Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - 22 Mai 2003

Cyfarfod o Lys Y Llywodraethwyr a gynhaliwyd ar 22 Mai 2003 yn Swyddfeydd y Cyngor, Cyngor Sir Ynys Môn.

- YN BRESENNOL: Paul Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Wynford Evans; Peter Warren; David Egan; Huw Williams; Dafydd Bowen Lewis; Rhiannon Wyn Hughes; Colin Jones; Brian Willott; Jane Peirson Jones; David Rogers; Geraint Jenkins; Dafydd Parry Jones.

- YN MYNYCHU: Iolo ap Gwynn (Darpar-Aelod o'r Cyngor); Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol; Jon Sheppard, Cyfarwyddwr Cyllid a TG; Michael Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru; Angela Gaffney, Swyddog Project Ymchwil: Partneriaethau; Ann John, Adran Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, Llywodraeth y Cynulliad; Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

- YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb o'r cyfarfod oddi wrth Jonathan Jones; Murray McLaggan; Hefin Looker; Joan Roam; Helene Mansfield; Linda Quinn; Anthea Wellington; Mike Salter; Colin Rowlands; Win Griffiths AS; Malcolm Parry; Y Cynghorydd Lewis Jones; Gwilym Humphreys; Mair Waldo Thomas; Frances Lynch.

- CROESO:
Croesawodd y Cadeirydd Lys y Llywodraethwyr i'r cyfarfod ac estynnodd ei ddiolch i Gyngor Sir Ynys Môn am ddarparu'r lleoliad.

220