Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Caneuon Gwerin

Cân y Cathreinwr
Cân y Fari Lwyd
Y Cap o Las Fawr
Peth Mawr ydy Cariad
Dyma Wyliau Hyfryd Llawen
Mae'n Gystal gen i Swllt
Y Gaseg Ddu
Ffarwel Fo i Langyfelach Lon
Si So, Gorniog
Yn Dyrfa Weddus
Rhyfeddod ar Foreuddydd
Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher
Deffrwch! Benteulu
Y Sguthan
Bwmba
Hen Ladi Fowr Benfelen
Cob Malltraeth
Deffrwch! Benteulu
Llannerch–y–medd
Y Perot ar y Pren Per
Magi Wiliam
Y Fenyw Fain
Cân yr Ysbrydion
Os Daw fy Nghariad i Yma Heno
Cân y Cwcwallt
Y Bardd a'r Gwcw
Os Daw fy Nghariad i Yma Heno
Galarnad Cwch Enlli
Morgan Jones o'r Dolau Gwyrddion
Cân y Grempog