Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 

Blog-blodau

Bylb Bychan
Bylb Bychan

Gallwch ddefnyddio'r blog i:

 • Ofyn cwestiynau i Athro'r Ardd.
 • Rhannu straeon neu ffotograffau diddordol ag ysgolion eraill.
 • Pan fyddwch chi'n anfon neges, bydd Athro'r Ardd yn ei darllen ac yn ei chyhoeddi ar y we.

Er mwyn bod yn we-ddiogel:

 • Ni fyddwn ni'n cyhoeddi enwau unrhyw blant.
 • Wrth adael eich neges, rhowch enw'ch ysgol a byddwn ni'n cyhoeddi eich sylw fel 'disgyblion + enw'r ysgol'.
 • Cofiwch ofyn am ganiat├ód eich athro cyn anfon neges neu lun.

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2008

Blog bylbiau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Tachwedd 2008

Plannu er mwyn y blaned!

Mae 3,743 o ddisgyblion o 91 ysgol o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn archwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni. Ar ddydd Llun 20 Hydref plannodd pob disgybl fylbiau crocysau a chennin Pedr i ddechrau’r ymchwiliad hwn - sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn - i’r newid yn yr hinsawdd.

Dros y misoedd nesaf bydd pob un o’r ysgolion yn cadw cofnodion am y tywydd, ac yn nodi pryd fydd eu blodau’n agor, fel rhan o astudiaeth tymor-hir i edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Siarad ag Athro’r Ardd:
Byddai Athro’r Ardd wrth ei fodd i wybod sut hwyl gawsoch chi gyda’r plannu. Gadewch i ni wybod beth wnaethoch chi yn yr ysgol neu beth am anfon ambell ffotograff?

Diogelwch ar y we:
Ni fydd enwau’r plant yn cael eu cyhoeddi. Wrth adael neges, cofiwch gynnwys enw eich ysgol. Bydd eich neges yn ymddangos fel 'disgyblion o' ac 'enw eich ysgol'. Gofynnwch am ganiatâd eich athro cyn anfon neges neu ffotograff.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.