Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - Hydref 4ydd 2002

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr


Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar Hydref 4ydd 2002 Ystafell y Llys, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

YN BRESENNOL:
Mathew Prichard, Llywydd; Roger G Thomas, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Susan Davies (Darpar Is-Lywydd); Nancy Edwards; Wynford Evans; Win Griffiths AS; Rhiannon Wyn Hughes; Colin Jones; D Parry Jones; Eirlys Pritchard Jones; Lewis Jones; Dafydd Bowen Lewis; Hefin Looker; Paul Loveluck (Darpar Lywydd); Linda Quinn; Joan Roam; David Rogers; Mike Salter; Mair Waldo Thomas; Anthea Wellington; Brian Willott.

HEFYD YN BRESENNOL
Anna Southall, Cyfarwyddwr AOCC; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr AOCC; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Cynllunio Adnoddau; Mike Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb o