Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Mawrth 2009

Dyddiadur Lluniau Blodau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 26 Mawrth 2009
17/03/09 A perfect daffodil flower.
17/03/09 Look inside the flower to see the anthers and stigma.
17/03/09 A daffodil bud tilted downwards - ready to open.
15/03/09 My 1st daffodil flower - it has one petal missing.
» View full post to see all images

Bob wythnos byddaf yn gosod lluniau newydd o fy mhlanhigion - wrth iddynt dyfu! Ebostiwch eich lluniau ata i.

Diweddariadau wythnosol:

23/03/09 Throughout this week all of my daffodils have opened. They are all standing proudly in my garden, the tallest measures 35cms in height. Many more of you have reported your daffodil flowers opening this week and finally your crocuses have opened too! See the and to compare other schools with your own. This is the last week for recording temperatures and rainfall - so please send in all your records before the Easter holidays then I will send you your certificates on the 5th of April.

17/03/09 My 1st daffodil opened today!

04/03/09 Mae llawer o flodau fy nghrocysau wedi ymddangos ac mae fy nghennin Pedr yn torri bol eisiau tyfu hefyd. Cymerais ychydig o ffotos agos heddiw o'r crocysau achos eu bod yn edrych mor bert - gyda gwlith drostyn nhw.

Dwi wedi edrych yn fanwl ar y dyddiadau blodeuo ar gyfartaledd eleni a gweld mai'r cennin Pedr sy wedi agor yn gyntaf mewn llawer o ysgolion. Mae'r crocysau dim ond wedi blodeuo mewn dau le - fy ngardd i ac Ysgol Burton. Fel arfer, y crocws sy'n agor yn gyntaf? Edrychwch ar y a'r

23/02/09 Today, my 1st crocus flower opened! Lots of other flowers have shot up too - but only one has actually opened. In the sunlight you can see through the petals to see the orange anthers inside. My daffodils have grown quite a lot this week, the tallest is now 18cms tall. Have any of your flowers opened yet?

19/02/09 Bore da Gyfeillion y Bylbiau! Croeso'n ôl o'ch ysbaid hanner tymor. Yn f'ardd i mae pethau wedi dechrau tyfu ag awch. Mae egin gwyrdd bach, bach wedi troi'n flodyn porffor prydferth. Dyw hi ddim wedi agor eto - pan mae'n edrych fel hyn dylech chi anfon dyddiad y blodeuo yn syth i'r . Wedyn bydd symbol blodyn yn ymddangos uwchben eich ysgol ar y a bydd y dyddiad blodeuo ar gyfartaledd ar gyfer eich ysgol yn ymddangos ar y .

 

Yn , yn Sir Benfro mae un o'u cennin Pedr eisoes wedi ymagor - fel arfer y crocysau sy'n cipio'r blaen. Bydda i'n gwylio fy Nghrocws i bob dydd o hyn ymlaen i weld ydy e'n blodeuo. Gobeithio byddwch chi'n gwneud yr un fath!

10/02/09 Mae'r egin erbyn nawr yn 2-3cm. Mae hyn yn fach ar gyfer yr adeg o'r flwyddyn oherwydd i'n gwanwyn fod mor oer. Yr un adeg llynedd roedd blodau'r crocws eisoes wedi ymagor ac roedd y cenin Pedr yn 11cm!

Pa eginyn yw p'un? Mae gan eginyn y genhinen Bedr flaenau llyfn, crwm, gwyrdd golau. Maen nhw'n lletach o lawer na blaenau egin y crocws. Mae egin y crocws yn gul a miniog ac maen nhw fel arfer yn ymddangos mewn clystyrau o bump. Mae gyda nhw ymylon gwyrdd tywyll sy'n gwneud iddyn nhw edrych ychydig yn streipiog.

03/02/09 Eira ymhobman heddiw, hyd yn oed yng Nghaerdydd! Nid yw'r cyffion wedi tyfu llawer yr wythnos hon, a nawr maent wedi'u gorchuddio a haenen o eira.

Dewch yn ol yr wythnos nesaf i weld faint mae nhw wedi tyfu.

Athro'r Ardd

Nôl i SCAN

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.