Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cyfleusterau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau


WiFi

Mwynhewch gwpaned o goffi a crêpe tra'n syrffio'r we!

Siop

Ewch ag atgof o hanes Cymru adref gyda chi wrth adael drwy ymweld â siop yr Amgueddfa. Mae rhywbeth at ddant pawb yno, o gardiau cyfarch a llyfrau i emwaith Aur Clogau a chatwadau Cymreig, a’r cyfan am brisiau rhesymol. Link to online shop.

Hefyd gwelwch Siop ar-lein Amgueddfa Cymru.

Partïon Plant

Nawr gallwch chi ddathlu pen-blwydd eich plentyn yn yr Amgueddfa. Pecynnau parti yn cynnwys:

Dewisiadau ychwanegol yn cynnwys bwyd parti blasus a bagiau anrheg gyda phrisiau o £5-10pp. Mae'r partïon yn berffaith ar gyfer oedrannau 5+, mae pob cyfnod yn 2.5 awr o hyd ac mae digon o le i 30 gwestai. Ar gael yn ystod y penwythnos heblaw am wyliau ysgol.

Pobl Anabl

Gweld y Canllaw Mynediad