Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - 22 Mai 2003

Cyfarfod o Lys Y Llywodraethwyr a gynhaliwyd ar 22 Mai 2003 yn Swyddfeydd y Cyngor, Cyngor Sir Ynys Môn.

- YN BRESENNOL: Paul Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Wynford Evans; Peter Warren; David Egan; Huw Williams; Dafydd Bowen Lewis; Rhiannon Wyn Hughes; Colin Jones; Brian Willott; Jane Peirson Jones; David Rogers; Geraint Jenkins; Dafydd Parry Jones.

- YN MYNYCHU: Iolo ap Gwynn (Darpar-Aelod o'r Cyngor); Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol; Jon Sheppard, Cyfarwyddwr Cyllid a TG; Michael Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru; Angela Gaffney, Swyddog Project Ymchwil: Partneriaethau; Ann John, Adran Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, Llywodraeth y Cynulliad; Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

- YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb o'r cyfarfod oddi wrth Jonathan Jones; Murray McLaggan; Hefin Looker; Joan Roam; Helene Mansfield; Linda Quinn; Anthea Wellington; Mike Salter; Colin Rowlands; Win Griffiths AS; Malcolm Parry; Y Cynghorydd Lewis Jones; Gwilym Humphreys; Mair Waldo Thomas; Frances Lynch.

- CROESO:
Croesawodd y Cadeirydd Lys y Llywodraethwyr i'r cyfarfod ac estynnodd ei ddiolch i Gyngor Sir Ynys Môn am ddarparu'r lleoliad.

220

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.