Staff a Gwaith Cyfredol

Projectau ymchwil ddiweddaraf: Adran Bioamrywiaeth a Bioleg Systematig

Andy Mackie: Pennaeth Adran Bioamrywiaeth y Môr

Arbenigedd

Systemateg, ffylogenedd a thacsonomeg polycetaidd, yn gyfarwydd â'r rhaglen gytraseg PAUP. Ecoleg dyfnforol: yn gyfarwydd â thechnegau dadansoddi amryw ffactorau a'r defnydd o raglenni fel PRIMER a CANOCO.

Gwaith cyfredol

Casglu samplau ar gyfer yr Arolwg
 • Arweinydd tîm (Cymru) ar Arolwg INTERREG o Ranbarth De-Orllewinol y Môr Celtaidd (BIOMOR 3). Yr awdur cyntaf ar gyhoeddiadau BIOMOR 1 (a 2, sydd ar y gweill). Ym 1998, mewn cydweithrediad â Chyngor Cefn Gwlad Cymru a Choleg Prifysgol Abertawe, cychwynnodd ar arolwg o ddyfnforoedd baeau a morydiau De-orllewin Cymru (BIOMOR 4).

 • Mae'n cydweithio â Dr Fredrik Pleijel (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) a Greg Rouse (Prifysgol Sydney) ar forffoleg, tacsonomeg a ffylogenedd yr Aberrantidae. Mae hefyd yn cydweithio â Dr Alexander Tzetlin (Prifysgol Moscow) ar forffoleg fewnol Adercodon pleijeli.

 • Yn ystod y 4-5 mlynedd nesaf bydd yn gweithio ar broblemau tacsonomaidd sy'n ymwneud â'r Spionidae Ewropeaidd. Bydd hyn yn arwain at gyhoeddi un o Grynodebau Cymdeithas Linneus ar y teulu hwnnw ac ar dacsa perthynol.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3311
E-bost Andrew Mackie


Teresa Darbyshire: Curadur Cynorthwyol

Arbenigedd

Enillodd gradd mewn Bywydeg Morol o Brifysgol Cymru Bangor ym 1995, ac yna M.Sc. o Brifysgol Heriot-Watt, cyn ymuno â'r adran ym 1997. Yn gyfarwydd â dulliau electrofforesis gel ac adnabod codennau dinofflangellog.

Gwaith cyfredol

Gweithio ar guradu'r casgliad o anifeiliaid di-asgwrn-cefn y môr a churadu deunydd a gasglwyd yn ystod yr Arolwg diweddar o ran dde-orllewinol Môr Iwerddon ac arolwg de-orllewin Cymru. Mae hefyd yn cynorthwyo gyda chyhoeddiad BIOMÔR 2 (Gwaelod y môr i'r de-orllewin o Aberystwyth, 1991: ymweld drachefn â'r 'Gwter' wedi 70 mlynedd).

Ffôn: +44 (0)29 2057-3222


Kate Mortimer: Curadur Cynorthwyol

Arbenigedd

Enillodd Katie Mortimer radd mewn Bywydeg y Môr o Brifysgol Cymru, Abertawe, ym 1998. Bu'n gwneud ymchwil i Fywydeg Amgylcheddol, hefyd yn Abertawe, hyd at 1999.

Gwaith cyfredol

Cynorthwyo gyda churadu a threfnu'r samplau benthig y mô o fewn yr is-adran Bioamrywiaeth y Môr.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3246

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.