Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - 23 Hydref 2003

-Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 23 Hydref 2003 yn Ystafell Icons, yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

- YN BRESENNOL Paul E Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Mathew Prichard, Cyn-lywydd Diwethaf; Wynford Evans; Peter Warren; Huw Williams; Dafydd Bowen Lewis; Jane Peirson Jones; Mike Salter; Iolo ap Gwynn; Chris Delaney; D Parry Jones; Gwilym Humphreys; Mair Waldo Thomas; y Cynghorydd Delme Bowen; Joan Raum; y Cynghorydd R Cass; Win Griffiths AS; y Cynghorydd R H Poole; Anthea Wellington a Jonathan Jones.

- YN MYNYCHU: Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol; Jon Sheppard, Cyfarwyddwr Cyllid a TG; Michael Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Dafydd Roberts, Ceidwad, Amgueddfa Lechi Cymru; Ann John, Pennaeth Cangen Amgueddfeydd, Llywodraeth y Cynulliad; Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth; Tecwyn Jones (Panel y Gwyddorau, y Pwyllgor Casgliadau ac Addysg); Richard Hanbury-Tenison (Panel y Celfyddydau); Arwel Elis Owen (Panel AWC ac ADGC); Victoria Provis (Panel AOG a'r De-ddwyrain); Colin Jenkins (Pwyllgor Casgliadau ac Addysg); Christopher Gridley (Panel y Celfyddydau); Arglwydd Antrim (Panel y Celfyddydau); Roger Davies (Panel y Gogledd); David Walton (Pwyllgor Amgueddfeydd a Materion Cyhoeddus); Siân Rees (Panel Archaeoleg a Hanes); Ralph Jackson (Panel Archaeoleg a Hanes); Gill Bernsten (Pwyllgor Amgueddfeydd a Materion Cyhoeddus); Hugh Jones (Panel AOG a'r De-ddwyrain) a Lois Williams (Panel y Celfyddydau).

- YMDDIHEURIADAU:
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth yr aelodau canlynol o'r Llys: John Last, Colin Jones, Geraint Jenkins, John King, Rhiannon Wyn Hughes, Geraint Talfan Davies; Malcolm Parry, Francis Lynch Llewellyn, Dewi Davies, y Cynghorydd Paul Thomas, y Cynghorydd David Rogers, Helene Mansfield, Hefin Looker, y Cynghorydd Lewis Jones ac Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol.

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth yr aelodau canlynol o'r Pwyllgorau a'r Paneli: Christopher Law, David Mason, Peter Tyndall, Stella Mair Thomas, Charles Stirton, Edmund de Waal, Siân Lloyd, Carys Howell, Bryony Coles, Malcolm Symonds, Isabel Hitchman, Nancy Edwards, P Glanville, Nick Merriman, Elwyn Tudno Jones, Alun Daniel, Mike Stammers, Eleri M Rogers a Martin Lloyd.

1 - CROESO:
Croesawodd y Cadeirydd Lys y Llywodraethwyr a'r aelodau o'r Pwyllgorau a'r Paneli oedd wedi gallu dod i'r cyfarfod.

2 - COFNODION:
Penderfynwyd: Y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod Llys y Llywodraethwyr a gynhaliwyd ar 22 Mai 2003.

3