Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Casgliadau

Bramblesort

Amcan yr Herbariwm Planhigion Fasgwlaidd yw rhoi darlun cyflawn o fflora Cymru drwy gyfrwng casgliadau sy'n rhyngwladol yn eu hamrediad, eu pwysigrwydd a'u safon. Er mwyn i fflora Cymru gael ei osod yn ei gyd-destun, ceir hefyd ddeunydd o weddill ynysoedd Prydain, Ewrop a gweddill y byd. Mae'r casgliadau o bwys cenedlaethol.

Dyddia'r herbariwm o 1870 pan brynodd Amgueddfa Caerdydd gasgliad bychan o blanhigion sychion a gasglwyd yn ystod y 1830au gan Charles Conway. Ychwanegwyd at y casgliad yma gan John Storrie a roddodd ei gasgliadau i'r Amgueddfa ym 1888, ac oddeutu 1900, derbyniwyd dau gasgliad pwysig gan A. Bennett a H.J. Riddelsdell. Ym 1912, cymerwyd y casgliad drosodd gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru a oedd newydd ei sefydlu. Yr adeg honno roedd y casgliad yn cynnwys rhyw 3,500 o sbesimenau wedi'u mowntio. Erbyn 1997, roedd y casgliad wedi ehangu i gynnwys rhyw 235,000 o sbesimenau drwy roddion, cyfnewid, prynu herbaria a chasgliadau newydd.

Mae'r herbariwm yn cynnwys oddeutu 40% o ddeunydd o Gymru, 25% o weddill ynysoedd Prydain, 22% o dramor a 3% sydd wedi'i dyfu. Mae bron pob planhigyn brodorol o wledydd Prydain wedi'i gynrychioli ynghyd â llawer iawn o rywogaethau cyflwynedig. Ceir hefyd gasgliadau da o grwpiau allweddol gan gynnwys Taraxacum, Hieracium, Euphrasia a'r casgliad hynod o Rubus. Ymhlith y casgliadau cysylltiedig, ceir y llyfrgell, y casgliad coed, sleidiau ffotograffaidd, planhigion wedi'u cadw mewn fformaldehyd, carpologaidd, hadau, stampiau a chardiau sigarennau a phlanhigion economaidd. Ymhlith y pynciau ymchwil y mae aelodau o'r staff yn ymchwilio iddynt mae tacsonomeg, dosbarthiad ac ecoleg planhigion y DU, planhigion prin, llystyfiant ac asesu effeithiau amgylcheddol.