Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfodydd o Lys y Llywodraethwyr - 24 Mai 2002

Cyfarfod o Lys y Llywodraethwyr gynhaliwyd ar 24 Mai 2002 yng Nghastell Bodelwyddan, Y Rhyl, Sir Ddinbych.

- YN BRESENNOL:
Mathew Prichard, Llywydd; Roger G Thomas, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Brian Willott; Nancy Edwards; Dafydd Bowen Lewis; Peter Warren; Ieuan Llewelyn Jones; Win Griffiths AS; Rhiannon Hughes; Robert Francis Davies; Colin Jones; Paul Loveluck; Frances Lynch; David Rogers; Mair Waldo Thomas.

- HEFYD YN BRESENNOL:
Anna Southall, Cyfarwyddwr AOCC; Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Strategol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Adnoddau Cynllunio; Mike Tooby, Cyfarwyddwr AOG; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

- YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod oddi wrth J Wynford Evans; Jonathan Jones; Sybil Crouch; Dafydd Parry Jones; Murray McLaggan; John King; Joan Raum; Delme Bowen; Bob Poole; Geraint Jenkins; Linda Quinn; Colin Rowland; Richard Cass; PM Thomas; Huw Jones; Mike Salter; Patricia Larsen; Anthea Wellington; Eleri Wyn Lewis; Eirlys Pritchard Jones ac H