Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiatâd eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Ionawr 2011

Your top questions & reports

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 27 Ionawr 2011
Help the RSPB to count birds. Take part at home this weekend http://www.rspb.org.uk/birdwatch/ or in your school http://www.rspb.org.uk/schoolswatch/
Caught on camera! This hungry squirrel was caught on our wildlife cameras at St Fagans.

Last week Bishop Childs C.I.W Primary asked: "If you plant your bulb at the same time as your partner will they open their flowers at the same time?"  

This is a very good question and if the bulbs were planted at the same time, were around the same size and kept in the same conditions then they could possibly open on the same day. But, all the bulbs are slightly different sizes and some may get more water or sunshine - so the tend to open on different days.

Generally, all of the bulbs in one school will open within a week or two of each other. At first, you get a few then the majority will open within a few days of each other, then a smaller number will take a little longer. It's a bit like a race, there will be a few quick ones, a larger group that arrives about the same time then a few slow ones.

In this experiment, we take the average flowering time. So we record each date from each flower then divide it by the total number of flowers. Look at the results from your school last year http://www.museumwales.ac.uk/en/2135/

Ysgol Glantwymyn asks: Ydy'r tywydd yma yn dda?/ Is this weather good? The recent warm temperatures we are having are good - as it is getting our bulbs growing. But, if we have a another cold snap it could be very damaging to our bulbs and slow them down again.

Good reports from schools:

Cwm Glas Primary:  We have got some shouts.

Maesycwmmer Primary School: A very frosty and cold week. We have noticed a few of our bulbs have started to grow. We have our chart ready and we are going to keep personal records of how much they grow each week. This is a great idea!

St. Mary's Catholic Primary School: It has been quite sunny this week and we haven't had a lot of rain.

Many thanks

Professor Plant

Yw hi'n wanwyn eto?

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 14 Ionawr 2011
Arwyddion cynta'r gwanwyn yn yr ardd!

Wedi’r holl rew ac eira, mae hi’n teimlo’n gynnes yma yng Nghaerdydd heddiw er taw dim ond 10 gradd Celsius yw hi. Mae’n rhaid bob y bylbiau wedi sylwi hefyd – maen nhw wedi dechrau tyfu’n barod! Roedd gweld yr ardd yn dod yn fyw eto yn codi nghalon i!

Adroddodd Ysgol Porth Y Felin: "Wedi i’r eira glirio gallwn ni weld bod y planhigion yn tyfu. Mae’n cynhesu!" Newyddion gwych! Cofiwch roi gwybod i mi os yw’r bylbiau yn eich ysgol wedi dechrau tyfu neu os oes unrhyw arwyddion eraill bod y gwanwyn ar ei ffordd. Anfonwch ffotograffau os oes rhai ar gael.

Ar hyn o bryd dylai ysgolion sy’n rhan o ymchwil bylbiau’r gwanwyn fod wrthi’n brysur yn casglu cofnodion tywydd er mwyn cael cyfle i ennill trip, ac yn cadw llygad am unrhyw olwg o’r bylbiau’n tyfu bob dydd. Defnyddiwch yr adnoddau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod am beth i chwilio a sut i gofnodi’n gywir.

Daw fy hoff gwestiwn yr wythnos hon gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Bishop Childs. Gofynnon nhw: "Os ydych chi’n plannu’ch bwlb yr un pryd â’ch partner fyddan nhw’n blodeuo yr un pryd?” Rhowch gynnig ar ateb y cwestiwn a bydda i’n rhoi ateb cywir yr wythnos nesaf... 

Llawer o law a llifogydd. Yn anffodus, mae sawl ardal o Gymru wedi dioddef llifogydd, yn cynnwys ein hamgueddfa ni yn Sain Ffagan. Adroddodd Ysgol Gynradd Maesycwmer eu bod nhw wedi profi "Wythnos wlyb iawn!" gyda dros 100mm o law mewn un diwrnod. Edrychwch ar y cofnodion tywydd diweddaraf o’r ysgolion i weld faint o law mae’n nhw’n ei weld.

Mae nifer o wledydd ar draws y byd, yn dioddef llifogydd mawr. Mae llifogydd ym Mrasil, Awstralia a Sri Lanka wedi effeithio ar fywydau nifer o bobl. Er nad ydyn ni’n gallu gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng y llifogydd diweddar a newid hinsawdd, maen nhw’n rybudd at y dyfodol: mae gwyddonwyr yn rhagweld bydd cynnydd mewn dwyster ac achosion o dywydd eithafol wrth i’r blaned gynhesu.

Dyma pam mae gwaith pob ysgol bylbiau’r gwanwyn yn bwysig – felly daliwch ati!

Athro’r Ardd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.