Rydych chi yn:  >   >   >   >   > 
English

Canlyniadau hyd yn hyn...

Professor Plant

Ers Hydref 2005 mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cadw cofnodion tywydd a nodi pryd mae eu planhigion yn blodeuo fel rhan o astudiaeth hirdymor sy'n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn. Dros y degawd neu ddau nesaf (a mwy) gobeithiwn bydd gwyddonwyr ysgol yn dangos sut mae'r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar amseroedd blodeuo bylbiau'r gwanwyn.

Eleni, bydd 6,326 o ddisgyblion yn cymryd rhan! Drwy gydweithio ag Ymddiriedolaeth Edina rydyn ni wedi llwyddo i ehangu cyrhaeddiad yr ymchwiliad i Loegr a'r Alban!

Dros y degawd neu ddau nesaf (a mwy) gobeithiwn bydd gwyddonwyr ysgol yn dangos sut mae'r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar amseroedd blodeuo bylbiau'r gwanwyn.

Bydd pawb yn tyfu eu bylbiau Cennin Pedr a Saffrwm a monitro glaw a thymheredd o fis Tachwedd hyd ddiwedd mis Mawrth. Rhoddir Tystysgrif Gwyddonydd Gwych i bob disgybl.

Mae Ymddiriedolaeth Edina yn garedig iawn yn noddi yr holl botiau a phlanhigion eleni - www.edinatrust.org.uk.

Gwyliwch y canlyniadau wrth iddyn nhw gael eu cofnodi ar ein mapiau a'n graffiau byw...

Dilynwch flog blodau neu dudalen Twitter Athro'r Ardd am y newyddion diweddaraf.

Athro'r Ardd.