Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Ionawr 2012

Gwylio'r crocws!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 23 Ionawr 2012
Dail bach y crocws. 23/01/12
Cennin Pedr. 15cm o daldra.

Crocws:

Gwyliwch eich crocws yn ofalus iawn dros yr wythnosau nesaf. Gall blodeuo ar unrhyw adeg nawr, yn enwedig os yw eich ysgol yn y De neu ger yr arfordir. Gweler yr adroddiadau isod o ysgolion sydd wedi gweld arwyddion bod eu blodau ar y ffordd.

Ers 6 Ionawr fy Nghrocws wedi tyfu 1cm yn dalach. Mae'r dail bach a blagur wedi gwthio drwy'r pridd, felly rwy'n rhagweld y byddaf yn cael rhywfaint o flodau'r wythnos nesaf, neu'r un ar ôl. Gweler fy llun a'i gymharu ag eich pen eich hun.

Cennin Pedr:

Mae fy Nghennin Pedr yn 6 cm dalach, ond rwy'n credu y gallent eu cymryd 3-5 wythnos arall i flodeuo.

Mae'r cennin Pedr wnes I blannu yn hydref 2010 eisoes wedi tyfu eu blagur, felly dylai fod dim ond wythnos neu ddwy nawr cyn iddynt flodeuo. Edrychwch ar y lluniau i wybod beth i edrych am - pan fydd rhai chi yn dechrau ymddangos.

Atebion i'ch sylwadau:

 

Westwood CP School - Bulbs are starting to push through - no flowers yet - not too far away. Prof.P: Great news - I can't wait to see the pics!

 

Ysgol Bro Cinmeirch - Wythnos gwlyb iawn yma! Athro Ardd: Gobeithio bod y bwrw wedi gorffen nawr!

 

Stanford in the Vale School - Dear Professor plant. What a week! Bitter cold at the start of the week and then considerably warmer towards the end of the week! The children have been hoping for snow :-) Kind regards, Gardening Club. Prof.P: Yes the weather has been very changeable, snow would be lovely but it could harm the flowers!

 

Woodplumpton Primary School - We are excited that some of our bulbs have started to grow. Now we are looking closely every day and worrying a bit about ones that haven't appeared! Prof.P: Great that some bulbs are coming through, don't worry about the others they should come in their own good time!

 

Christchurch CP School - Some of the bulbs started to grow. Green shoots have started to come though! Excellent news! Prof.P: Watch them very carefully now.

 

Laugharne VCP School - We were very excited when we returned to school after the Christmas break to discover that 8 of our daffodils and one of our crocuses have started to grow! We couldn't believe it very early! Prof.P: So exciting! Keep watching to catch those flowering dates.

 

Blodau gwyllt y gaeaf

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 12 Ionawr 2012
Purple rampiau-Fumitory, yn blodeuo oherwydd y tywydd cynnes.
Llygad y dydd ym mis Rhagfyr

Efallai, i chi yn cofio ein lluniau rhyfedd o rosod a llygad y dydd yn blodeuo ym mis Rhagfyr? Wel, mae botanegwr, Dr Tim Rich, sy'n gweithio ar gyfer Amgueddfa Cymru wedi ymchwilio ymhellach i mewn i'r digwyddiadau anarferol.

Ar ddiwrnod y flwyddyn newydd fe gyfrif faint o wahanol fathau o blanhigion oedd yn blodeuo yn y gaeaf. Canfu fod y tywydd cynnes wedi caniatáu 63 anhygoel blodau gwyllt i flodeuo, sy'n llawer mwy na'r cyfartaledd arferol o 20-30 rhywogaeth. Gweler y newyddion adroddiadau isod sy'n egluro canfyddiadau ei ymchwiliad.

Efallai y gallech chi gyfrif y nifer o blanhigion gwyllt sydd yn blodeuo o gwmpas eich ysgol? Danfonwch un rhyw luniau i mewn. Yn y cyfamser, yr wyf wedi cael llawer o adroddiadau o ysgolion yn dweud wrthyf fod eu cennin Pedr a chrocws yn dechrau tyfu!

Cysylltiadau:

BBC Breakfast bore heddiw a BBC News yn fyw drwy'r dydd

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16503250

Gwrandwch ar Tim Rich ar raglen Roy Noble BBC Radio Wales am 3pm

Gwrandwch eto ar Tim Rich ar raglen Today ar BBC Radio 4 bore heddiw http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9675000/9675422.stm

Western Mail http://www.walesonline.co.uk/news/need-to-read/2012/01/08/unseasonably-warm-weather-sees-doubling-of-wild-flowers-in-cardiff-91466-30081765/

BBC Wales Online http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-16465133

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Dilynwch fi ar Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Dilynwch Professor Plant ar Facebook

Blwyddyn newydd, egin newydd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 6 Ionawr 2012

Bylbiau eleni yn cymryd mantais o'r tywydd mwyn. Alla i ddim cofio gwyliau Nadolig mor cynnes, bron bob dydd y tymheredd yn 10 gradd!

Ysgol Fulwood a Cadley wedi anfon mewn rhai lluniau ac yn adrodd: "Roeddem yn gyffrous iawn pan fyddwn yn ymweld â'n bylbiau ar ôl gwyliau'r Nadolig. Roedd rhai ohonynt wedi tyfu a gallem weld egin gwyrdd bach."

Fy mhlanhigion yng Nghaerdydd wedi dechrau tyfu hefyd, y cennin Pedr yn ymwneud 3cms dal ac mae'r crocws yn dechrau saethu drwyddo. Os nad ydych yn si?r p'un yw p'un cymerwch olwg ar fy lluniau. Y tro hwn y llynedd, nid oedd lot o arwydd o dwf.

Mae'r bylbiau wnes i blannu yn yr hydref 2010 yn wir yn tyfu! Mae'r cennin Pedr yn 20cms o daldra. Tybed pryd bydd ên blodeuo.

Beth ddylai ysgolion wneud nawr? Fel arfer bydd angen i chi gadw'ch cofnodion tywydd.Hefyd bydd angen gwylio'r planhigion - i weld pan fyddant yn blodeuo. Gweler Cadw cyfnodion blodau i wybod beth i'w wneud. Gall athrawon gyfeirio at y Nodiadau athrawon 2011-12 er mwyn gweld y holl adnoddau defnyddiol.

Gwylio adar yn eich Ysgol. Peidiwch ag anghofio y gallwch chi helpu'r RSPB i gyfrif adar ar dir eich ysgol eich hun rhwng y 16 a 30 Ionawr, 2012.
http://www.rspb.org.uk/schoolswatch/

Brwsiwch-i fyny ar eich adar drwy wylio ein wildcams coetir - sy'n gwylio'r adar coetir sy'n byw yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

www.museumwales.ac.uk/en/woodlands/wildcams/

Diolch, Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Dilynwch fi ar Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Dilynwch Professor Plant ar Facebook

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.