid yn cael eu paratoi ar gyfer chwe mis o dywyllwch. Dysgais hwn o blog 'Derek the Weatherman - diddorol iawn!

Yn y DU, mae gwyddonwyr ysgol yn mapio'r gwanwyn trwy bostio ganlyniadau i ddangos pan fo blodau gwanwyn ar agor - fel rhan o astudiaeth tymor hir mewn i newid yn yr hinsawdd. Er y dechrau cynnar i'r gwanwyn rwy'n credu y bydd ein canlyniadau yn dangos bod ein blodau wedi dod yn hwyr eleni, oherwydd y rhew hwyr. Mae'r canlyniadau yn hedfan i mewn wythnos yma - 203 hyd yn hyn! Mae llawer o ysgolion yn dal i aros am flodau - gobeithio y byddant yn dod cyn bo hir.

Edrychwch ar y lluniau hardd a anfonwyd i mewn gan Ysgol Fulwood a Cadley Ysgol a Iau Brynhyfryd.

Beth yw'r bwlb dirgel?

Ysgol Porth Y Felin: Ar ddydd Llun roedd yn glawog ac rydym yn credu bod y bwlb dirgelwch yn tiwlip. Ysgol Gynradd Glyncollen: Rydym wedi darganfod mai un o'n bylbiau dirgelwch yw tiwlip. Mae ein cennin Pedr a crocws edrych hyfryd yn yr heulwen y gwanwyn. Ans: Mae'r ddwy ysgol yn gywir - Da iawn chi!
 

Eich sylwadau:

Fulwod and Cadley reported: All our crocuses have flowered now but 15 of our daffodil plants have no buds at all. We think, that they are unlikely to produce any buds now, we would be grateful if you would let us know what you think?

Ans: I agree, if there are no buds by now, sadly it is unlikey that they will flower. This has happenend to a few of mine too. The reason this has happened is unclear. When a daffodil doesn't make a flower gardeners say that the plant has gone 'blind' - as it has no flower head. This normally happens if the bulb has been flowering for a few years or if there is too much nitrogen in the soil - but this doesn't normally happen with a new bulb. This seems to have happened to my bulbs that started to grow really early - end of Decemeber early Jan. They grew tall then we had the frost and they seemed to stop growing taller - until much later. The hours of sunshine is a big factor with dafs - so we will have to look at all the records to see if there are any trends before we can make any conclusions.

Channelkirk Primary School asked: We measured the height of our plants in cm, but the site has it as mm. Should we measure the flower only? Ans: No, please measure the height in mm if possible or simply convert to mm. Thanks Prof.P

Ysgol Bro Cinmeirch: Tyfodd ccenin pedr mae o yn 215mm a dyfodd y grocws 35mm. Tyfodd cenin pedr arall 85mm a tyfodd y crocws 120 mm. Ateb: Sylwadau gwych!

Ysgol Nant Y Coed: I think that it's great to learn about rainfall and how it works their magic with flowers It's fun experementing on this and it's a experience for children to learn to measure. Ans: Glad you enjoyed - thanks for helping me. Prof. P

Ysgol Nant Y Coed: It was a very good experiment! Ysgol Nant Y Coed. I like the experiment!!!!!!!!!!! Ans: Glad you enjoyed the experiment! Thanks so much for helping me with this. Prof. P

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

 

Blodyn cyntaf yn Yr Alban!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 12 Mawrth 2012
Cenhinen yn blodeuo.
Blodyn cyntaf yn yr Alban.
Blodau yn Ysgol Eyton.
» View full post to see all images

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Gordon ar gyfer anfon y cofnod blodau 1af ar gyfer yr Alban! Er cael problemau gyda fandaliaeth yr wythnos hon maent wedi llwyddo i ail-poti flodau ac anfon eu cofnodion. Gwyddonwyr gwych iawn!

Drwy edrych ar y map a'r dyddiadau blodeuo mae'n ymddangos bod y blodeuo wedi symud yn araf ar draws y wlad yr o'r De Orllewin i'r Gogledd Ddwyrain. Ond bod llawer o'r ardaloedd sy'n bell o'r môr yn dal i aros ar gyfer blodau?

Cwestiwn yr wythnos: Pam mae blodau'r gwanwyn ger yr arfordir yn agor yn gynharach na'r rhai mewndirol? Byddaf yn datgelu'r ateb yr wythnos nesaf.

Fy holl flodau wedi agor ac ar y penwythnos roedd yn wir yn teimlo fel y gwanwyn. Roedd yr haul yn tywynnu a fy nghennin Pedr yn blodeuo. Roeddwn yn falch i feddwl bod y rhan fwyaf o'r gaeaf yn  tu ôl i ni a gallwn edrych ymlaen at yr haf!Mae'r blodau hefyd wedi agor yn Ysgol Eyton - diolch am y llun.

Ymosodiad wlithod! Mae rhai o fy gennin Pedr wedi cael ei fwyta gan wlithod. Cymerais y gwlithod i lawr i waelod y ardd - bell oddi wrth fy cennin Pedr. Croesi bysedd byddant yn cadw i ffwrdd.

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

 

Blodyn cyntaf yn Lloegr!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 5 Mawrth 2012

Mae'r Crocws gyntaf Llloegr wedi ymddangos yn Ysgol Fulwood a Cadley - ar yr 2il o Fawrth.

Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Bodfari & Ysgol Lakeside sydd wedi adrodd cennin Pedr a blodau crocws yn agor.

Tybed pryd y bydd y blodau yn agor yn yr Alban? Mae mor gyffrous cael ysgolion o tair gwlad yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad Bylbiau Gwanwyn eleni! Diolch yn fawr i'r Ymddiriedolaeth Edina - ar gyfer gwneud hyn yn bosibl!

Cadwch gwylio y map i weld ble mae'r blodau yn agor ac anfonwch unrhyw luniau sydd gennych i mi ac at y wasg leol.

Mae'r holl ddata sy'n cael ei anfon mewn yn cael ei ddefnyddio i greu dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob ysgol. Gwyliwch y siart crocws a chennin Pedr siart i weld y newidiadau fel mae'r data yn dod i mewn Mae'n wirioneddol bwysig bod pob disgybl yn anfon yn eu cofnod - fel y gall y we gyfrifo dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer eich ysgol.

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

More flowers on the map

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 2 Mawrth 2012

Flowers have popped up all over Wales this week. Crocus opened in Milford, Oakfield, Windsor Clive, Christchurch and Lakeside Primary. Daffodils opened in Ysgol Glan conwy and Christchurch! I wonder if the next flower will open in Scotland or England. Keep watching this map to see.

www.museumwales.ac.uk/scan/bulbs

Follow me on Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Follow Professor Plant Facebook

 

1st Daffodil opens in Wales!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 1 Mawrth 2012

At long last we have our first flower record! Ysgol Glan Conwy reported their 1st Daffodil on the 24/2/12 - just in time for St.David's Day. If your flowers have opened - please send in your record in so we can all see them on the map. If you have any pictures - please send them in too.

Glyncollen Primary School: Some of our daffodils and crocus have opened over half term. We enjoyed looking after them at home. Ans: Brilliant news, please send your records in!

Woodplumpton Primary School: Very exciting update- three crocuses about to flower! We can see the purple petals and think they will pop open in the next couple of days. They have developed really quickly after appearing through the ground. Ans: Brilliant news! Can't wait to see them on the map!

My bulbs are almost open - see my pics. My daffodils are really short this year only 10cms tall. Has anyone else noticed this?

www.museumwales.ac.uk/scan/bulbs

Follow me on Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Follow Professor Plant Facebook

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.