Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Rhagfyr 2011

Nadolig Llawen

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 20 Rhagfyr 2011

Nadolig Llawen oddi wrth Yr Athro Ardd a Bwlb Bychan!

Diolch i'r holl ysgolion sydd wedi  cofnodi ac anfon eu data dros y misoedd diwethaf. Rwy'n edrych ymlaen at glywed am pan fydd y blodau yn dechrau tyfu yn y Gwanwyn!

 Mae rhai ohonoch wedi adrodd am genllysg neu hyd yn oed eira! Ewch i weld eich sylwadau isod. Wythnos ddiwethaf yng Nghaerdydd, roedd gennym gryn dipyn o genllysg. Hyn wedi gwneud i mi ryfeddu, sut yn union mae cerrig cenllysg ffurfio? Roedd yr atebion gyda Derek (The Weatherman). Cliciwch yma i weld ei flog a llun o garreg genllysg mawr a oedd wedi gwmpo ger Caerdydd yn 1968. http://www.bbc.co.uk/blogs/walesnature/2011/12/how_hailstones_are_formed.html

Mwynhewch eich gwyliau!

Yr Athro'r Ardd

 

Eich Cwestiynau a sylwadau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 8 Rhagfyr 2011

Cwestiynau gan ysgolion sy'n cymryd rhan yn y prosiect Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Woodplumpton Primary School
Q: We heard on the radio that someone had seen crocus bulbs that had begun to grow. They said it was very early and a sign of global warming. We were very interested and talked about how we probably would not have taken any notice if we weren't part of the project. We were also a bit worried because there is no sign of life with our bulbs!

Ans: I'm delighted to hear that you are discussing global warming and linking it to the bulbs you are growing in your school and the reports you hear on the radio. Global warming can seem like something far awar and remote, but by studying our wildlife and flowers carefully we can see that it is happening in our gardens and very relevant to us all. Don't worry about your bulbs, they shouldn't be coming up yet. Thanks Prof. P.

Bishop Childs C.I.W Primary. Q:How are we doing? Ans: You are doing really well Bishop Childs - keep up the good work! Prof P.

Ysgol Bro Cinmeirch. Pawb yn mwynhau! Falch i clywed! Athro'r Ardd.

Stanford in the Vale Primary School
Third week....crazy week of observations...warm,cold, warmer!

Woodplumpton Primary School
Q: We are very surprised at how little rain we are getting and are a bit worried about the bulbs getting enough water. Ans: If the soil becomes very dry please water them. Thanks Prof. P

Sherwood Primary School
We have just had a terrential downpour just before we sent the records - that is why Friday's rain may seem high!

Westwood CP School
Very mild since started recording. It won't be long before the crocuses start pushing through! Ans: They should start to appear in January. Prof. P

Sherwood Primary School
School was shut on Wednesday for the National Strike, so Thursday's rainfall results may be inflated. We planted a few spare daffs and they have begun to shoot! The children are excited! Ans: Wow this is early - many flowers are appearing across the country. Prof P.

Bysedd rhewllyd

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 2 Rhagfyr 2011
Rhosod Rhagfyr
Coeden blodeuo
Llygad y dydd ym mis Rhagfyr
Aeron yr Hydref

Bysedd rhewllyd ar fy beic bore 'ma - o ddiwedd mae'n teimlo fel y Gaeaf.

Ddoe oedd y diwrnod cyntaf y gaeaf, ond mae'r hydref ysgafn wedi gadael fy ngardd edrych yn ddryslyd ychydig.

Mae'r hydref wedi bod yn un o'r cynhesaf a gofnodwyd ers 1910. All hyn esbonio pam mae fy rhosod, llygad y dydd a choed yn blodeuo ym mis Rhagfyr? Gweler y lluniau, cymerais ar fy ffôn y bore yma.

Mae rhan gyntaf y rhew yn ymddangos yn yr ardd a fydd yn fwy na thebyg yn rhewi fy mlodau dryslyd. Ochr i ochr, i'r blodau mae rhai coed yn yr ardd yn dangos arddangosfa o aeron yr hydref?!

Oes gen ti lluniau or blodau yn Mis Rhagfyr?

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.