Cadwraeth Casgliadau Swolegol

Staff: Julian Carter

Amgueddfa Cymru yw un o'r prin amgueddfeydd yn Ewrop sydd ag arbenigedd mewn cadwraeth amgueddfa yn cwmpasu'r gwyddorau naturiol. Mae'r casgliadau swolegol yn cwmpasu ystod eang o ddeunyddiau sy'n cynnwys sbesimenau wedi'u cadw mewn hylif, pryfed, cregyn sych a mowntiau tacsidermi. Gall nifer o ffactorau effeithio ar gadwraeth tymor hir y casgliadau hyn. Mae hyn yn cynnwys amodau amgylcheddol gwael megis tymheredd a lleithder anaddas, storio a chadwraeth gwael, a phla o bryfed.

Un o'r dulliau pwysicaf o gadw sbesimenau swolegol yw'r defnydd o gadwraeth hylif. Mae'r defnydd o hylifau ar sail ethanol a fformaldehyd wedi cael eu defnyddio ers dros ganrif. Mae ganddynt fantais o alluogi'r holl sbesimen i gael ei gadw, gan gynnwys y siâp allanol a'r morffoleg mewnol. Serch hynny, mae problemau gyda'r dulliau hyn megis lleihad, colli lliw a newidiadau cemegol. Hefyd, defnyddir y casgliadau yn gynyddol mewn astudiaethau molecylaidd sy'n gofyn am gadw DNA. Mae ein hymchwil barhaus wedi bod yn edrych ar rai o'r materion hyn.

Ar hyn o bryd rydym yn archwilio'r berthynas rhwng pH yr hylif cadwraethol (80% ethanol mewn dŵr wedi'i ddad-ïoneiddio) a'i effaith ar feinwe biolegol. Cadwyd cyfres o samplau meinwe ar ystod o lefelau pH o pH3 i pH13. Yna cafodd y lefelau pH eu monitro dros gyfnod o 6 mis. Dadansoddwyd y samplau a'r hylif cadwraethol gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan gynnwys sbectrometreg Fourier Transformed Infra Red (FTIR), prawf protin a thynnu DNA. Dylai'r canlyniadau gynorthwyo i wella ein dealltwriaeth am gemeg cadwraeth hylif.

DNA Preservation in Museum Collections: MPhil Thesis. Julian D Carter

Saesneg un unig

MPhil-DNA-preservation.pdf
THE EFFECTS OF PRESERVATION AND CONSERVATION TREATMENTS ON THE DNA OF MUSEUM INVERTEBRATE FLUID PRESERVED COLLECTIONS: A THESIS PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF PHILOSOPHY. JULY 2003 BY JULIAN D. CARTER.